Laboratoř /
Řešení pro čisté prostory

Řešení pro čisté prostory

KTR 8000 jako výrobní pec v čistém prostoru s filtry pro cirkulaci vzduchu Retortová pec s horkou stěnou NRA 1700/06 s nakládacím stojanem v šedém prostoru s dvířky pro vsazování šarže v čistém prostoru

Vysokoteplotní pec s plněním z čistého prostoru; rozvaděč a pec v šedém prostoru

Oběhová komorová pec NAC 250/45 v provedení pro čisté prostory

Aplikace pro čisté prostory kladou zvýšené požadavky na provedení vybrané pece. Pokud umístíte kompletní pec do čistého prostoru, nesmí docházet k významnému znečištění atmosféry čistého prostoru. Musí se zejména zajistit, aby bylo znečištění způsobené částicemi redukováno na minimum.

Příslušné specifické použití určuje výběr potřebné techniky pece. V mnoha případech jsou zapotřebí oběhové pece, které zajistí potřebnou rovnoměrnost teploty při nízkých teplotách. Pro vyšší teploty nabízí Nabertherm také řadu pecí se sálavým vytápěním.

Instalace pece v čistém prostoru

Je-li nutno do čistého prostoru umístit kompletní pec, pak je důležité, aby prostor pece i skříň pece a regulace poskytovaly dobrou ochranu před kontaminací. Povrch se musí snadno čistit. Prostor pece je neprodyšně utěsněn izolací. V případě potřeby lze třídu čistoty ještě zlepšit přídavným vybavením jako např. filtrem pro přívod vzduchu nebo cirkulaci vzduchu v peci. Doporučujeme instalovat rozvaděč a řízení pece mimo čisté prostory.

Instalace pece v šedém prostoru, vsazování šarže do pece z čistého prostoru

Optimální kvalita čistého prostoru je dosažena v případě instalace pece do šedého prostoru se vsazování šarže z čistého prostoru. Nákladné místo pro instalaci v čistém prostoru se tak snižuje na minimum. Čelní strana a vnitřní prostor pece v čistém prostoru jsou přitom provedeny tak, aby se daly snadno čistit. S touto konfigurací dosáhnete nejvyšší třídy čistého prostoru.

Pec instalovaná mezi šedý prostor a čistý prostor s otvíráním na obou stranách

Logistiku mezi šedým a čistým prostorem lze v mnoha případech jednoduchým způsobem optimalizovat. Zde se používají pece s otvíráním na obou stranách, tudíž s dvířky v šedém prostoru a druhými v čistém prostoru. Prostor pece a strana směřující do čistého prostoru jsou konstruovány tak, aby bylo znečištění částicemi v co největší míře redukováno.

Kontaktujte nás, prosím, pokud hledáte řešení pro tepelné zpracování v podmínkách čistých prostor. Rádi Vám nabídneme model pece vhodný pro Vaše požadavky.