Standardní provedení pro všechny modely
  
  
PRODUCT IMAGE

Grafitová topná vložka

PRODUCT IMAGE

Molybdenová topná vložka

PRODUCT IMAGE

Wolframová topná vložka

PRODUCT IMAGE

Izolace z keramických vláken

Základní provedení

 • Standardní velikosti 8 - 500 litrů pecního prostoru
 • Procesní nádoba chlazená vodou ze všech stran, z ušlechtilé oceli, utěsněná teplotně odolnými O-kroužky
 • Podvozek ze stabilních ocelových profilů, snadný servis díky snadno odnímatelným krycím plechům z ušlechtilé oceli
 • Těleso modelu VHT 8 na kolečkách pro snadné pojíždění s pecí
 • Rozvaděč chladicí vody s ručními uzavíracími kohouty v dopředném a zpětném chodu, automatické sledování průtoku, otevřený systém chladicí vody
 • Nastavitelné okruhy chladicí vody se zobrazením průtoku a teploty a zajištěním proti nadměrné teplotě
 • Spínací zařízení a kontrolér jsou integrované do pláště
 • Regulace SPS H 700 s přehledným 7“ dotykovým panelem pro zadávání programu a vizualizaci, lze uložit 10 programů po 20 segmentech
 • Omezovač teploty s nastavitelnou vypínací teplotou pro teplotní třídu ochrany 2 dle EN 60519-2
 • Manuální obsluha funkcí procesního plynu a vakua
 • Manuální zaplynování pro procesní plyn (N2 nebo Ar) s nastavitelným průtokem
 • Obtok s ručním ventilem k rychlému naplnění nebo zaplavení prostoru pece
 • Manuální výstup plynu s přepouštěcím ventilem (20 mbar)
 • Jednostupňové rotační čerpadlo s kulovým kohoutem k předvakuování a pro tepelné zpracování v hrubém vakuu do 5 mbar
 • Manometr k vizuální kontrole tlaku
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze

Doplňkové vybavení

 • Tmax 2400  °C
 • Stojan volitelně dělitelný pro vložení do malých otvorů dveří (VHT 08)
 • Manuální zaplynování pro druhý procesní plyn (N2 nebo Ar) s nastavitelným průtokem a obtokem
 • Procesní nádoba z molybdenu, wolframu nebo CFC, vhodná zejména pro procesy k odstraňování pojiva Nádoba s přímým přívodem a odvodem plynu se instaluje v prostoru pece a slouží ke zlepšení rovnoměrnosti teploty. Změnou dráhy zaplynování po fázi odstraňování pojiva se odpadní plyny obsahující pojivo odstraní z pece a dosáhne se tak čisté procesní plynové atmosféry během procesu slinování.
 • Termočlánek pro měření teploty šarže s indikací
 • Měření teploty u modelů pro 2200  °C prostřednictvím pyrometru a termočlánku typu S s automatickým vytahovacím zařízením pro velmi dobré výsledky regulace ve spodním rozsahu teplot (od verze VHT 40)
 • Dvoustupňové rotační čerpadlo s kulovým kohoutem k předvakuování a pro vakuové tepelné zpracování do 10-2 mbar
 • Turbomolekulární čerpadlo s uzavíracím šoupátkem pro předvakuování a pro tepelné opracování ve vakuu do 10-5 mbar vč. elektrického snímače tlaku a vstupní vývěvy (pouze VHT…/MO)
 • Další vakuová čerpadla na vyžádání
 • Tepelný výměník s uzavřeným okruhem chladicí vody
 • Automatický paket s grafickým dotykovým panelem H 3700
  • 12“ grafický dotykový panel H 3700
  • Na dotykovém panelu lze vkládat všechna procesní data: teploty, ohřevy, zaplynování a vakua
  • Vizualizace všech procesních dat na vzoru procesu
  • Automatické zaplynování pro procesní plyn (N2, argon nebo formovací plyn) s nastavitelným průtokem
  • Obtok k zaplavení a naplnění nádoby procesním plynem, řízený programem
  • Automatický přípravný program a dodatečný program včetně testování těsnosti pro bezpečný provoz pece
  • Automatický výstup plynu s vlnovcovým ventilem a přepouštěcím ventilem (20 mbar)
  • Snímač tlaku pro absolutní a relativní tlak
 • Regulátor průtoku MFC pro měnící se objemové průtoky a vytvoření plynných směsí s druhým procesním plynem (pouze s paketem Automatika)
 • Provoz s parciálním tlakem: Přívod ochranného plynu při regulovaném podtlaku (pouze s paketem Automatika)
 • Řízení počítačem pomocí NCC s odpovídající možností dokumentování a s možným napojením na počítačovou síť zákazníka

thermprozesstechnik_tschechisch Katalog Termoprocesní technika
(URL: http://www.nabertherm.cz/produkte/thermprozesstechnik/thermprozesstechnik_tschechisch.pdf)