Vozíkové pece vyhřívané plynem do 1400 °C pro spalování nebo slinování na vzduchu nebo v redukující atmosféře

Kombinované pecní zařízení složené z vozové pece WB 11000/HS ohřívané plynem, systému posunu pecních vozíků a dvou doplňkových pecních vozíků, vč. potřebné odstavné koleje Vozové pece WB 14880S

Vnitřní prostor pece s osmi vysokorychlostními hořáky

Vozové pece ohřívané plynem se vyznačují vynikajícím výkonem. Díky použitým vysokorychlostním hořákům lze realizovat krátké časy ohřevu. Uspořádání hořáků je přitom uzpůsobeno geometrii pece, aby byla dosažena optimální rovnoměrnost teploty. Podle velikosti pece mohou být hořáky alternativně opatřeny rekuperační technikou pro úsporu energie. Velmi kvalitní vláknová izolace s dlouhou životností a nízkou tepelnou kapacitou umožňuje krátké časy ohřevu a ochlazení.

 • Tmax vždy podle designu do 1400 °C
 • Výkonné a robustní vysokorychlostní hořáky s impulsní regulací a speciálním vedením plamene v prostoru pece pro optimální rovnoměrnost teploty
 • Provoz na městský plyn, zemní plyn nebo tekutý plyn
 • Plně automatický systém SPS k regulaci teploty a sledování funkce hořáků
 • Neredukovatelná vláknová izolace s nízkou tepelnou kapacitou pro krátké časy ohřevu a ochlazení
 • Těleso s dvojitou stěnou, takže vnější teploty jsou nízké
 • Komín s přípojkami pro další odvod odpadních plynů
 • Omezovač volby teploty s nastavitelnou vypínací teplotou pro teplotní třídu ochrany 2 dle EN 60519-2 coby ochranou před nadměrnou teplotou pro pec a výrobky
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze

Doplňkové vybavení

 • Automatická lambda regulace k nastavení atmosféry v peci
 • Potrubí na odpadní vzduch a plyny
 • Rekuperační hořáky, které využívají část odpadního tepla v systému odpadních plynů k předehřívání spalovacího vzduchu, a tak významně přispívají k úspoře energie
 • Termické systémy čištění odpadních plynů
 • Řízení procesů a dokumentování prostřednictvím sady softwaru VCD nebo Nabertherm Control-Center NCC pro kontrolu, dokumentování a řízení
Katalog Termoprocesní technika I
(URL: http://www.nabertherm.it/produkte/thermprozesstechnik/thermprozesstechnik_tschechisch.pdf)