o

Umění a řemesla

Doplňkové vybavení fusingových pecí

Kontrolní okénko v otvorech přívodního vzduchu pro pozorování skla.
Vytápění dna pro rovnoměrné prohřívání velkých předmětů.
Automatické otevírání víka
Automaticky řízená klapka odpadního vzduchu pro rychlejší chlazení pece po dokončeném výpalu.
Stoly pro rozšíření systému pece pro modely GFM: Systém výměnných stolů pro využití zbytkového tepla pece a pro zkrácení dob cyklů prostřednictvím výměny stolů v teplém stavu.
Chladicí ventilátor pro rychlejší chlazení při zavřeném víku