Systémy s ochranným plynem a pro cementaci pro žíhací a kalící procesy
 PRODUCT IMAGE PRODUCT IMAGE
 Komplexní zaplynovací zařízení Automatický zaplynovací systém pro 2 plyny s průtokoměrem a elektromagnetickým ventilem
PRODUCT IMAGE

Zíhací bedna

PRODUCT IMAGE

Zaplynovací kornout s držákem a vpustí ochranného plynu

PRODUCT IMAGE

Zaplynovací bedna s vpustí a výpustí ochranného plynu

PRODUCT IMAGE

Zaplynovací bedna s vpustí a výpustí ochranného plynu a možností evakuace ve studeném stavu

Díky použití různých systémů s ochranným plynem a pro cementaci v nehořlavých ochranných a reakčních plynech lze naše žíhací a kalící pece vybavit modulárně na kompaktní žíhací a kalící zařízení a v mnoha případech je lze používat jako levnou alternativu drahých vakuových systémů a kalících pecí s ochranným plynem. Podle oblasti použití se doporučují různé systémy popř. velikosti. V naší moderní technické laboratoři lze provést příslušné testy a pokusy s různými materiály.

Zíhací bedna

  • Žíhací bedny s utěsněným víkem lze používat k cementování, neutrálnímu žíhání a kalení, nitridování v prášku a boridování. Bedna se přitom naplní gralnulátem pro cementování nebo neutrálním žíhacím uhlím nebo nitridačním nebo bórovacím práškem a šarží. Atmosféra vznikající v uzavřené nádobě zajišťuje příslušnou povrchovou změnu materiálu. Bednu lze buď vyjmout z pece ještě horkou, otevřít ji a výrobky prudce zchladit v kapalném médiu (např. cementování), nebo ji při žíhacích procesech ponechat v peci až do ochlazení.

Zaplynovací kornout s držákem a vpustí ochranného plynu

  • Tento systém složený ze zaplynovacího trnu s plynovou přípojkou se optimálně hodí pro oceli chlazené vzduchem. Tenkostěnná zaplynovací schránka zajišťuje rychlý přechod tepla. Systém lze předvyplachovat nebo chladit ochranným plynem mimo pec nebo navíc na chladícím stole rychle ochladit pomocí ventilátoru.

Zaplynovací bedna s vpustí a výpustí ochranného plynu

  • Bedny jsou vybaveny víkem, vpustí a výpustí ochranného plynu. Víko je utěsněno těsnícím šálkem s vláknitým materiálem. Pec má odpovídající vybrání, z nichž lze vyvést trubky ochranného plynu ven. Bedna se připojuje na zaplynovací zařízení a lze ji podle toho ohřívat v definované atmosféře. Po ukončení tepelného zpracování se bedna vyjme, víko se sejme a díly se ochladí v kapalném médiu nebo na vzduchu.

Zaplynovací bedna se vpustí a výpustí ochranného plynu a možností evakuace ve studeném stavu

  • Ve vakuovém provedení je bedna postavená tak, aby ji bylo možné napřed ve studeném stavu evakuovat. Pak se vypláchne ochranným plynem. Tento systém se zvláště hodí pro lesklé žíhání sypkého materiálu, ale i pro barevné a ušlechtilé kovy, protože zbytkový kyslík se evakuací podstatně lépe vytlačí z bedny. Další průběh procesu odpovídá bedně popsané shora.

Další příslušenství

  • K výše uvedeným systémům ochranného plynu a cementačním systémům nabízí Nabertherm řadu příslušenství pro tepelné zpracování. Od jednoduché těsnicí pásky pro zaplynovací nádobu až po plně automatický zaplynovací systém nabízíme pro Vaše tepelné zpracování zajímavá řešení. Vyžádejte si, prosím, náš katalog Tepelné zpracování II.

thermprozesstechnik_tschechisch Termoprocesní technika
(URL: http://www.nabertherm.cz/produkte/thermprozesstechnik/thermprozesstechnik_tschechisch.pdf)