Laboratoř /
Retortové pece

Retortové pece (horká stěna retorty) do 1100 °C

Schématické znázornění retortové pece (horká stěna retorty) s doplňkovým vybavením 1 Retorta 2 Topení 3 Izolace 4 Systém řízení plynu 5 Vakuové čerpadlo 6 Ventilátor nepřímého chladicího systému 7 Výstup nepřímého chladicího systému 8 Hořák na odpadní plyn 9 Zařízení pro cirkulaci (modely NRA) 10 Podstavec pod šarži 11 Nouzový zásobník vzduchu

Vnitřní ohřev retortových pecí NRA ../06

Tyto plynotěsné retortové pece jsou vybaveny přímým nebo nepřímým topením, což závisí na teplotě. Jsou velmi vhodné pro procesy vícenásobného tepelného opracování, pro které je potřeba definovaná ochranná nebo reakční atmosféra. Tyto kompaktní modely lze také instalovat pro tepelné opracování ve vakuu do teploty 600 °C. Prostor pece se skládá z plynotěsné retorty, která je v oblasti dveří opatřena vodním chlazením pro ochranu speciálního těsnění. Retortové pece s příslušnou bezpečnostní technikou se hodí také pro aplikace s reakčními plyny jako např. vodík nebo, v provedení s paketem IDB, pro inertní vázání nebo pro pyrolýzní procesy.

Podle teplotního rozsahu lze použít různé modelové varianty pecí:

Modely NRA .../06 s Tmax 650 °C

 • Topné prvky uspořádané v rámci retorty
 • Rovnoměrnost teploty až +/- 5 °C v užitném rozsahu
 • Retorta z 1.4571
 • Oběhový ventilátor v zadní části retorty k optimalizaci rovnoměrnosti teploty
 • Izolace z minerální vlny

Modely NRA ../09 s Tmax 950 °C

 • Provedení jako modely NRA ../06 s následujícími odchylkami:
  • Vnější ohřev s topnými prvky kolem retorty
  • Retorta z 1.4828
  • Pouze použití izolačních materiálů, které nejsou klasifikovány jako karcinogenní podle TRGS 905, třída 1 nebo 2.

Modely NR …/11 s Tmax 1100 °C

 • Provedení jako modely NRA ../06 s následujícími odchylkami:
  • Retorta z 1.4841
  • Bez cirkulace atmosféry
 

Retortová pec NRA 25/09 Retortová pec NRA 150/09 s řízením procesu H1700 a bajonetovým uzávěrem

Vývěva pro evakuaci retorty zastudena

Základní provedení

 • Kompaktní těleso rámové konstrukce se vsazenými plechy z ušlechtilé oceli
 • Regulace a plnění plynem integrováno v tělese pece
 • Přivařené podpěry vsádek v retortě nebo ve skříni vedoucí vzduchu pecí s cirkulací atmosféry
 • Otočné dveře s dorazem na pravé straně
 • Otevřený systém chladicí vody
 • Regelace je v závislosti na velikosti pece u modelů s teplotami 950 °C a 1100 °C rozložena na jednu nebo několik topných zón
 • Regulace prostoru pece s měřením teploty mimo retortu
 • Begasungsystem für ein nicht brennbares Schutz- oder Reaktionsgas mit Durchflussmesser und Hand Magnetventil
 • Možnost připojení pro vývěvu pro evakuaci zastudena
 • Lze evakuovat až do 600 °C s volitelnou vývěvou
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
 • NTLog Basic pro regulátor Nabertherm: záznam procesních dat na USB flash disk

Doplňkové vybavení

 • Vybavení pro další hořlavé plyny, provedení H2 pro hořlavé plyny
 • Automatické plnění plynem vč. regulátoru průtoku MFC pro proměnlivé objemové průtoky, řízeno řízením procesů H3700, H1700
 • Vývěva pro evakuaci retorty až do 600 °C, dosažitelné vakuum podle vývěvy až 10-5 mbar
 • Nepřímé chlazení
 • Přímé chlazení
 • Tepelný výměník s uzavřeným oběhem chladicí vody pro chlazení dveří
 • Zařízení k měření obsahu zbytkového kyslíku
 • Ohřev dveří
 • Regulace teploty provedena jako regulace vsázky s měřením teploty uvnitř retorty a mimo ni
 • Retorta z materiálu 2.4633 pro Tmax 1150 °C
 • Řízení procesů a dokumentování prostřednictvím sady softwaru VCD nebo Nabertherm Control-Center NCC pro kontrolu, dokumentování a řízení
 

