Umění a řemesla

Dodatečné vybavení fusingových pecí GF a GFM

Průhledové okénko v otvorech přívodu vzduchu pro pozorování skla.
Motorová klapka na odpadní vzduch pro zrychlené ochlazení pece po dokončeném vypalování.
Vytápění dna pro rovnoměrné prohřívání větších objektů.
Automatické otevírání víka
Systém výměny stolu pro využití zbytkového tepla pece a pro zkrácení dob cyklu výměnou stolu v teplém stavu pro modely GFM (v závislosti na odolnosti proti změnám teploty použitého skla).