Umění a řemesla

Podmínky instalace a vedení odpadního vzduchu

Příklad vedení odpadního vzduchu u připojení přes obtokové hrdlo nebo komín na odpadní vzduch

Všeobecné podmínky instalace

Při instalaci pece je nutno dodržet bezpečnostní vzdálenost 0,5 m ze všech stran od hořlavých materiálů a 1,0 m od stropu. Při menším odstupu od stropu musí zákazník zajistit žáruvzdornou izolaci. U nehořlavých materiálů lze boční minimální odstup snížit na 0,20 m. Pec je nutno postavit na nehořlavou podložku (třída požární ochrany A DIN 4102 – příklad: beton, stavební keramika, sklo, hliník, ocel). Podlaha musí být rovná, aby umožňovala rovné postavení pece. Pecní zařízení a rozvaděč nejsou určeny pro provoz venku.

Vedení odpadního vzduchu

Při vypalování keramiky se vždy podle kvality hlíny nebo glazury mohou uvolňovat zdraví škodlivé plyny a výpary. Je proto nezbytné odvádět vystupující odpadní plyny vhodným způsobem do venkovní atmosféry. Doporučujeme připojit k peci potrubí na odpadní vzduch a příslušným způsobem odvádět odpadní plyny.

Jako odtahovou trubku lze použít pozinkovanou ocelovou trubku nebo trubku z nerezové oceli o Ø 80 mm (do modelu N 300/H). Trubku je nutno položit vždy vzestupně. Pro přimíchávání čerstvého vzduchu k odpadním plynům je nezbytné dostatečné větrání místnosti.

Pro odvádění odpadních plynů je nutno předpokládat maximální teplotu odpadního vzduchu cca 200 °C. Hrozí nebezpečí popálení o obtokové hradlo a o potrubí. Je nutno dbát na to, aby stěnová průchodka (A) byla vyrobena ze žáruvzdorného materiálu. Pro dimenzování potrubí na odpadní plyny doporučujeme kontaktovat místního výrobce ventilačních systémů.