Termoprocesní technika

Retortové pece (horká stěna retorty) do 1100 °C
 PRODUCT IMAGE PRODUCT IMAGE
 NRA 75/06 s automatickým plněním plynem a dotykovým panelem H 3700 NRA 25/06 se zaplynovací sadou
PRODUCT IMAGE

Modely s vnitřním ohřevem NRA ../06

NRA 17/06 - NRA 1000/11

Tyto plynotěsné retortové pece jsou vybaveny přímým nebo nepřímým topením, což závisí na teplotě. Jsou velmi vhodné pro procesy vícenásobného tepelného opracování, pro které je potřeba definovaná ochranná nebo reakční atmosféra. Tyto kompaktní modely lze také instalovat pro tepelné opracování ve vakuu do teploty 600 °C. Prostor pece se skládá z plynotěsné retorty, která je v oblasti dveří opatřena vodním chlazením pro ochranu speciálního těsnění. Retortové pece vybavené příslušnou bezpečnostní technikou se hodí také pro aplikace s reakčními plyny jako např. vodík nebo, v provedení s paketem IDB, pro inertní vázání nebo pro pyrolýzní procesy.

Podle teplotního rozsahu potřebného pro proces lze použít různé modelové varianty pecí:

Modely NRA .../06 s Tmax 650 °C

 • Topné prvky uspořádané v rámci retorty
 • Rovnoměrnost teploty až +/- 6 °C v užitném rozsahu 100  °C - 600  °C
 • Retorta z 1.4571
 • Oběhový ventilátor v zadní části retorty k optimalizaci rovnoměrnosti teploty

Modely NRA ../09 s Tmax 950 °C

 • Vnější ohřev s topnými prvky kolem retorty a s přídavným ohřevem dveří
 • Rovnoměrnost teploty až +/- 6 °C v užitném rozsahu 200  °C - 900  °C
 • Retorta z 1.4841
 • Oběhový ventilátor v zadní části retorty k optimalizaci trovnoměrnosti teploty

Modely NR …/11 s Tmax 1100 °C

 • Vnější ohřev s topnými prvky kolem retorty a s přídavným ohřevem dveří
 • Rovnoměrnost teploty až +/- 8 °C v užitném rozsahu 200  °C - 1050  °C
 • Retorta z 1.4841

Vyžádat informace

Verze pro tisk

Termoprocesní technika thermprozesstechnik_tschechisch

 
 
  
  
PRODUCT IMAGE

NRA 480/04S

PRODUCT IMAGE

NRA 50/09 H2

PRODUCT IMAGE

Vývěva pro evakuaci retorty zastudena

Základní provedení

 • Kompaktní těleso rámové konstrukce se vsazenými plechy z ušlechtilé oceli
 • Regulace a plnění plynem integrováno v tělese pece
 • Přivařené podpěry vsádek v retortě nebo skříně vedoucí vzduch v peci s cirkulací atmosféry
 • Kyvné dveře nasazené zprava s otevřeným systémem chladicí vody
 • Vícezónová regulace pro verzi 950  °C a 1100  °C, dělená podle prostoru pece a dveří. Prostor pece je podle velikosti přístupný v jedné nebo více zónách ohřevu.
 • Regulace teploty provedena jako regulace vsázky s měřením teploty uvnitř retorty a mimo ni
 • Systém plnění plynem pro nehořlavý ochranný nebo reakční plyn s průtokoměrem a elektromagnetickým ventilem, ke spínání pomocí řídicího systému
 • Lze evakuovat až do 600  °C s volitelnou vývěvou
 • Možnost připojení pro vývěvu pro evakuaci zastudena
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
 • Řídicí systém SPS s dotykovým panelem H 700 ke vkládání dat (nebo P 300 pro verzi 650  °C)

Doplňkové vybavení

 • Vybavení pro další nehořlavé plyny
 • Automatické plnění plynem vč. regulátoru průtoku MFC pro proměnlivé objemové průtoky, řízeno řídicím systémem SPS s dotykovým panelem H 3700
 • Vývěva pro evakuaci retorty až do 600  °C, dosažitelné vakuum podle vývěvy až 10-5 mbar
 • Chladicí systém pro zkrácení procesních časů
 • Tepelný výměník s uzavřeným oběhem chladicí vody pro chlazení dveří
 • Zařízení k měření obsahu zbytkového kyslíku

Vyžádat informace

Verze pro tisk

Katalog Termoprocesní technika thermprozesstechnik_tschechisch

 
 
 PRODUCT IMAGE PRODUCT IMAGE
 NR 200/11 H2 pro tepelné opracování s vodíkem Vsázka do pecí NRA 300/06 pomocí zdvižného vozíku
PRODUCT IMAGE

Bajonetový rychlouzávěr pro retortu, také s elektrickým pohonem jako doplňkové vybavení

PRODUCT IMAGE

Paralelní otočné dveře k otvírání v horkém stavu jako doplňkové vybavení

Provedení H2 pro provoz s vodíkem

Při použití vodíku jako procesního plynu je pec navíc vybavena a dodávána s potřebnou bezpečnostní technikou. Jako bezpečnostní senzory montujeme pouze osvědčené výrobky s příslušnou certifikací. Pece jsou řízeny řídicím systémem SPS (S7-300F/bezpečné řízení) odolným proti poruchám.

