Plně automatické zušlechťovací zařízení s oběhovými vozovými pecemi W 2780/60 AS pro žíhání v roztoku, W 2780/26 AS k umělému stárnutí, se zvedací jednotkou a ohřívanou vodní lázní
 PRODUCT IMAGE
 Plně automatické zušlechťovací zařízení se dvěma komorovými pecemi, zchlazovací lázní, dopravní technikou a místy pro odstavení čtyř košů na šarže

Toto zušlechťovací zařízení se dodává pro zušlechťování hliníkových legovaných dílů T6 s dobou kalení 10 sekund. Všechny funkce probíhají plně automaticky. Pece pro žíhání v roztoku i pece pro umělé stárnutí jsou umístěny na platformě a jsou konstruovány jako vozové pece. Po žíhání v roztoku se pojížděcí jednotka umístí před pec, otevřou se dveře, vozík vyjede a pojížděcí jednotka automaticky uchopí koš. Vozík se vrátí do pece, kdežto vsázka se zakalí ve vodní lázni, která je umístěna dole.

Po zakalení se koš zvedne z vodní lázně, odkape a přemístí do pece pro umělé stárnutí. Po umělém stárnutí zvedací jednotka přepraví koš na volné odstavné místo.

Kompletní tepelné opracování vč. všech pohybů je řízeno zcela automaticky. Regulace SPS řídí veškeré pohyby a blokování. Zařízení samostatně rozpozná obsazená odstavná místa a pece a zahajuje příslušné procesy podle jejich priorit. Dokumentace vsázek se provádí průběžně, tzn. vložený koš je dokumentován od jeho přípravy na odstavném místě až po odběr na konci procesu.

Provedení zařízení

  • Vozové pece W 2780/60 AS k žíhání v roztoku, Tmax 600  °C, objem 2780 litrů
  • Vozové pece W 2780/26 AS k tepelnému stárnutí, Tmax 260  °C, objem 2780 litrů
  • Vodní lázeň s výkonnou cirkulací, ohřevem a regulací teploty vody
  • Lineární zvedací jednotka pro všechny pohyby
  • SPS regulace se softwarovým balíčkem Nabertherm Control Center (NCC) pro regulaci teploty, řízení všech pohybů a průběžnou dokumentaci vsázek
  • 5 odstavných míst s automatickým rozpoznáním obsazení, vkládání vsázek vidlicovým vozíkem
  • Ochranné ohrazení celého zařízení

thermprozesstechnik_tschechisch Katalog Termoprocesní technika
(URL: http://www.nabertherm.cz/produkte/thermprozesstechnik/thermprozesstechnik_tschechisch.pdf)