Laboratoř

Systémy pro katalytické a termické dodatečné spalování, Pračka odpadních plynů

Standardní laboratorní muflová pec L 5/11 s katalyzátorem KAT 50 viz strana, 12 Pračka odpadních plynů pro čištění vznikajících procesních plynů promýváním

Komorové pece N 150/14 se zařízením pro katalytické dodatečné spalování

Tepelné zařízení pro dodatečné spalování

Systémy pro katalytické a termické dodatečné spalování KNV a TNV, Pračka odpadních plynů

K čištění odpadního vzduchu, zvláště v případě odstraňování pojiv, nabízí společnost Nabertherm systémy čištění odpadních plynů přizpůsobené jednotlivým procesům. Systém dodatečného spalování se připojuje pevně k výstupu odpadních plynů pece, přičemž napojení je provedeno podle předpisů a bezpečnostních požadavků platných pro pec. Pro již existující pecní zařízení nabízíme také systémy čištění odpadního vzduchu nezávislé na peci, které lze řídit a provozovat nezávisle.

Systémy katalytického čištění odpadního vzduchu jsou nabízeny hlavně z energetických důvodů, kdy během procesu odstraňování pojiv musejí být do vzduchu vypouštěny pouze čisté uhlovodíkové sloučeniny. Pokud z procesu odstraňování pojiv musí být na vzduch vypouštěno velké množství odpadního plynu nebo pokud existuje riziko, že odpadní plyny by mohly poškodit katalyzátor, používají se termické systémy pro dodatečné spalování. Také při odstraňování pojiva v nehořlavých nebo hořlavých ochranných nebo reakčních plynech se používají dodatečná tepelná spalování

Pračka odpadních plynů se často používá v případě, že vzniká větší množství odpadních plynů, nebo že vznikají odpadní plyny, které nelze dodatečně upravit pomocí hořáku na odpadní plyn nebo tepelného dodatečného spalování. Odpadní plyny jsou vedeny vodní sprchou a vystupují jako kondenzát.

Systémy katalytického dodatečného spalování KNV

 • Optimálně se hodí pro procesy odstraňování pojiva na vzduchu s výhradně organickými odpadními plyny.
 • Katalytické čištění nespálených uhlovodíků na jejich netoxické, přírodní složky
 • Montáž do kompaktních těles z ušlechtilé oceli
 • Elektrické vytápění k předehřátí odpadního plynu na optimální reakční teplotu pro katalytické čištění
 • Čištění probíhá v různých vrstvách voštinového katalyzátoru uvnitř zařízení
 • Termočlánky k měření teploty surového plynu, reakční voštiny a výstupu
 • Omezovač volby teploty s nastavitelnou vypínací teplotou pro ochranu katalyzátoru
 • Přímé napojení mezi výstupem odpadních plynů z pece k odstraňování pojiva a ventilátorem odpadních plynů s odpovídajícím napojením do celého systému, s ohledem na řízení a zabezpečovací techniku
 • Dimenzování velikosti katalyzátoru v závislosti na množství odpadního plynu
 • Měřicí přípoje k měření čistého plynu (FID)

Systémy termického dodatečného spalování TNV

 • Optimální pro procesy odstraňování pojiva na vzduchu s velkým množstvím odpadních plynů, s odpadními plyny vystupujícími v rázových vlnách, s velkými objemovými toky nebo pro procesy odstraňování pojiva v nehořlavých nebo hořlavých ochranných nebo reakčních plynech
 • Termický rozklad odpadních plynů spalováním při teplotách až do 850 °C
 • Ohřev kompaktním plynovým hořákem s automatickým zapalovačem
 • Termočlánky ve spalovacím prostoru a v přívodu surového plynu
 • Omezovač volby teploty pro ochranu termického dodatečného spalování
 • Dimenzování v závislosti na množství odpadních plynů
 • Měřicí přípoje k měření čistého plynu (FID)