The Nabertherm Furnace World 

Novinky

New Catalog “Additive Manufacturing”

The new catalog “Additive Manufacturing” describes in detail the solutions for the heat treatment of parts as the last process step of additive manufacturing applications.

Čtěte více

Nahrazení výrobků z vlny z křemičitanu hlinitého v konstrukci průmyslových pecí (anglicky)

Vedle řešení technických potřeb je neustálou úlohou v oblasti výroby průmyslových pecí využití veškerého know-how v rámci současného stavu techniky a veškerých sil k tomu, aby se zdravotní ohrožení zaměstnanců a uživatelů pecní techniky omezilo na minimum. Úplným nahrazením vlny z křemičitanu hlinitého se společnosti Nabertherm GmbH podařilo směrodatně realizovat požadavky normy TRGS 619.

Čtěte více