 • Přívod H2 při řízeném relativním přetlaku 50 mbar
 • Certifikovaný bezpečnostní koncept
 • Regulace SPS s grafickým dotykovým panelem H 3700 ke vkládání date
 • Redundantní přívodní ventily pro plynný vodík
 • Sledované vstupní tlaky procesních plynů
 • Obtok pro bezpečný proplach prostoru pece inertním plynem
 • Hořák pro termické dodatečné spalování odpadních plynů
 • Nouzové zaplavovací nádrže k proplachování pece v případě poruchy

Vyžádat informace

Verze pro tisk

Katalog Termoprocesní technika thermprozesstechnik_tschechisch

 
 
  
  
PRODUCT IMAGE

Modření vrtáků vodní párou v peci řady NRA

Provedení IDB pro odstranění pojiva v nehořlavých ochranných plynech nebo pro pyrolýzní procesy

Retortové pece řady NR a NRA jsou velmi vhodné pro odstranění pojiva v nehořlavých ochranných plynech nebo pro pyrolýzní procesy. V provedení IDB jsou pece opatřeny bezpečnostním konceptem, při němž je prostor pece sledován a proplachován ochranným plynem. Odpadní plyny jsou spalovány hořákem na odpadní plyny. Proplach i funkce hořáku jsou sledovány, aby byl zaručen bezpečný provoz.

 • Proces probíhá při sledovaném řízeném relativním přetlaku 50 mbar
 • Regulace SPS s grafickým dotykovým panelem H 1700 ke vkládání dat
 • Sledovaný vstupní tlak procesního plynu
 • Obtok pro bezpečný proplach prostoru pece inertním plynem
 • Hořák pro termické dodatečné spalování odpadních plynů
ModelTmaxModelTmaxRozměry užitného prostoru v mmUžitný objemPřipojovací
 °C °Cšhvv lnapětí*
NRA 17/..650 nebo 950NR 17/111100225350225173fázové
NRA 25/..650 nebo 950NR 25/111100225500225253fázové
NRA 50/..650 nebo 950NR 50/111100325475325503fázové
NRA 75/..650 nebo 950NR 75/111100325700325753fázové
NRA 150/..650 nebo 950NR 150/1111004507504501503fázové
NRA 200/..650 nebo 950NR 200/11110045010004502003fázové
NRA 300/..650 nebo 950NR 300/1111005909005903003fázové
NRA 400/..650 nebo 950NR 400/11110059012505904003fázové
NRA 500/..650 nebo 950NR 500/11110072010007205003fázové
NRA 700/..650 nebo 950NR 700/11110072013507207003fázové
NRA 1000/..650 nebo 950NR 1000/111100870135087010003fázové
*Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 76

Vyžádat informace

Verze pro tisk

Katalog Termoprocesní technika thermprozesstechnik_tschechisch

 
 
 PRODUCT IMAGE PRODUCT IMAGE
 SRA 300/06 se zavážecím košem SR 170/1000/11 s výměnnou retortou a chladicí stanicí
PRODUCT IMAGE

SRA 200/09

SR(A) 17/.. - SR(A) 1500

Retortové pece SR a SRA (s cirkulací plynu) jsou určeny pro provoz s nehořlavými nebo hořlavými ochrannými nebo reakčními plyny. Pece se plní shora jeřábem nebo jiným zvedacím zařízením zákazníka. Takto lze do prostoru pece vložit i velké zatížení obsádky.

