PRODUCT IMAGE PRODUCT IMAGE
VHT 40/16MO H2 VHT 40/22 GR se zvedacími dvířky na motorový pohon a čelním rámem pro připojení rukavicového boxu
PRODUCT IMAGE

Jednostupňové rotační čerpadlo pro tepelné zpracování v hrubém vakuu do 20 mbar

PRODUCT IMAGE

Dvoustupňové rotační čerpadlo pro vakuové tepelné zpracování do 10-2 mbar

Provedení H2 pro provoz s vodíkem nebo jinými hořlavými plyny

V provedení H2 lze pece provozovat ve vodíku nebo jiných hořlavých plynech. Pro tyto aplikace jsou tato zařízení vybavena navíc potřebnou bezpečnostní technikou. Jako bezpečnostní senzory montujeme pouze osvědčené výrobky s příslušnou certifikací. Pece jsou řízeny řídicím systémem (S7-300F/bezpečné řízení) odolným proti poruchám.

  • Certifikovaný bezpečnostní koncept
  • Automatický paket (viz doplňkové vybavení nahoře)
  • Redundantní přívodní ventily pro plynný vodík
  • Sledované vstupní tlaky procesních plynů
  • Obtok pro bezpečný proplach prostoru pece inertním plynem
  • Nádoba k nouzovému zaplavení se sledováním tlaku a automaticky otevíraným elektromagnetickým ventilem
  • Hořák na odpadní plyny (ohřívaný elektricky nebo plynem) pro spalování nadbytečného H2
  • Provoz v atmosféře: Přivádění H2 při regulovaném přetlaku (50 mbar) v procesní nádobě od teploty okolí

Doplňkové vybavení

  • Provoz s parciálním tlakem: Přivádění H2 při regulovaném podtlaku (parciální tlak) v procesní nádobě od teploty v prostoru pece 750  °C
  • Retorta v procesní nádobě k odstraňování pojiva ve vodíku

thermprozesstechnik_tschechisch Katalog Termoprocesní technika
(URL: http://www.nabertherm.cz/produkte/thermprozesstechnik/thermprozesstechnik_tschechisch.pdf)