The Nabertherm Furnace World 

Novinky

Nahrazení výrobků z vlny z křemičitanu hlinitého v konstrukci průmyslových pecí (anglicky)

Vedle řešení technických potřeb je neustálou úlohou v oblasti výroby průmyslových pecí využití veškerého know-how v rámci současného stavu techniky a veškerých sil k tomu, aby se zdravotní ohrožení zaměstnanců a uživatelů pecní techniky omezilo na minimum. Úplným nahrazením vlny z křemičitanu hlinitého se společnosti Nabertherm GmbH podařilo směrodatně realizovat požadavky normy TRGS 619.

Čtěte více

Rotační trubkové pece pro tepelné zpracování prášků a granulátů ve vodíkové atmosféře.

Na základě řady laboratorních rotačních trubkových pecí pro nepřetržité procesy vyvinula společnost Nabertherm pec, která umožňuje tepelná zpracování prášků/granulátů v různých ochranných nebo reakčních plynech a rovněž ve vakuu.

Čtěte více