o

Laboratoř

Muflové pece se sklápěcími nebo zdvihacími dvířky

Muflová pec L 3/12 Muflová pec L 5/11

Muflová pec LT 5/12

Omezovač teploty

Zaplynovací systém pro nehořlavý ochranný nebo reakční plyn s uzavíracím ventilem a průtokoměr s regulačním ventilem, připraven a propojen k zapojení

Plynule nastavitelné šoupátko přívodu vzduchu

Pro každodenní použití v laboratoři jsou muflové pece L 1/12 - LT 40/12 správnou volbou. Tato modelová řada se vyznačuje výborným zpracováním, moderním a dobrým designem a vysokou mírou spolehlivosti. Muflové pece je možné volitelně a bez příplatku dodat se sklápěcími nebo zdvihacími dvířky.

 • Tmax 1100 °C nebo 1200 °C
 • Vytápění ze dvou stran pomocí keramických topných desek (vytápění ze tří stran u muflových pecí L 24/11 - LT 40/12)
 • Keramické topné desky s integrovaným topným drátem chráněným před vystřikováním a spalinami, lze snadno vyměnit
 • Izolace z neklasifikovaného vláknitého materiálu
 • Plášť ze strukturovaných plechů z ušlechtilé ocele
 • Plášť pece s dvojitými stěnami pro nízké vnější teploty a vysokou stabilitu
 • Volitelně se sklápěcími dvířky (L), které se mohou použít jako odkládací plocha, nebo bez příplatku se zdvihacími dvířky (LT), přičemž horká strana je odvrácena od obsluhy
 • Regulovatelný otvor přívodu vzduchu ve dvířkách (viz obrázek)
 • Otvor odpadního vzduchu v zadní stěně pece
 • Nehlučný provoz vytápění s polovodičovým relé
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
 • NTLog Basic pro regulátor Nabertherm: záznam procesních dat na USB flash disk

Dodatečné vybavení

 • Spalinový komín, spalinový komín s ventilátorem nebo katalyzátorem (s výjimkou L1)
 • Omezovač teploty s nastavitelnými vypínacími teplotami pro teplotní třídu ochrany 2 dle EN 60519-2 na ochranu výrobků a pece před nadměrnou teplotou
 • Přípojka ochranného plynu pro vyplachování pece nehořlavými ochrannými nebo reakčními plyny (Kombinace se spalinovým komínem, spalinový komín s ventilátorem nebo katalyzátorem není možný)
 • Manuální nebo automatický zaplynovací systém
 • Řízení procesů a dokumentování prostřednictvím sady softwaru VCD pro kontrolu, dokumentování a řízení
Model
sklápěcíTmaxVnitřní rozměry v mmObjemVnější rozměry v mmPříkonPřipojovacíHmotnostMinut
dvířka°Cšhvv lŠHVkWnapětí*v kgdo Tmax2
L 3/11110016014010033853304051,21fázové2060
L 5/11110020017013053853904602,41fázové3060
L 9/11110023024017094154555153,01fázové3575
L 15/111100230340170154155555153,51fázové4090
L 24/111100280340250244905555804,53fázové5595
L 40/111100320490250405307055806,03fázové6595
             
L 1/1212009011511012902804301,51fázové1025
L 3/12120016014010033853304051,21fázové2075
L 5/12120020017013053853904602,41fázové3075
L 9/12120023024017094154555153,01fázové3590
L 15/121200230340170154155555153,51fázové40105
L 24/121200280340250244905555804,53fázové55110
L 40/121200320490250405307055806,03fázové65110
Model
zdvihacíTmaxVnitřní rozměry v mmObjemVnější rozměry v mmPříkonPřipojovacíHmotnostMinut
dvířka°Cšhvv lŠHV1kWnapětí*v kgdo Tmax2
LT 3/1111001601401003385330405+1551,21fázové2060
LT 5/1111002001701305385390460+2052,41fázové3060
LT 9/1111002302401709415455515+2403,01fázové3575
LT 15/11110023034017015415555515+2403,51fázové4090
LT 24/11110028034025024490555580+3204,53fázové5595
LT 40/11110032049025040530705580+3206,03fázové6595
             
LT 3/1212001601401003385330405+1551,21fázové2075
LT 5/1212002001701305385390460+2052,41fázové3075
LT 9/1212002302401709415455515+2403,01fázové3590
LT 15/12120023034017015415555515+2403,51fázové40105
LT 24/12120028034025024490555580+3204,53fázové55110
LT 40/12120032049025040530705580+3206,03fázové65110
1Včetně otevřených zdvihacích dvířek *Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 60
2Při připojení k 230 V 1/N/PE nebo 400 V 3/N/PE
 