Podle rozsahu teploty, v němž by pec měla být použita, se dodávají následující modely:

Modely SR .../11 s Tmax 1100 °C

 • Cirkulační vytápění mimo retortu
 • Rovnoměrnost teploty dle DIN 17052-1 až +/- 8 °C v užitném rozsahu 500  °C - 1100  °C
 • Retorta z 1.4841
 • Vícezónová regulace ohřevu pece shora dolůn

Modely SRA ../09 s Tmax 950 °C

 • Provedení jako modely SR…/11 s následujícími rozdíly: viz strana 72
  • Cirkulace atmosféry s výkonným ventilátorem v otevíracím víku pro optimální rovnoměrnost teploty dle DIN 17052-1 až do +/- 5 C v užitném rozsahu 200  C - 900  C

Modely SRA ../06 s Tmax 600 °C

 • Provedení jako modely SRA…/06 s následujícími rozdíly: viz strana 72
  • Topení umístěné v retortě
  • Rovnoměrnost teploty dle DIN 17052-1 až +/- 7 C v užitném rozsahu 100  C - 600  C
  • Jednozónová regulace
  • Retorta z 1.4571

Základní provedení (všechny modely)

 • Provedení jako základní provedení modelů NR a NRA s následujícími rozdíly
  • Plnění shora jeřábem nebo jiným zvedacím zařízením zákazníka
  • Výklopné víko s otevíráním do strany
 • Doplňkové vybavení, provedení H2 a provedení IDB viz modely NR a NRA
ModelTmaxVnitřní rozměry žíhací retortyObjemVnější rozměry v mmPřipojovacíHmotnost
 °CØ v mmvýška v mmv lŠHVnapětí*v kg
SR(A) 17/.. 250350171300170018003fázové600
SR(A) 25/.. 250500251300190018003fázové800
SR(A) 50/.. 400450501400200018003fázové1300
SR(A) 100/..600,4008001001400200021003fázové1500
SR(A) 200/..9506007002001600220022003fázové2100
SR(A) 300/..nebo60010003001600220025003fázové2400
SR(A) 500/..110080010005001800240027003fázové2800
SR(A) 600/.. 80012006001800240029003fázové3000
SR(A) 800/.. 100010008002000260028003fázové3100
SR(A) 1000/.. 1000130010002000260031003fázové3300
SR(A) 1500/.. 1200130015002200280033003fázové3500
*Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 76

Vyžádat informace

Verze pro tisk

Katalog Termoprocesní technika thermprozesstechnik_tschechisch

 
 
Retortové pece (studená stěna retorty) do 2400 °C
 PRODUCT IMAGE PRODUCT IMAGE
 VHT 500/22-GR H2 s procesní nádobou CFC a doplňkovou sadou pro provoz s vodíkem VHT 8/18-KE s vláknitou izolací a topnými články z disilicidu molybdenu
PRODUCT IMAGE

Tepelné opracování měděných tyčí ve vodíku ve VHT 8/16 MO

VHT 8/18-GR - VHT 500/18-KE

Kompaktní pece řady VHT jsou koncipovány jako elektricky ohřívané komorové pece s grafitovým, molybdenovým, wolframovým nebo MoSi2 ohřevem. Díky variabilním koncepcím ohřevu a díky rozsáhlému příslušenství umožňují tyto pece realizovat i technicky náročné procesy podle požadavků zákazníka.

Vakuotěsná procesní nádoba umožňuje provádět procesy tepelného opracování v atmosféře ochranného plynu a reakčního plynu nebo ve vakuu podle specifikace pece až 10-5 mbar. Základní pec je vhodná pro provoz s nehořlavými ochrannými nebo reakčními plyny nebo s vakuem. Provedení H2 umožňuje provoz s vodíkem nebo jinými hořlavými plyny. Jádrem tohoto provedení je certifikovaný bezpečnostní paket, který zajišťuje, aby proces byl vždy bezpečný, a v případě poruchy spustí odpovídající nouzový program.

Alternativní specifikace ohřevu

V zásadě lze dodat následující modelové varianty pro nejrůznější aplikační teploty:

VHT ../GR s grafitovou izolací a ohřevem

 • Lze použít pro procesy, s ochrannými a reakčními plyny nebo ve vakuu
 • Tmax 1800  °C nebo 2200  °C (2400 °C jako přídavné vybavení)
 • Max. vakuum je podle použitého typu vývěvy až 10-4 mbar
 • Izolace grafitovou plstí

VHT ../MO nebo ../W s molybdenovým nebo wolframovým ohřevem

 • Lze použít pro procesy s vysokou čistotou, s ochrannými a reakčními plyny nebo ve vysokém vakuu
 • Tmax 1200  °C, 1600  °C nebo 1800  °C (viz tabulku)
 • Max. vakuum je podle použitého typu vývěvy až 5 x 10-5 mbar
 • Izolace z molybdenových, resp. wolframových sálavých plechů

VHT ../KE s vláknovou izolací a ohřevem pomocí topných prvků z molybdendisilicidu

 • Lze použít pro procesy s ochrannými a reakčními plyny nebo ve vzduchu či vakuu
 • Tmax 1800  °C
 • Max. vakuum je podle použitého typu vývěvy až 10-2 mbar (až 1300  °C)
 • Izolace z velmi čistých vláken z oxidu hlinitého

