Termoprocesní technika

Plně automatické zušlechťovací zařízení s oběhovou šachtovou pecí S 1780/65 AS pro žíhání v roztoku, s vodní lázní, zvedacím zařízením a šachtovou pecí S 3180/26AS pro umělé stárnutí
 PRODUCT IMAGE
 Plně automatické zušlechťovací zařízení na hliník se 2 šachtovými pecemi, vodní lázní a 6 odstavnými místy
PRODUCT IMAGE

Odběr vsázkového koše z pece pro žíhání v roztoku a přesun do vodní lázně

PRODUCT IMAGE

Centrální obsluha pece pomocí PC

Toto zušlechťovací zařízení se dodává pro zušlechťování hliníkových dílů s dobou kalení 30 sekund. Všechny funkce probíhají plně automaticky. Pece pro žíhání v roztoku i pece pro umělé stárnutí jsou konstruovány jako šachtové pece.

V zájmu úspory času pojížděcí jednotka pro žíhání v roztoku odebere celé víko pece, v níž proběhlo žíhání v roztoku, včetně zavěšeného vsázkového koše, a přemístí je do vodní lázně. Víko se pak odpojí a vrátí na pec pro žíhání v roztoku. Po zakalení se koš odloží na volné odstavné místo.

Následující proces umělého stárnutí také probíhá v šachtové peci. Kvůli dlouhému času, který je potřeba pro umělé stárnutí, je pec pro tepelné stárnutí vybavena na umístění dvou odlitků, kdežto pec na žíhání v roztoku pouze na jeden odlitek.

Kompletní tepelné opracování vč. všech pohybů je řízeno zcela automaticky. Regulace SPS řídí veškeré pohyby a blokování. Zařízení samostatně rozpozná obsazená odstavná místa a pece a zahajuje příslušné procesy podle jejich priorit. Dokumentace vsázek se provádí průběžně, tzn. vložený koš je dokumentován od jeho přípravy na odstavném místě až po odběr na konci procesu.

Provedení zařízení

 • Šachtová pec S 1780/65 AS pro žíhání koše v roztoku, Tmax 650  °C, objem 1780 litrů
 • Šachtová pec S 3180/26 AS pro umělé stárnutí dvou košů, Tmax 260  °C, objem 3180 litrů
 • Vodní lázeň s výkonnou cirkulací, ohřevem a regulací teploty vody
 • Lineární zvedací jednotka pro všechny pohyby
 • SPS regulace se softwarovým balíčkem Nabertherm Control Center (NCC) pro regulaci teploty, řízení všech pohybů a průběžnou dokumentaci vsázek
 • 6 odstavných míst s automatickým rozpoznáním obsazení, vkládání vsázek vidlicovým vozíkem
 • Ochranné ohrazení celého zařízení

Vyžádat informace

Verze pro tisk

Termoprocesní technika thermprozesstechnik_tschechisch

 
 
Plně automatické zušlechťovací zařízení s oběhovými vozovými pecemi W 2780/60 AS pro žíhání v roztoku, W 2780/26 AS k umělému stárnutí, se zvedací jednotkou a ohřívanou vodní lázní
 PRODUCT IMAGE
 Plně automatické zušlechťovací zařízení se dvěma komorovými pecemi, zchlazovací lázní, dopravní technikou a místy pro odstavení čtyř košů na šarže

Toto zušlechťovací zařízení se dodává pro zušlechťování hliníkových legovaných dílů T6 s dobou kalení 10 sekund. Všechny funkce probíhají plně automaticky. Pece pro žíhání v roztoku i pece pro umělé stárnutí jsou umístěny na platformě a jsou konstruovány jako vozové pece. Po žíhání v roztoku se pojížděcí jednotka umístí před pec, otevřou se dveře, vozík vyjede a pojížděcí jednotka automaticky uchopí koš. Vozík se vrátí do pece, kdežto vsázka se zakalí ve vodní lázni, která je umístěna dole.

Po zakalení se koš zvedne z vodní lázně, odkape a přemístí do pece pro umělé stárnutí. Po umělém stárnutí zvedací jednotka přepraví koš na volné odstavné místo.