Základní modely muflových pecí

Muflová pec LE 1/11 Muflová pec LE 6/11

Omezovač teploty

Díky neporazitelnému poměru ceny a výkonu jsou tyto kompaktní muflové pece vhodné pro mnohostranné použití v laboratoři. Znaky kvality jako plášť pece s dvojitými stěnami z nerezové ušlechtilé ocele, kompaktní a snadná montáž nebo topné prvky vložené v křemenných trubkách dělají z těchto modelů spolehlivého partnera pro Vaše použití.

 • Tmax 1100 °C, pracovní teplota 1050 °C
 • Vytápění ze dvou stran pomocí topných prvků v křemenných trubkách
 • Snadná výměna topných prvků a izolace
 • Izolace z neklasifikovaného vláknitého materiálu
 • Plášť ze strukturovaných plechů z ušlechtilé ocele
 • Plášť pece s dvojitými stěnami pro nízké vnější teploty a vysokou stabilitu
 • Sklápěcí dvířka, která se mohou použít jako odkládací plocha
 • Otvor odpadního vzduchu v zadní stěně
 • Nehlučný provoz vytápění s polovodičovým relé
 • Kompaktní odchylky a nízká váha
 • Kontrolér prostorově úsporný pod dveřmi
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze

Dodatečné vybavení

 • Spalinový komín, spalinový komín s ventilátorem nebo katalyzátorem (s výjimkou L1)
 • Omezovač teploty s nastavitelnými vypínacími teplotami pro teplotní třídu ochrany 2 dle EN 60519-2 na ochranu výrobků a pece před nadměrnou teplotou
 • Přípojka ochranného plynu pro vyplachování pece nehořlavými ochrannými nebo reakčními plyny
 • Manuální zaplynovací systém
ModelTmaxVnitřní rozměry v mmObjemVnější rozměry v mmPříkonPřipojovacíHmotnostMinut
 °Cšhvv lŠHVkWnapětí*v kgdo Tmax1
LE 1/1111009011511012902804301,51fázové1010
LE 2/11110011018011023303854301,81fázové1025
LE 6/11110017020017063904354901,81fázové1835
LE 14/111100220300220144405355402,91fázové2540
1Při připojení k 230 V 1/N/PE nebo 400 V 3/N/PE *Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 60
 

Muflové pece s cihelnou izolací, se sklápěcími dvířky nebo zdvihacími dvířky

Muflová pec LT 5/13 Muflová pec L 9/13

Vnitřní prostor pece s kvalitní izolací ze žáruvzdorných pórovitých cihel

Omezovač teploty

Díky topným prvkům umístěným na nosných trubkách a vyzařujícím přímo do prostoru pece mají tyto muflové pece velmi krátké doby zahřátí. S jejich robustní izolací z pórovitých ohnivzdorných cihel lze realizovat maximální pracovní teplotu 1 300 °C. Tím představují tyto muflové pece zajímavou alternativu ke známým modelům L(T) 3/11 nn, co se týká velmi krátkých zahřívacích dob nebo vyšší aplikační teploty.

 • Tmax 1300 °C
 • Vytápění ze dvou stran
 • Topné prvky na nosných trubkách zajišťují volné vyzařování tepla a dlouhou životnost
 • Vícevrstvá izolace z robustních žáruvzdorných pórovitých cihel v prostoru pece
 • Plášť ze strukturovaných plechů z ušlechtilé ocele
 • Plášť pece s dvojitými stěnami pro nízké vnější teploty a stabilitu
 • Volitelně se sklápěcími dvířky (L), které se mohou použít jako odkládací plocha, nebo bez příplatku se zdvihacími dvířky (LT), přičemž horká strana je odvrácena od obsluhy
 • Regulovatelný otvor přívodu vzduchu ve dvířkách
 • Otvor odpadního vzduchu v zadní stěně pece
 • Nehlučný provoz vytápění s polovodičovým relé
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
 • NTLog Basic pro regulátor Nabertherm: záznam procesních dat na USB flash disk

