Plně automatické zušlechťovací zařízení s oběhovou šachtovou pecí S 1780/65 AS pro žíhání v roztoku, s vodní lázní, zvedacím zařízením a šachtovou pecí S 3180/26AS pro umělé stárnutí
 PRODUCT IMAGE
 Plně automatické zušlechťovací zařízení na hliník se 2 šachtovými pecemi, vodní lázní a 6 odstavnými místy
PRODUCT IMAGE

Odběr vsázkového koše z pece pro žíhání v roztoku a přesun do vodní lázně

PRODUCT IMAGE

Centrální obsluha pece pomocí PC

Toto zušlechťovací zařízení se dodává pro zušlechťování hliníkových dílů s dobou kalení 30 sekund. Všechny funkce probíhají plně automaticky. Pece pro žíhání v roztoku i pece pro umělé stárnutí jsou konstruovány jako šachtové pece.

V zájmu úspory času pojížděcí jednotka pro žíhání v roztoku odebere celé víko pece, v níž proběhlo žíhání v roztoku, včetně zavěšeného vsázkového koše, a přemístí je do vodní lázně. Víko se pak odpojí a vrátí na pec pro žíhání v roztoku. Po zakalení se koš odloží na volné odstavné místo.

Následující proces umělého stárnutí také probíhá v šachtové peci. Kvůli dlouhému času, který je potřeba pro umělé stárnutí, je pec pro tepelné stárnutí vybavena na umístění dvou odlitků, kdežto pec na žíhání v roztoku pouze na jeden odlitek.

Kompletní tepelné opracování vč. všech pohybů je řízeno zcela automaticky. Regulace SPS řídí veškeré pohyby a blokování. Zařízení samostatně rozpozná obsazená odstavná místa a pece a zahajuje příslušné procesy podle jejich priorit. Dokumentace vsázek se provádí průběžně, tzn. vložený koš je dokumentován od jeho přípravy na odstavném místě až po odběr na konci procesu.

Provedení zařízení

  • Šachtová pec S 1780/65 AS pro žíhání koše v roztoku, Tmax 650  °C, objem 1780 litrů
  • Šachtová pec S 3180/26 AS pro umělé stárnutí dvou košů, Tmax 260  °C, objem 3180 litrů
  • Vodní lázeň s výkonnou cirkulací, ohřevem a regulací teploty vody
  • Lineární zvedací jednotka pro všechny pohyby
  • SPS regulace se softwarovým balíčkem Nabertherm Control Center (NCC) pro regulaci teploty, řízení všech pohybů a průběžnou dokumentaci vsázek
  • 6 odstavných míst s automatickým rozpoznáním obsazení, vkládání vsázek vidlicovým vozíkem
  • Ochranné ohrazení celého zařízení

thermprozesstechnik_tschechisch Termoprocesní technika
(URL: http://www.nabertherm.cz/produkte/thermprozesstechnik/thermprozesstechnik_tschechisch.pdf)