Kompletní tepelné opracování vč. všech pohybů je řízeno zcela automaticky. Regulace SPS řídí veškeré pohyby a blokování. Zařízení samostatně rozpozná obsazená odstavná místa a pece a zahajuje příslušné procesy podle jejich priorit. Dokumentace vsázek se provádí průběžně, tzn. vložený koš je dokumentován od jeho přípravy na odstavném místě až po odběr na konci procesu.

Provedení zařízení

 • Vozové pece W 2780/60 AS k žíhání v roztoku, Tmax 600  °C, objem 2780 litrů
 • Vozové pece W 2780/26 AS k tepelnému stárnutí, Tmax 260  °C, objem 2780 litrů
 • Vodní lázeň s výkonnou cirkulací, ohřevem a regulací teploty vody
 • Lineární zvedací jednotka pro všechny pohyby
 • SPS regulace se softwarovým balíčkem Nabertherm Control Center (NCC) pro regulaci teploty, řízení všech pohybů a průběžnou dokumentaci vsázek
 • 5 odstavných míst s automatickým rozpoznáním obsazení, vkládání vsázek vidlicovým vozíkem
 • Ochranné ohrazení celého zařízení

Vyžádat informace

Verze pro tisk

Katalog Termoprocesní technika thermprozesstechnik_tschechisch

 
 
Ruční zušlechťovací zařízení se dvěma oběhovými šachtovými pecemi S 3570/65 AS pro žíhání v roztoku, s vodní lázní, vozová pec W 7440/26 AS pro umělé stárnutí
 PRODUCT IMAGE
 Zušlechťovací zařízení na hliník s pecí se shozem FS 2200/60AS a zchlazovací lázní
PRODUCT IMAGE

2 x S 3570/65 AS k žíhání v roztoku

PRODUCT IMAGE

Vodní lázeň s výkonným cirkulačním čerpadlem

PRODUCT IMAGE

Zušlechťovací zařízení se zvonovou pecí H 4263/12S a vodní lázní

Toto zušlechťovací zařízení je určeno k zušlechťování hliníkových dílů v odvětví automobilismu. Pohyby jsou prováděny ručně pomocí halového jeřábu, který vlastní zákazník. Tyto pece pro žíhání v roztoku jsou provedeny jako šachtové pece, kdežto pece pro umělé stárnutí jsou provedeny jako vozové pece. Žíhání vyráběných dílů v roztoku probíhá ve dvou šachtových pecích s prostorem pece 3570 litrů. Jakmile proces žíhání v roztoku skončí, víko pece se pneumaticky otevře, koš se vyjme pomocí halového jeřábu zákazníka a přemístí do vodní lázně. Pro lepší zakalení je vodní lázeň vybavena výkonným oběhovým čerpadlem. Po zakalení přemístí obsluha vsázku, pomocí halového jeřábu, na vozík pece W 7440/26 AS, kde proběhne umělé stárnutí. Vozová pec je opatřena vozíkem na řetězu, který díky elektrickému pohonu vyjíždí z pece. Pec je navržena tak, aby vsázky bylo možné odebírat z obou pecí pro žíhání v roztoku. Pec má SPS regulaci teploty vč. dokumentace vsázek. Každé vsázce lze přiřadit jméno nebo číslo vsázky, které se pak evidují podle data.

Provedení zařízení

 • 2 šachtové pece S 3570/65 AS pro žíhání vždy jednoho koše v roztoku, Tmax 650  °C, objem 3570 litrů
 • Vozová pec W 7440/26 AS pro umělé stárnutí dvou košů, Tmax 260  °C, objem 7440 litrů
 • Vodní lázeň s výkonnou cirkulací, ohřevem a regulací teploty vody
 • Regulace SPS se softwarovým balíčkem Nabertherm Control Center (NCC) pro regulaci teploty a dokumentaci vsázek

Vyžádat informace

Verze pro tisk

Katalog Termoprocesní technika thermprozesstechnik_tschechisch