Retortová pec NRA 400/03 IDB s termickým dodatečným spalováním
Provedení IDB pro odstranění pojiva v nehořlavých ochranných plynech nebo pro pyrolýzní procesy

Retortové pece řady NR a NRA jsou velmi vhodné pro odstranění pojiva v nehořlavých ochranných plynech nebo pro pyrolýzní procesy. V provedení IDB jsou retortové pece opatřeny bezpečnostním konceptem, při němž je prostor pece sledován a inertizován ochranným plynem. Odpadní plyny jsou spalovány v termickém dodatečném spalování. Proplach i funkce hořáku jsou sledovány, aby byl zaručen bezpečný provoz.

 • Řízení procesu pod kontrolovaným podtlakem
 • Řízení procesů H1700 s regulací PLC a grafickým dotykovým panelem pro zadávání dat
 • Sledovaný vstupní tlak procesního plynu
 • Obtok pro bezpečný proplach prostoru pece inertním plynem
 • Termické dodatečné spalování odpadních plynů
 

Retortová pec NRA 300/09 H2 pro tepelné opracování s vodíkem
Provedení H2 pro provoz s hořlavými procesními plyny

Při použití hořlavých procesních plynů jako např. vodíku je retortová pec navíc vybavena a dodávána s potřebnou bezpečnostní technikou. Jako bezpečnostní senzory montujeme pouze osvědčené výrobky s příslušnou certifikací. Pece jsou řízeny řídicím systémem SPS (S7-300F/bezpečné řízení) odolným proti poruchám.

 • Přívod hořlavého procesního plynu při řízeném relativním přetlaku 50 mbar
 • Certifikovaný bezpečnostní koncept
 • Řízení procesů H3700 s regulací PLC a grafickým dotykovým panelem pro zadávání dat
 • Redundantní přívodní ventily pro plynný vodík
 • Sledované vstupní tlaky procesních plynů
 • Obtok pro bezpečný proplach prostoru pece inertním plynem
 • Hořák pro termické dodatečné spalování odpadních plynů
 • Nouzové zaplavovací nádrže k proplachování pece v případě poruchy
ModelTmaxModelTmaxRozměry užitného prostoru v mmUžitný objemPřipojovací
 °C °Cšhvv lnapětí*
NRA 17/..650 nebo 950NR 17/111100225350225173fázové
NRA 25/..650 nebo 950NR 25/111100225500225253fázové
NRA 50/..650 nebo 950NR 50/111100325475325503fázové
NRA 75/..650 nebo 950NR 75/111100325700325753fázové
NRA 150/..650 nebo 950NR 150/1111004507504501503fázové
NRA 200/..650 nebo 950NR 200/11110045010004502003fázové
NRA 300/..650 nebo 950NR 300/1111005909005903003fázové
NRA 400/..650 nebo 950NR 400/11110059012505904003fázové
NRA 500/..650 nebo 950NR 500/11110072010007205003fázové
NRA 700/..650 nebo 950NR 700/11110072013507207003fázové
NRA 1000/..650 nebo 950NR 1000/111100870135087010003fázové
*Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 73
 

Retortové pece s pohyblivým dnem do 1100 °C

Retortová pec s pohyblivým dnem LBR 300/11 H2 s bezpečnostní technikou pro provoz s vodíkem jako procesním plynem Systém řízení plynu u retortové pece s pohyblivým dnem LBR 300/11 H2

Retortové pece s pohyblivým dnem konstrukční řady LBR se hodí pro procesy ve výrobě, které musejí probíhat v ochranných/reakčních plynech. Z hlediska základních údajů o výkonu jsou tyto modely konstruovány stejně jako modely SR. Jejich velikost a konstrukce s pohyblivým dnem s elektrohydraulickým pohonem usnadňují zavážení vsázek ve výrobě. Retortové pece lze dodat v různých velikostech a provedeních.