Vyžádat informace

Verze pro tisk

Katalog Termoprocesní technika thermprozesstechnik_tschechisch

 
 
Standardní provedení pro všechny modely
  
  
PRODUCT IMAGE

Grafitová topná vložka

PRODUCT IMAGE

Molybdenová topná vložka

PRODUCT IMAGE

Wolframová topná vložka

PRODUCT IMAGE

Izolace z keramických vláken

Základní provedení

 • Standardní velikosti 8 - 500 litrů pecního prostoru
 • Procesní nádoba chlazená vodou ze všech stran, z ušlechtilé oceli, utěsněná teplotně odolnými O-kroužky
 • Podvozek ze stabilních ocelových profilů, snadný servis díky snadno odnímatelným krycím plechům z ušlechtilé oceli
 • Těleso modelu VHT 8 na kolečkách pro snadné pojíždění s pecí
 • Rozvaděč chladicí vody s ručními uzavíracími kohouty v dopředném a zpětném chodu, automatické sledování průtoku, otevřený systém chladicí vody
 • Nastavitelné okruhy chladicí vody se zobrazením průtoku a teploty a zajištěním proti nadměrné teplotě
 • Spínací zařízení a kontrolér jsou integrované do pláště
 • Regulace SPS H 700 s přehledným 7“ dotykovým panelem pro zadávání programu a vizualizaci, lze uložit 10 programů po 20 segmentech
 • Omezovač teploty s nastavitelnou vypínací teplotou pro teplotní třídu ochrany 2 dle EN 60519-2
 • Manuální obsluha funkcí procesního plynu a vakua
 • Manuální zaplynování pro procesní plyn (N2 nebo Ar) s nastavitelným průtokem
 • Obtok s ručním ventilem k rychlému naplnění nebo zaplavení prostoru pece
 • Manuální výstup plynu s přepouštěcím ventilem (20 mbar)
 • Jednostupňové rotační čerpadlo s kulovým kohoutem k předvakuování a pro tepelné zpracování v hrubém vakuu do 5 mbar
 • Manometr k vizuální kontrole tlaku
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze

Doplňkové vybavení

 • Tmax 2400  °C
 • Stojan volitelně dělitelný pro vložení do malých otvorů dveří (VHT 08)
 • Manuální zaplynování pro druhý procesní plyn (N2 nebo Ar) s nastavitelným průtokem a obtokem
 • Procesní nádoba z molybdenu, wolframu nebo CFC, vhodná zejména pro procesy k odstraňování pojiva Nádoba s přímým přívodem a odvodem plynu se instaluje v prostoru pece a slouží ke zlepšení rovnoměrnosti teploty. Změnou dráhy zaplynování po fázi odstraňování pojiva se odpadní plyny obsahující pojivo odstraní z pece a dosáhne se tak čisté procesní plynové atmosféry během procesu slinování.
 • Termočlánek pro měření teploty šarže s indikací
 • Měření teploty u modelů pro 2200  °C prostřednictvím pyrometru a termočlánku typu S s automatickým vytahovacím zařízením pro velmi dobré výsledky regulace ve spodním rozsahu teplot (od verze VHT 40)
 • Dvoustupňové rotační čerpadlo s kulovým kohoutem k předvakuování a pro vakuové tepelné zpracování do 10-2 mbar
 • Turbomolekulární čerpadlo s uzavíracím šoupátkem pro předvakuování a pro tepelné opracování ve vakuu do 10-5 mbar vč. elektrického snímače tlaku a vstupní vývěvy (pouze VHT…/MO)
 • Další vakuová čerpadla na vyžádání
 • Tepelný výměník s uzavřeným okruhem chladicí vody
 • Automatický paket s grafickým dotykovým panelem H 3700
  • 12“ grafický dotykový panel H 3700
  • Na dotykovém panelu lze vkládat všechna procesní data: teploty, ohřevy, zaplynování a vakua
  • Vizualizace všech procesních dat na vzoru procesu
  • Automatické zaplynování pro procesní plyn (N2, argon nebo formovací plyn) s nastavitelným průtokem
  • Obtok k zaplavení a naplnění nádoby procesním plynem, řízený programem
  • Automatický přípravný program a dodatečný program včetně testování těsnosti pro bezpečný provoz pece
  • Automatický výstup plynu s vlnovcovým ventilem a přepouštěcím ventilem (20 mbar)
  • Snímač tlaku pro absolutní a relativní tlak
 • Regulátor průtoku MFC pro měnící se objemové průtoky a vytvoření plynných směsí s druhým procesním plynem (pouze s paketem Automatika)
 • Provoz s parciálním tlakem: Přívod ochranného plynu při regulovaném podtlaku (pouze s paketem Automatika)
 • Řízení počítačem pomocí NCC s odpovídající možností dokumentování a s možným napojením na počítačovou síť zákazníka