Dodatečné vybavení

 • Spalinový komín, spalinový komín s ventilátorem nebo katalyzátorem
 • Omezovač teploty s nastavitelnými vypínacími teplotami pro teplotní třídu ochrany 2 dle EN 60519-2 na ochranu výrobků a pece před nadměrnou teplotou
 • Přípojka ochranného plynu pro vyplachování pece nehořlavými ochrannými nebo reakčními plyny
 • Manuální nebo automatický zaplynovací systém
 • Řízení procesů a dokumentování prostřednictvím sady softwaru VCD pro kontrolu, dokumentování a řízení
Model
TmaxVnitřní rozměry v mmObjemVnější rozměry v mmPříkonPřipojovacíHmotnostMinut
 °Cšhvv lŠHVkWnapětí*v kgdo Tmax2
L, LT 5/1313002001701305490450580+32012,41fázové4245
L, LT 9/1313002302401709530525630+35013,01fázové6050
L, LT 15/13130026034017015530625630+35013,51fázové7060
1Včetně otevřených zdvihacích dvířek (modely LT) *Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 60
2Při připojení k 230 V 1/N/PE nebo 400 V 3/N/PE
 

Zpopelňovací pece se sklápěcími nebo zdvihacími dvířky

Spalovací pec LV 3/11 Spalovací pec LVT 9/11

Princip přívodního a odpadního vzduchu u spalovacích pecí

Omezovač teploty

Speciálně pro zpopelnění v laboratoři je možné použít zpopelňovací pece LV 3/11 - LVT 15/11. Speciálním systémem přívodního a odpadního vzduchu je možné dosáhnout více než 6násobné výměny vzduchu za minutu. Vstupující vzduch se přitom předehřívá, tím je zajištěna rovnoměrnost teploty.

 • Tmax 1100 °C
 • Vytápění ze dvou stran
 • Keramické topné desky s integrovaným topným drátem chráněným před vystřikováním a spalinami, lze snadno vyměnit
 • Více než 6násobná výměna vzduchu za minutu
 • Dobrá rovnoměrnost teploty předehřátím vstupujícího vzduchu
 • Izolace z neklasifikovaného vláknitého materiálu
 • Plášť ze strukturovaných plechů z ušlechtilé ocele
 • Plášť pece s dvojitými stěnami pro nízké vnější teploty a stabilitu
 • Volitelně se sklápěcími dvířky (LV), které se mohou použít jako odkládací plocha, nebo bez příplatku se zdvihacími dvířky (LVT), přičemž horká strana je odvrácena od obsluhy
 • Nehlučný provoz vytápění s polovodičovým relé
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
 • NTLog Basic pro regulátor Nabertherm: záznam procesních dat na USB flash disk

Dodatečné vybavení

 • Omezovač teploty s nastavitelnými vypínacími teplotami pro teplotní třídu ochrany 2 dle EN 60519-2 na ochranu výrobků a pece před nadměrnou teplotou
 • Řízení procesů a dokumentování prostřednictvím sady softwaru VCD pro kontrolu, dokumentování a řízení
Model
sklápěcíTmaxVnitřní rozměry v mmObjemVnější rozměry v mmPříkonPřipojovacíHmotnostMinut
dvířka°Cšhvv lŠHV1kWnapětí*v kgdo Tmax2
LV 3/11110016014010033853607351,21fázové20120
LV 5/11110020017013053854207902,41fázové35120
LV 9/11110023024017094154858453,01fázové45120
LV 15/111100230340170154155858453,51fázové55120
Model
zdvihacíTmaxVnitřní rozměry v mmObjemVnější rozměry v mmPříkonPřipojovacíHmotnostMinut
dvířka°Cšhvv lŠHV1kWnapětí*v kgdo Tmax2
LVT 3/11110016014010033853607351,21fázové20120
LVT 5/11110020017013053854207902,41fázové35120
LVT 9/11110023024017094154858453,01fázové45120
LVT15/111100230340170154155858453,51fázové55120
1Vč. trubky odpadního vzduchu (Ø 80 mm) *Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 60
2Při připojení k 230 V 1/N/PE nebo 400 V 3/N/PE
 

Muflová pec se zapuštěnými topnými prvky v keramické mufli

L 9/11/SKM

Vytápění mufle ze 4 stran

Zaplynovací systém pro nehořlavý ochranný nebo reakční plyn s uzavíracím ventilem a průtokoměr s regulačním ventilem, připraven a propojen k zapojení

Omezovač teploty

Muflová pec L 9/11/SKM lze především doporučit, když k Vaší oblasti použití patří agresivní substance. Pec má k dispozici keramickou mufli se zapuštěným vytápěním ze 4 stran. Muflová pec tak spojuje velmi dobrou rovnoměrnost teploty s dobrou ochranou topných prvků při agresivní atmosféře. Dalším aspektem je hladká mufle téměř bez prachu (dvířka pece z vláknité izolace), která u některých zpopelňovacích procesů představuje důležitý znak kvality.

