Komorové pece pro tepelné čištění ohřívané plynem s integrovaným dodatečným tepelným spalováním
PRODUCT IMAGE PRODUCT IMAGE  
NB 2300 CL NB 1300 CL  
PRODUCT IMAGE

Plynový hořák pro vytápění pece a dodatečné tepelné spalování

Komorové pece řady NB .. CL se používají pro tepelné čištění součástí. Optimální rovnoměrnost teploty není při těchto procesech prioritou. Jako příklady lze uvést tepelne čištění elektrických motorů, lakovaných povrchů ocelových dílů nebo trysek strojů pro vstřikování plastů. Pece jsou ohřívané plynem a mají integrované dodatečné tepelné spalování, které je rovněž ohřívané plynem. Přednastavená atmosféra s malým obsahem kyslíku nebo redukující atmosféra v peci účinně brání lokálnímu samovznícení na obrobku, aby tak zamezila poškození v důsledku nadměrných teplot. Vznikající odpadní plyny jsou z prostoru pece odváděny do dodatečného tepelného spalování, kde dodatečně shoří. V závislosti na odpadních plynech může dojít ke shoření bez jakýchkoliv zbytků. Pro bezpečný provoz se dveře pece při spuštění programu zablokují a otevřou se teprve tehdy, jestliže teplota po skončení procesu klesla pod 180 °C. V případě závady plamene hořáku nebo při nedostatku plynu se proces přeruší. Regulace je navíc vybavena nastavitelným omezovačem teploty, který si zákazník nastaví na bezpečnou vypínací teplotu, aby se pec při překročení této teploty vypnula. Pece nejsou vhodné pro součásti a nátěry, které obsahují rozpouštědla nebo vysoký podíl vody. Tyto modely se nepoužívají ani pro šarže s nízkým bodem vznícení, jako je např. dřevo, papír nebo vosk.

  • Tmax 500 °C
  • Standardní velikosti prostoru pece do 2 500 litrů
  • Kryt pece s možností podjetí pro vidlicový zdvižný vozík
  • Velikost prostoru pece dimenzovaná pro standardní gitterboxy
  • Izolace prostoru pece z neklasifikovaného vláknitého materiálu, dno a zadní stěna vyzděné pórovitými ohnivzdornými cihlami
  • Výkonné atmosférické hořáky pro provoz na zkapalněný plyn nebo zemní plyn
  • Automatická regulace teploty
  • Integrované dodatečné tepelné spalování pro čištění odpadních plynů
  • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
ModelTmaxVnitřní rozměry v mmVnější rozměry v mmVýkon hořáku pro prostor peceVýkon hořáku pro dodatečné tepelné spalování
 °CšhvŠHVv kWv kW
 
NB 1300 CL5001200900100021602310245050100
NB 2300 CL500120012001600216026053050100100
NB 2500 CL500120016001300216030002750100100

thermprozesstechnik_tschechisch Katalog Termoprocesní technika
(URL: http://www.nabertherm.cz/produkte/thermprozesstechnik/thermprozesstechnik_tschechisch.pdf)