Laboratoř /
Kuplovny pece/zpopelňovací pece do 1300 °C

Kuplovny pece/zpopelňovací pece

Kupolová pec N 25/13 CUP Kupolová pec N 8/13 CUP s volitelným pojízdným podstavcem

N 4/13 CUP jakožto laboratorní kuplovna

Šachtová pec S 73/HS s otočným víkem

Kupolové pece se používají speciálně pro kuplové zkoušky a procesy zpopelnění, při nichž se musí izolace a topení chránit před unikajícími plyny a parami. Prostor pece tvoří keramická mufle, kterou je možné jednoduše vyměnit. Prostor pece tvoří keramická mufle, kterou je možné jednoduše vyměnit. Kupolová pec je vybavena integrovaným komínem na odpadní vzduch nad dvířky pro připojení k odsávání.

 • Vytápění mufle ze 4 stran (kupolová pec N 25/13 CUP, třístranný)
 • Topné prvky a izolace chráněny muflí
 • Je možná jednoduchá výměna mufle
 • Pouze použití izolačních materiálů, které nejsou klasifikovány jako karcinogenní podle TRGS 905, třída 1 nebo 2.
 • Dveře otevírejte v teplém stavu
 • Držák nástrojů na peci
 • Odvětrávací komín z ušlechtilé ocele nad otvorem dveří k připojení na odsávání
 • Plášť pece s dvojitými stěnami s chlazením ventilátorem pro snížení vnější teploty
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
 • NTLog Basic pro regulátor Nabertherm: záznam procesních dat na USB flash disk

Dodatečné vybavení

 • Pojízdný podstavec (ne u kupolová pec N 4/13 CUP)
 • Řízení procesů a dokumentování prostřednictvím sady softwaru VCD pro kontrolu, dokumentování a řízení

Šachtová pec s otočným víkem

 • Pro větší šarže nabízíme šachtové pece jako kupolové pece.
ModelTmaxVnitřní rozměry v mmObjemVnější rozměry3 v mmPříkonPřipojovacíHmotnost
 °Cšhvv lŠHVkWnapětí*v kg
N 4/13 CUP1280185250803,7750675520131fázové65
N 8/13 CUP1300260340958,095013352100223fázové510
N 25/13 CUP130025050025025,01050120015202153fázové280
1Plus 150 mm pro digestoř *Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 73
2Plus 200 mm pro digestoř3Vnější rozměry se liší u provedení s doplňkovým vybavením. Rozměry na vyžádání.