Vyžádat informace

Verze pro tisk

Katalog Termoprocesní technika thermprozesstechnik_tschechisch

 
 
PRODUCT IMAGE PRODUCT IMAGE
VHT 40/16MO H2 VHT 40/22 GR se zvedacími dvířky na motorový pohon a čelním rámem pro připojení rukavicového boxu
PRODUCT IMAGE

Jednostupňové rotační čerpadlo pro tepelné zpracování v hrubém vakuu do 20 mbar

PRODUCT IMAGE

Dvoustupňové rotační čerpadlo pro vakuové tepelné zpracování do 10-2 mbar

Provedení H2 pro provoz s vodíkem nebo jinými hořlavými plyny

V provedení H2 lze pece provozovat ve vodíku nebo jiných hořlavých plynech. Pro tyto aplikace jsou tato zařízení vybavena navíc potřebnou bezpečnostní technikou. Jako bezpečnostní senzory montujeme pouze osvědčené výrobky s příslušnou certifikací. Pece jsou řízeny řídicím systémem (S7-300F/bezpečné řízení) odolným proti poruchám.

 • Certifikovaný bezpečnostní koncept
 • Automatický paket (viz doplňkové vybavení nahoře)
 • Redundantní přívodní ventily pro plynný vodík
 • Sledované vstupní tlaky procesních plynů
 • Obtok pro bezpečný proplach prostoru pece inertním plynem
 • Nádoba k nouzovému zaplavení se sledováním tlaku a automaticky otevíraným elektromagnetickým ventilem
 • Hořák na odpadní plyny (ohřívaný elektricky nebo plynem) pro spalování nadbytečného H2
 • Provoz v atmosféře: Přivádění H2 při regulovaném přetlaku (50 mbar) v procesní nádobě od teploty okolí

Doplňkové vybavení

 • Provoz s parciálním tlakem: Přivádění H2 při regulovaném podtlaku (parciální tlak) v procesní nádobě od teploty v prostoru pece 750  °C
 • Retorta v procesní nádobě k odstraňování pojiva ve vodíku

Vyžádat informace

Verze pro tisk

Katalog Termoprocesní technika thermprozesstechnik_tschechisch

 
 
 PRODUCT IMAGE
 VHT 8/16 MO s rozšiřujícím paketem pro vodík a s procesní nádobou
Procesní nádoba pro inertní zbytky odstraněného pojiva

Určité procesy vyžadují odstranění pojiva u šarže v nehořlavých ochranných nebo reakčních plynech. Pro tyto procesy zásadně doporučujeme retortovou pec s horkou stěnou (viz modely NR… nebo SR…). Tato pec zajišťuje co nejlepší eliminaci tvorby usazenin kondenzátu.

Pokud nelze zabránit, aby v peci VHT během procesu unikaly v menších množstvích zbytky odstraněného pojiva, musí být pec podle toho konstruována.

Prostor pece je vybaven přídavnou procesní nádobou, která má přímý vývod k hořáku na odpadní plyn, z něhož lze přímo odvádět odpadní plyn. Tento systém výrazně snižuje znečištění prostoru pece odpadními plyny, které vznikají při odstraňování pojiva.

V závislosti na složení odpadního plynu lze vedení odpadního plynu realizovat s různými volitelnými doplňky:

 • Hořák na odpadní plyn pro spalování odpadních plynů
 • Odvod kondenzátu pro odloučení pojiva
 • Dodatečná úprava odpadního plynu v závislosti na daném procesu pomocí pračky
 • Vyhřívaný odvod odpadního plynu pro zabránění usazování kondenzátu ve vedení odpadního plynu
 VHT ...-../GRVHT ...-../MOVHT ...-18/WVHT ...-18/KE
Tmax1800 °C nebo 2200 °C1200 °C nebo 1600 °C1800 °C1800 °C
Inertní plyn
Vzduch/KYSLÍKdo 350 °C--
Vodík3331,3
Hrubé a jemné vakuum (>10-3 mbar)2
Vysoké vakuum (<10-3 mbar)-2
Materiál topného tělesagrafitmolybdenwolframMoSi2
Materiál izolacegrafitová plstmolybdenwolfram/molybdenkeramická vlákna
1Do 1400 °C 3pouze s bezpečnostní sadou pro hořlavé ochranné a reakční plyny
2závisí na Tmax
ModelVnitřní rozměry procesní nádoby v mmObjem
 šhvv l
VHT 8/..1202101503,5
VHT 40/..25043025025,0
VHT 70/..32547532550,0
VHT 100/..42550042590,0
VHT 250/..575700575230,0
VHT 500/..725850725445,0
ModelVnitřní rozměry v mmObjemMax. hmotnost vsazeného nákladuVnější rozměry v mmTepelná účinnost v kW4
 šhvv ldo pece/kgŠHVgrafitmolybdenwolframkeramická vlákna
VHT 8/..170240200851250 (800)1110020002719/3435012
VHT 40/..300450300403016002100230083/103254/100313430
VHT 70/..3755003757050170025002400105/125270/130316055
VHT 100/..45055045010075190026002500131/155290/165321085
VHT 250/..600750600250175230028002800180/2102125/2203na vyžádánína vyžádání
VHT 500/..750900750500350250032003000220/2602na vyžádánína vyžádánína vyžádání
1Když rozvodna byla odmontována 31200 °C/1600 °C
21800 °C/2200 °C 4Příkon v závislosti na provedení vyšší

