Laboratoř /
Gradientové nebo protahovací pece do 1300 °C

Gradientové nebo protahovací pece

Gradientová pec GR 1300/13S Prostor gradientové pece GR 1300/13 s druhými dvířky jako dodatečným vybavením

Prostor gradientové pece GR 1300/13 je rozdělen do šesti stejně dlouhých regulačních zón. Teplota v každé z těchto šesti tepelných zón je regulovatelná odděleně. Vsázka do gradientové pece probíhá obvykle ze strany přes zde namontovaná paralelní otočná dvířka. Napříč vytápěnou délkou 1300 mm lze tak stabilně vyregulovat maximální teplotní gradient 400 °C. Na přání lze pec vyvést také jako protahovací pec s druhými dvířky na protější straně. Při použití dodaných vláknitých dělicích příček se zavážení vsázek provádí shora prostřednictvím otevření víka.

 • Tmax 1300 °C
 • Vytápěná délka: 1300 mm
 • Topné prvky umístěné na nosných trubkách, zajišťují volné sálání tepla do prostoru pece
 • Vsázka shora nebo přes čelní paralelní otočná dvířka
 • Otevírání víka podporované hydraulickými tlumiči
 • Šestizónová regulace
 • Oddělená regulace šesti vytápěných zón (o délce 160 mm)
 • Teplotní gradient 400 °C po celé délce vytápěného prostoru
 • Vláknité separační díly k oddělení šesti jednotlivých komor
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze

Dodatečné vybavení

 • Až deset regulačních zón
 • Druhá paralelní otočná dvířka, která lze využít k vytvoření protahovací pece
 • Protahovací pec ve vertikálním provedení namísto horizontálního
 • Řízení procesů a dokumentování prostřednictvím Nabertherm Control-Center NCC pro kontrolu, dokumentování a řízení
ModelTmaxVnitřní rozměry v mmVnější rozměry1 v mmPříkonPřipojovacíHmotnost
 °CšhvŠHVkWnapětí*v kg
GR 1300/13130013001006016607401345183fázové300
*Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 73
1Vnější rozměry se liší u provedení s doplňkovým vybavením. Rozměry na vyžádání.