Retortové pece (horká stěna retorty) do 1100 °C
 PRODUCT IMAGE PRODUCT IMAGE
 NRA 75/06 s automatickým plněním plynem a dotykovým panelem H 3700 NRA 25/06 se zaplynovací sadou
PRODUCT IMAGE

Modely s vnitřním ohřevem NRA ../06

NRA 17/06 - NRA 1000/11

Tyto plynotěsné retortové pece jsou vybaveny přímým nebo nepřímým topením, což závisí na teplotě. Jsou velmi vhodné pro procesy vícenásobného tepelného opracování, pro které je potřeba definovaná ochranná nebo reakční atmosféra. Tyto kompaktní modely lze také instalovat pro tepelné opracování ve vakuu do teploty 600 °C. Prostor pece se skládá z plynotěsné retorty, která je v oblasti dveří opatřena vodním chlazením pro ochranu speciálního těsnění. Retortové pece vybavené příslušnou bezpečnostní technikou se hodí také pro aplikace s reakčními plyny jako např. vodík nebo, v provedení s paketem IDB, pro inertní vázání nebo pro pyrolýzní procesy.

Podle teplotního rozsahu potřebného pro proces lze použít různé modelové varianty pecí:

Modely NRA .../06 s Tmax 650 °C

 • Topné prvky uspořádané v rámci retorty
 • Rovnoměrnost teploty až +/- 6 °C v užitném rozsahu 100  °C - 600  °C
 • Retorta z 1.4571
 • Oběhový ventilátor v zadní části retorty k optimalizaci rovnoměrnosti teploty

Modely NRA ../09 s Tmax 950 °C

 • Vnější ohřev s topnými prvky kolem retorty a s přídavným ohřevem dveří
 • Rovnoměrnost teploty až +/- 6 °C v užitném rozsahu 200  °C - 900  °C
 • Retorta z 1.4841
 • Oběhový ventilátor v zadní části retorty k optimalizaci trovnoměrnosti teploty

Modely NR …/11 s Tmax 1100 °C

 • Vnější ohřev s topnými prvky kolem retorty a s přídavným ohřevem dveří
 • Rovnoměrnost teploty až +/- 8 °C v užitném rozsahu 200  °C - 1050  °C
 • Retorta z 1.4841

thermprozesstechnik_tschechisch Termoprocesní technika
(URL: http://www.nabertherm.cz/produkte/thermprozesstechnik/thermprozesstechnik_tschechisch.pdf)