o

Umění a řemesla

Výhody fusingových pecí

Těsně vedle sebe uspořádané stropní topné články, chráněné v trubicích z křemenného skla, pro přímé a rovnoměrné ozařování skla
Rovná stolní deska s izolací z robustních lehčených žáruvzdorných cihel a s vyznačenou plochou vsázky
Výhradní použití izolačních materiálů, které nejsou klasifikovány jako karcinogenní podle TRGS 905, třída 1 nebo 2
Elegantní, dvoustěnná skříň z ušlechtilé oceli
Velké rukojeti vlevo a vpravo na zvonu (u modelu GF 600 uprostřed)
Plynový tlumič pro snazší otevírání a zavírání zvonu
Velké nastavitelné rychlouzávěry – vhodné i pro práci v rukavicích
Uzavíratelný otvor pro větrání, pro rychlejší chlazení a sledování vsázky
Robustní rám na kolečkách s odkládací plochou na sklo a nástroje
Ergonomická výška plnění 860 mm
Tiché zapínání topení prostřednictvím polovodičového relé
Bezpečné vypnutí topení při otevření zvonu