 • Tmax 1100 °C
 • Vytápění mufle ze 4 stran
 • Prostor pece s vloženou keramickou muflí, vysoká odolnost vůči agresivním plynům a parám
 • Plášť ze strukturovaných plechů z ušlechtilé ocele
 • Volitelně se sklápěcími dvířky (L), které se mohou použít jako odkládací plocha, nebo bez příplatku se zdvihacími dvířky (LT), přičemž horká strana je odvrácena od obsluhy
 • Regulovatelný otvor přívodu vzduchu ve dvířkách
 • Otvor odpadního vzduchu v zadní stěně pece
 • Nehlučný provoz vytápění s polovodičovým relé
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
 • NTLog Basic pro regulátor Nabertherm: záznam procesních dat na USB flash disk

Dodatečné vybavení

 • Spalinový komín, spalinový komín s ventilátorem nebo katalyzátorem
 • Omezovač teploty s nastavitelnými vypínacími teplotami pro teplotní třídu ochrany 2 dle EN 60519-2 na ochranu výrobků a pece před nadměrnou teplotou
 • Přípojka ochranného plynu pro vyplachování pece nehořlavými ochrannými nebo reakčními plyny
 • Manuální nebo automatický zaplynovací systém
 • Řízení procesů a dokumentování prostřednictvím sady softwaru VCD pro kontrolu, dokumentování a řízení
ModelTmaxVnitřní rozměry v mmObjemVnější rozměry v mmPříkonPřipojovacíHmotnostMinut
 °Cšhvv lŠHVkWnapětí*v kgdo Tmax2
L 9/11/SKM110023024017094905055803,01fázové5090
LT 9/11/SKM11002302401709490505580+32013,01fázové5090
1Včetně otevřených zdvihacích dvířek *Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 60
2Při připojení k 230 V 1/N/PE nebo 400 V 3/N/PE
 

Vážicí pec s váhou a softwarem pro určení žíhací ztráty

Vážicí pec L 9/11/SW

4 váhy s možností volby různých maximálních hmotností a stupnic

Omezovač teploty

Software pro dokumentaci teplotní křivky a žíhací ztráty pomocí PC

Tato vážicí pec s integrovanou přesnou váhou a softwarem byl vyvinut speciálně pro určení žíhací ztráty v laboratoři. Určení žíhací ztráty má význam mimo jiné při analýze kalů z čističek a domovního odpadu, používá se ale také u mnoha technických procesů k vyhodnocení výsledků. Rozdíl mezi vstupní celkovou hmotností a zbytku po žíhání tvoří žíhací ztrátu. Během procesu se pomocí dodaného softwaru zapisuje jak teplota, tak i průběh hmotnosti.

 • Tmax 1100 °C nebo 1200 °C
 • Vytápění ze dvou stran
 • Keramické topné desky s integrovaným topným drátem chráněným před vystřikováním a spalinami, lze snadno vyměnit
 • Izolace z neklasifikovaného vláknitého materiálu
 • Plášť ze strukturovaných plechů z ušlechtilé ocele
 • Volitelně se sklápěcími dvířky (L), které se mohou použít jako odkládací plocha, nebo bez příplatku se zdvihacími dvířky (LT), přičemž horká strana je odvrácena od obsluhy
 • Regulovatelný otvor přívodu vzduchu ve dvířkách
 • Otvor odpadního vzduchu v zadní stěně pece
 • Nehlučný provoz vytápění s polovodičovým relé
 • Dodávka včetně podstavce, keramického razidla s podložkou ve vnitřním prostoru pece, přesné váhy a balíku softwaru
 • 4 váhy s možností volby různých maximálních hmotností a stupnic
 • Řízení procesů a dokumentování teploty a ztráty žíhání prostřednictvím sady softwaru VCD pro kontrolu, dokumentování a řízení
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze

Dodatečné vybavení

 • Spalinový komín, spalinový komín s ventilátorem nebo katalyzátorem
 • Omezovač teploty s nastavitelnými vypínacími teplotami pro teplotní třídu ochrany 2 dle EN 60519-2 na ochranu výrobků a pece před nadměrnou teplotou
Model
sklápěcíTmaxVnitřní rozměry v mmObjemVnější rozměry v mmPříkonPřipojovacíHmotnostMinut
dvířka°Cšhvv lŠHVkWnapětí*v kgdo Tmax2
L 9/11/SW110023024017094154557403,01fázové5075
L 9/12/SW120023024017094154557403,01fázové5090
Model
zdvihacíTmaxVnitřní rozměry v mmObjemVnější rozměry v mmPříkonPřipojovacíHmotnostMinut
dvířka°Cšhvv lŠHV1kWnapětí*v kgdo Tmax2
LT 9/11/SW11002302401709415455740+2403,01fázové5075
LT 9/12/SW12002302401709415455740+2403,01fázové5090
1Včetně otevřených zdvihacích dvířek *Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 60
2Při připojení k 230 V 1/N/PE nebo 400 V 3/N/PE
VáhaOdečitatelnostRozsah váženíVáha razidlaKalibrační hodnotaMinimální zatížení
typv gv gv gv gv g
EW-22000,012200 včetně razidla8500,10,5
EW-42000,014200 včetně razidla8500,10,5
EW-62000,016200 včetně razidla850-1,0
EW-120000,1012000 včetně razidla8501,05,0
 

Systémy odvodu odpadních plynů/Příslušenství

* Upozornění: Při použití jiných regulátorů se musí navíc objednat kabel s adaptérem pro připojení k samostatné zásuvce. Přístroj se aktivuje zasunutím.    
Spalinový komín k připojení na trubku odpadního vzduchu.
Hořák na odpadní plyn pro dodatečné spalování odpadních plynů. Hořák je vytápěn plynem a je provozován s propanovým plynem. Doporučuje se pro procesy, při nichž nelze používat katalyzátor. Hranaté nádoby na šarže pro pece HTC a LHT, Tmax 1600 °C Pro optimální využití prostoru pece se zboží vkládá v keramických nádobách na šarže. V peci je možné na sebe uložit až tři nádoby na šarže. Nádoby na šarže mají otvory pro lepší cirkulaci vzduchu. Horní nádoba se uzavírá víkem z keramiky. Oválné nádoby na šarže (Ø 115 mm) pro pece LHT/LB, Tmax 1650 °C Tyto nádoby na šarže jsou koncipovány pro pece LHT/LB. Zboží se vkládá v nádobách na šarže. Pro optimální využití prostoru pece je možné postavit až tři nádoby na šarže nad sebou.
         
 

Vyberte si z různých desek dna a jímacích van na ochranu pece a k jednoduchému sázení. Pro modely L, LT, LE, LV a LVT

   
Keramická rýhovaná deska, Tmax 1200 °C Keramická jímací vana, Tmax 1300 °C Ocelová jímací vana, Tmax 1100 °C
         
Pro modelKeramická rýhovaná deskaKeramická jímací vanaOcelová jímací vana (Materiál 1.4828)
 Číslo výrobkuRozměry v mmČíslo výrobkuRozměry v mmČíslo výrobkuRozměry v mm
L 1, LE 1691601835110 x 90 x 12,7--69140462385 x 100 x 20
LE 2691601097170 x 110 x 12,7691601099100 x 160 x 10691402096110 x 170 x 20
L 3, LT 3, LV 3, LVT 3691600507150 x 140 x 12,7691600510150 x 140 x 20691400145150 x 140 x 20
LE 6, L 5, LT 5, LV 5, LVT 5691600508190 x 170 x 12,7691600511190 x 170 x 20691400146190 x 170 x 20
L 9, LT 9, LV 9, LVT 9, N 7691600509240 x 220 x 12,7691600512240 x 220 x 20691400147240 x 220 x 20
LE 14691601098210 x 290 x 12,7--691402097210 x 290 x 20
L 15, LT 15, LV 15, LVT 15, N 11691600506340 x 220 x 12,7--691400149230 x 330 x 20
L 24, LT 24691600874340 x 270 x 12,7--691400626270 x 340 x 20
L 40, LT 40691600875490 x 310 x 12,7--691400627310 x 490 x 20
 

Žáruvzdorné rukavice k ochraně obsluhy při sázení a vybírání v horkém stavu, odolné do 650 °C nebo 700 °C.

   
Rukavice, Tmax 650 °C Rukavice, Tmax 700 °C Různé kleště pro snadné nakládání a vykládání pece