Vyžádat informace

Verze pro tisk

Katalog Termoprocesní technika thermprozesstechnik_tschechisch

 
 
Šachtové retortové pece se studenou stěnou do 2400 °C nebo do 3000 °C
 PRODUCT IMAGE
 SVHT 9/24-W s wolframovým ohřevem
PRODUCT IMAGE

Grafitový topný modul

PRODUCT IMAGE

Válcová retorta s wolframovým ohřevem

PRODUCT IMAGE

Regulace chlazení vodou

SVHT 2/24-W - SVHT 9/30-GR

Pece řady SVHT nabízejí ve srovnání s modely VHT (strana 14 a následující) další nárůst výkonnostních parametrů, pokud jde o dosažitelné vakuum a maximální teplotu. Díky provedení jako šachtové pece s wolframovým ohřevem lze s modely SVHT..-W realizovat procesy až do max. 2400 °C dokonce ve vysokém vakuu. Modely SVHT..-GR s grafitovým ohřevem, rovněž provedené jako šachtové pece, lze v atmosféře inertních plynů provozovat až do max. 3000 °C.

 • Standardní rozměry s prostorem pece 2 nebo 9 litrů
 • Provedení jako šachtové pece, plnění shora
 • Rámová konstrukce s vloženými strukturovanými plechy z ušlechtilé oceli
 • Dvojstěnná nádoba z ušlechtilé oceli, chlazená vodou
 • Ruční obsluha funkcí pro procesní plyn a vakuum
 • Ruční plnění plynem pro nehořlavý procesní plyn
 • Stupátko před pecí zajišťující ergonomickou výšku při plnění
 • Víko nádoby s plynovými tlumiči
 • Rozvaděč, řídicí systém a plnění plynem jsou integrovány v tělese pece
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
 • Další standardní vlastnosti výrobku naleznete v popisu standardního provedení modelu VHT

Alternativy ohřevu

SVHT..-GR

 • Lze použít pro procesy:
  • v ochranném nebo reakčním plynu nebo ve vakuu do 2200  C
  • v inertních plynech (argon, helium) do 3000  C
 • Max. vakuum podle použitého typu vývěvy až 10-3 mbar
 • Ohřev: Grafitové prvky, uspořádané do válce
 • Izolace: z grafitových vláken
 • Měření teploty optickým pyrometrem

SVHT..-W

 • Lze použít pro procesy v ochranném nebo reakčním plynu nebo ve vakuu do 2400  °C.
 • Max. vakuum podle použitého typu vývěvy až 10-5 mbar
 • Ohřev: válcový wolframový topný modul
 • Izolace: wolframové a molybdenové plechy proti sálání
 • Měření teploty optickým pyrometrem
 • Doplňkové příslušenství, např. automatické řízení procesního plynu nebo provedení pro provoz s hořlavými plyny včetně zabezpečovacího systému viz modely VHT
ModelTmaxRozměry užitného prostoruUžitný objemVnější rozměry v mmTepelnáPřipojovací
 °CØ x v v mmv lŠHVúčinnost v kW1napětí*
SVHT 2/24-W2400150 x 1502,5140025002100553fázové
SVHT 9/24-W2400230 x 2309,5150027502100953fázové
         
SVHT 2/30-GR3000150 x 1502,5140025002100553fázové
SVHT 9/30-GR3000230 x 2309,5150027502100953fázové
1Příkon v závislosti na provedení vyšší *Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 76

Vyžádat informace

Verze pro tisk

Katalog Termoprocesní technika thermprozesstechnik_tschechisch

 
 
Retortové pece s pohyblivým dnem do 2400 °C pro výrobu
PRODUCT IMAGE PRODUCT IMAGE
LBVHT 600/24-GR LBVHT 250/20-W s wolframovou topnou vložkou
PRODUCT IMAGE

LBVHT s grafitovou topnou vložkou

LBVHT 100/16 - LBVHT 600/24

Retortové pece s pohyblivým dnem konstrukční řady LBVHT jsou vhodné zejména pro procesy ve výrobě, které se musí provádět v ochranných/reakčních plynech nebo ve vakuu. Co se týká základních výkonových parametrů, jsou tyto modely konstruovány stejně jako modely VHT. Jejich velikost a konstrukční tvar s elektrohydraulicky poháněným pohyblivým dnem usnadňuje vsazování šarží ve výrobě. Pece lze dodat v různých velikostech a provedeních. Stejně jako u modelů VHT lze tyto pece vybavit různými modely vytápění.

