Laboratoř

Gradientové nebo protahovací pece

GR 1300/13 Prostor pece GR 1300/13 s druhými dvířky jako dodatečným vybavením
GR 1300/13

Prostor gradientové pece GR 1300/13 je rozdělen do šesti stejně dlouhých regulačních zón. Teplota v každé z těchto šesti tepelných zón je regulovatelná odděleně. Vsázka do gradientové pece probíhá obvykle ze strany přes zde namontovaná paralelní otočná dvířka. Napříč vytápěnou délkou 1300 mm lze tak stabilně vyregulovat maximální teplotní gradient 400 °C. Na přání lze pec vyvést také jako protahovací pec s druhými dvířky na protější straně. Jako doplňkové vybavení je možno dodat separační díly komor z vláknitého materiálu, které prostor pece rozdělí do šesti stejně velkých komor. Vsázka pak probíhá odshora přes otvor velkého víka.

 • Tmax 1300 °C
 • Vytápěná délka: 1300 mm
 • Topné prvky umístěné na nosných trubkách, zajišťují volné sálání tepla do prostoru pece
 • Vsázka shora nebo přes čelní paralelní otočná dvířka
 • Otevírání víka podporované hydraulickými tlumiči
 • Šestizónová regulace
 • Oddělená regulace šesti vytápěných zón (o délce 160 mm)
 • Teplotní gradient 400 °C po celé délce vytápěného prostoru
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze

Dodatečné vybavení

 • Až deset regulačních zón
 • Vláknité separační díly k oddělení šesti jednotlivých komor
 • Druhá paralelní otočná dvířka, která lze využít k vytvoření protahovací pece
 • Protahovací pec ve vertikálním provedení namísto horizontálního
ModelTmaxVnitřní rozměry v mmVnější rozměry v mmPříkonPřipojovacíHmotnost
 °CšhvŠHVkWnapětí*v kg
GR 1300/13130013001006016607401345183fázové300
*Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 60