Umění a řemesla

Standardní provedení komorové pece

Doporučujeme:

Vypalovací pec by se neměla trvale provozovat na hranici své výkonnosti. Modely s Tmax 1300 °C jsou dimenzovány pro pravidelné teploty použití v rozsahu cca 900 °C – 1230 °C. Pokud se často vypaluje při vyšších teplotách, doporučujeme naše komorové pece umožňující teploty do 1340 °C

Dvoustěnné dveře s trvanlivým těsněním. Čelo z nerezové oceli (N 100 - N 2200/H, NW 150 - NW 1000/H).
Ochrana topných elementů ve dně deskou z karbidu křemíku s rovnou pokládací plochou.
Kryt s dvojitou stěnou pro nízké teploty na vnější straně. Boční plechy z pozinkované oceli (N 100 – N 2200/H, NW 150 – NW 1000/H).
Ovládací jednotka zavěšená na dveřích pece a snímatelná pro komfortní obsluhu.
Volné sálání tepla topnými prvky na keramických nosných trubkách; optimální uspořádání pro velmi dobrou rovnoměrnost teploty (N 500 E, N 100 - N 2200/H, NW 150 - NW 1000/H).
Polovodičové relé k ovládání vytápění pece. Polovodičová relé jsou v provozu tichá, téměř nepodléhají opotřebení a spínají v krátkých taktech k optimálnímu vyrovnání teplotního průběhu podle vypalovací křivky.
Funkce zbytkového sušení: uzavírá klapku přívodního vzduchu po dosažení nastavené teploty regulované pomocí ovládací jednotky pro NW 150 - NW 300, N 140 E - N 280 E, N 100 - N 300.
Plynule nastavitelný otvor přívodu vzduchu pro optimální přívod vzduchu během vypalování a kratší doby chlazení. Automatické řízení se dodává jako dodatečné vybavení (od modelu NW 440, od modelu N 440, N 500 E).
Automatická odvětrávací klapka uprostřed stropu pece pro optimální odvzdušnění prostoru pece (od modelu NW 440, od modelu N 440, od modelu N 500 E).
Komínek umístěn uprostřed v zadní části stropu pece pro rovnoměrný odvod odpadních plynů do N 300, NW 300, N 280 E.