 • Standardní velikosti od 100 do 600 litrů
 • Provedení jako retortové pece s pohyblivým dnem s elektrohydraulicky poháněným stolem pro jednoduché a přehledné vsazování šarží
 • Připraveno pro umístění vsázky s vysokou hmotností
 • Různé koncepty vytápění pomocí
  • grafitových topných vložek do Tmax 2400  C
  • molybdenových topných vložek do Tmax 1600  C
  • wolframových topných vložek do Tmax 2000  C
 • Rámová konstrukce s vloženými strukturovanými plechy z nerezové oceli
 • Standardní provedení se zaplynováním pro nehořlavý ochranný nebo reakční plyn
 • Automatické zaplynovací systémy pro provoz s vodíkem nebo jinými hořlavými reakčními plyny včetně bezpečnostní sady jako doplňkové vybavení
 • Rozvodné a regulační zařízení a zaplynování integrované do pláště pece
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
 • Další vlastnosti standardní pece a možné doplňkové vybavení viz popis pecí VHT
ModelTmaxModelTmaxModelTmaxVnitřní rozměry v mmObjemPřipojovací
 °C °C °CØvv lnapětí*
LBVHT 100/16-MO1600LBVHT 100/20-W2000LBVHT 100/24-GR24004507001003fázové
LBVHT 250/16-MO1600LBVHT 250/20-W2000LBVHT 250/24-GR24006009002503fázové
LBVHT 600/16-MO1600LBVHT 600/20-W2000LBVHT 600/24-GR240080012006003fázové
*Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 76

Vyžádat informace

Verze pro tisk

Katalog Termoprocesní technika thermprozesstechnik_tschechisch

 
 
Komorové retortové pece pro katalytické odstraňování pojiva, také jako kombinované pece pro katalytické nebo termické odstraňování pojiva
 PRODUCT IMAGE
 NRA 40/02 s přístavnou skříní pro čerpadlo na kyselinu
PRODUCT IMAGE

Čerpadlo na kyselinu dusičnou

PRODUCT IMAGE

Retorta s vnitřním vyhříváním a procesní nádobou

NRA 40/02 CDB a NRA 150/02 CDB

Komorové retortové pece NRA 40/02 CDB a NRA 150/02 CDB byly vyvinuty speciálně pro katalytické odstraňování pojiva z keramických a metalických litých práškovaných konstrukčních dílů metodou BASF CATAMOLD®. Jsou vybaveny vnitřně vyhřívanou plynotěsnou retortou pro cirkulační provoz. Při katalytickém odstraňování pojiva se pojivo s obsahem polyacetálu (POM) chemicky rozkládá v peci pod vlivem kyseliny dusičné, pomocí plynu vázajícího dusík se odvádí z pece a spaluje se ve spalovací pochodni. Obě pece jsou vybaveny rozsáhlým bezpečnostním balíčkem na ochranu obsluhujícího personálu i okolního prostředí. V kombinovaném provedení CTDB pec umožňuje katalytické i termické odstraňování pojiva a podle potřeby a v závislosti na provedení a vlastnostech produktu je možné ji uzpůsobit ke slinování. Slinované díly mohou být bez problémů vkládány do slinovací pece, a pec tak není znečišťována uvolňovaným zbytkovým pojivem.

 • Procesní nádoba z ušlechtilé oceli 1.4571 odolné vůči kyselinám a velkými výklopnými dvířky
 • Čtyřstranné vyhřívání uvnitř retorty pomocí trubkovitých topných těles z chromové oceli pro optimální tepelnou rovnováhu
 • Horizontální cirkulace pro rovnoměrné rozdělení procesní atmosféry
 • Čerpadlo na kyselinu a sud na kyselinu podle specifikace zákazníka – zabudované do konstrukce pece
 • Plynem vyhřívaná spalovací pochodeň s kontrolou plamene
 • Rozsáhlý bezpečnostní balíček s redundantně fungujícím bezpečnostním SPS pro bezpečný provoz s kyselinou dusičnou
 • Velký grafický dotykový panel H 3700 pro zadávání dat a vizualizaci procesu
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze

