PRODUCT IMAGE

NRA 480/04S

PRODUCT IMAGE

NRA 50/09 H2

PRODUCT IMAGE

Vývěva pro evakuaci retorty zastudena

Základní provedení

 • Kompaktní těleso rámové konstrukce se vsazenými plechy z ušlechtilé oceli
 • Regulace a plnění plynem integrováno v tělese pece
 • Přivařené podpěry vsádek v retortě nebo skříně vedoucí vzduch v peci s cirkulací atmosféry
 • Kyvné dveře nasazené zprava s otevřeným systémem chladicí vody
 • Vícezónová regulace pro verzi 950  °C a 1100  °C, dělená podle prostoru pece a dveří. Prostor pece je podle velikosti přístupný v jedné nebo více zónách ohřevu.
 • Regulace teploty provedena jako regulace vsázky s měřením teploty uvnitř retorty a mimo ni
 • Systém plnění plynem pro nehořlavý ochranný nebo reakční plyn s průtokoměrem a elektromagnetickým ventilem, ke spínání pomocí řídicího systému
 • Lze evakuovat až do 600  °C s volitelnou vývěvou
 • Možnost připojení pro vývěvu pro evakuaci zastudena
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
 • Řídicí systém SPS s dotykovým panelem H 700 ke vkládání dat (nebo P 300 pro verzi 650  °C)

Doplňkové vybavení

 • Vybavení pro další nehořlavé plyny
 • Automatické plnění plynem vč. regulátoru průtoku MFC pro proměnlivé objemové průtoky, řízeno řídicím systémem SPS s dotykovým panelem H 3700
 • Vývěva pro evakuaci retorty až do 600  °C, dosažitelné vakuum podle vývěvy až 10-5 mbar
 • Chladicí systém pro zkrácení procesních časů
 • Tepelný výměník s uzavřeným oběhem chladicí vody pro chlazení dveří
 • Zařízení k měření obsahu zbytkového kyslíku

thermprozesstechnik_tschechisch Katalog Termoprocesní technika
(URL: http://www.nabertherm.cz/produkte/thermprozesstechnik/thermprozesstechnik_tschechisch.pdf)