Provedení NRA 40/02 CDB

 • Tmax 200 °C
 • Systém přívodu plynu s pevně nastavenými hodnotami

Doplňkové provedení NRA 150/02 CDB

 • Automatický systém přívodu plynu pro dusík s měřičem průtoku
 • Nastavitelná množství kyseliny a jim přizpůsobené objemy přiváděného plynu

Provedení NRA .. CTDB

 • Bezpečnostní balíček pro termické, inertní odstraňování pojiva
 • K dispozici v provedení 600 °C nebo 900 °C s atmosférickou cirkulací

Dodatečná výbava

 • Váha pro sud s kyselinou dusičnou, připojená k SPS pro kontrolu spotřeby kyseliny a vizualizaci míry naplnění sudu s kyselinou (NRA 150/02 CDB)
 • Softwarový balíček NCC pro vizualizaci, ovládání a dokumentací procesních šarží
 • Automatický systém přívodu plynu pro dusík s měřičem průtoku (NRA 40/02 CDB)
 • Nastavitelná množství kyseliny a jim přizpůsobené objemy přiváděného plynu (NRA 40/02 CDB)
 • Zvedací vozík pro jednoduché plnění pece
 • Přístavná skříň pro čerpadlo na kyselinu
 • Nádoba s nouzovým vzduchem pro vypláchnutí pece v případě závady

Vyžádat informace

Verze pro tisk

Katalog Termoprocesní technika thermprozesstechnik_tschechisch

 
 
Řešení pro čisté prostory
 PRODUCT IMAGE PRODUCT IMAGE
 KTR 8000 jako výrobní pec v čistém prostoru s filtry pro cirkulaci vzduchu Retortová pec s horkou stěnou NRA 1700/06 s nakládacím stojanem v šedém prostoru s dvířky pro vsazování šarže v čistém prostoru
PRODUCT IMAGE

Oběhová komorová pec NAC 120/65 v provedení pro čisté prostory

PRODUCT IMAGE

Oběhová pec NAC 250/65 v provedení pro čisté prostory třídy 100 s dveřmi v čistém prostoru

PRODUCT IMAGE

Řešení pro šedý prostor/čistý prostor s vsazováním šarže a obsluhou v čistém prostoru

Aplikace pro čisté prostory kladou zvýšené požadavky na provedení vybrané pece. Pokud umístíte kompletní pec do čistého prostoru, nesmí docházet k významnému znečištění atmosféry čistého prostoru. Musí se zejména zajistit, aby bylo znečištění způsobené částicemi redukováno na minimum.

Příslušné specifické použití určuje výběr potřebné techniky pece. V mnoha případech jsou zapotřebí oběhové pece, které zajistí potřebnou rovnoměrnost teploty při nízkých teplotách. Pro vyšší teploty nabízí Nabertherm také řadu pecí se sálavým vytápěním.

Instalace pece v čistém prostoru

Je-li nutno do čistého prostoru umístit kompletní pec, pak je důležité, aby prostor pece i skříň pece a regulace poskytovaly dobrou ochranu před kontaminací. Povrch se musí snadno čistit. Prostor pece je neprodyšně utěsněn izolací. V případě potřeby lze třídu čistoty ještě zlepšit přídavným vybavením jako např. filtrem pro přívod vzduchu nebo cirkulaci vzduchu v peci. Doporučujeme instalovat rozvaděč a řízení pece mimo čisté prostory.

Instalace pece v šedém prostoru, vsazování šarže do pece z čistého prostoru

Optimální kvalita čistého prostoru je dosažena, pokud je instalace pece provedena v šedém prostoru se vsazováním šarže z čistého prostoru. Nákladné místo pro instalaci v čistém prostoru se tak snižuje na minimum. Čelní strana a vnitřní prostor pece v čistém prostoru jsou přitom provedeny tak, aby se daly snadno čistit. S touto konfigurací dosáhnete nejvyšší třídy čistého prostoru.

Instalace pece mezi šedý prostor a čistý prostor jako pec s otvíráním na obou stranách

Logistiku mezi šedým a čistým prostorem lze v mnoha případech jednoduchým způsobem optimalizovat. Zde se používají pece s otvíráním na obou stranách, tudíž s dvířky v šedém prostoru a druhými v čistém prostoru. Prostor pece a strana směřující do čistého prostoru jsou konstruovány tak, aby bylo znečištění částicemi v co největší míře redukováno.

Kontaktujte nás, prosím, pokud hledáte řešení pro tepelné zpracování v podmínkách čistých prostor. Rádi Vám nabídneme model pece vhodný pro Vaše požadavky.

Vyžádat informace

Verze pro tisk

Katalog Termoprocesní technika thermprozesstechnik_tschechisch