Základní provedení (všechny modely)

 • Tmax 650 °C, 950 °C nebo 1100 °C
 • Skříň s rámovou konstrukcí a vsazenými nerezovými plechy
 • Zavážení vsázek zpředu
 • Dno pece s elektrohydraulickým pohonem
 • Zaplynovací systém pro nehořlavý ochranný nebo reakční plyn s průtokoměrem a magnetickým ventilem
 • Regulace teploty provedena jako regulace prostoru pece
 • Možnost připojení volitelného vakuového čerpadla (vakuování zastudena nebo provoz do 600  °C ve vakuu)
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
 • NTLog Basic pro kontrolér Nabertherm: Zaznamenávání procesních dat pomocí USB flash disku
 • Doplňkové vybavení, provedení H2 a provedení IDB viz modely NR a NRA
 

Retortové pece (studená stěna retorty) do 2400 °C nebo do 3000 °C

Retortová pec SVHT 9/24‑W s wolframovým ohřevem

Grafitový topný modul

Válcová retorta s wolframovým ohřevem

Rozvod chladicí vody

Retortové pece řady SVHT nabízejí ve srovnání s modely VHT (strana 64 a následující) další nárůst výkonnostních parametrů, pokud jde o dosažitelné vakuum a maximální teplotu. Díky provedení jako šachtové pece s wolframovým ohřevem lze s retortové pece SVHT..-W realizovat procesy až do max. 2400 °C dokonce ve vysokém vakuu. Retortové pece SVHT..-GR s grafitovým ohřevem, rovněž provedené jako šachtové pece, lze v atmosféře inertních plynů provozovat až do max. 3000 °C.

 • Standardní rozměry s prostorem pece 2 nebo 9 litrů
 • Provedení jako šachtové pece, plnění shora
 • Rámová konstrukce s vloženými strukturovanými plechy z ušlechtilé oceli
 • Dvojstěnná nádoba z ušlechtilé oceli, chlazená vodou
 • Ruční obsluha funkcí pro procesní plyn a vakuum
 • Ruční plnění plynem pro nehořlavý procesní plyn
 • Stupátko před retortovou pecí zajišťující ergonomickou výšku při plnění
 • Víko nádoby s plynovými tlumiči
 • Rozvaděč, řídicí systém a plnění plynem jsou integrovány v tělese pece.
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
 • Další standardní vlastnosti výrobku naleznete v popisu standardního provedení modelu VHT

Alternativy ohřevu

SVHT..-GR

 • Lze použít pro procesy:
  • V ochranném nebo reakčním plynu nebo ve vakuu při dodržování příslušných horních mezí teploty
  • V inertním plynu (argon) do 3000 °C
 • Max. vakuum podle použitého typu vývěvy až 10-4 mbar
 • Ohřev: Grafitové prvky, uspořádané do válce
 • Izolace: z grafitových vláken
 • Měření teploty optickým pyrometrem

SVHT..-W

 • Lze použít pro procesy v ochranném nebo reakčním plynu nebo ve vakuu do 2400 °C.
 • Max. vakuum podle použitého typu vývěvy až 10-5 mbar
 • Ohřev: válcový wolframový topný modul
 • Izolace: wolframové a molybdenové plechy proti sálání
 • Optické měření teploty pomocí pyrometru
 • Doplňkové příslušenství, např. automatické řízení procesního plynu nebo provedení pro provoz s hořlavými plyny včetně zabezpečovacího systému viz modely VHT
ModelTmaxRozměry užitného prostoruUžitný objemVnější rozměry2 v mmTepelnáPřipojovací
 °CØ x v v mmv lŠHVúčinnost v kW1napětí*
SVHT 2/24-W2400150 x 1502,5130025002000553fázové
SVHT 9/24-W2400230 x 2309,5140029002100953fázové
         
SVHT 2/30-GR3000150 x 1502,5140027502100653fázové
SVHT 9/30-GR3000230 x 2309,5150029002100903fázové
1Příkon v závislosti na provedení vyšší *Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 73
2Vnější rozměry se liší u provedení s doplňkovým vybavením. Rozměry na vyžádání.
 

Retortové pece (studená stěna retorty) do 2400 °C

Retortová pec VHT 500/22-GR H2 s procesní nádobou CFC a doplňkovou sadou pro provoz s vodíkem

Grafitová topná vložka

Molybdenová nebo wolframová topná vložka

Topné těleso z disilicidu molybdenu s izolací vláken

Kompaktní retortové pece řady VHT jsou koncipovány jako elektricky ohřívané komorové pece s grafitovým, molybdenovým, wolframovým nebo MoSi2 ohřevem. Díky variabilním koncepcím ohřevu a díky rozsáhlému příslušenství umožňují tyto retortové pece realizovat i technicky náročné procesy podle požadavků zákazníka.

Vakuotěsná retorta umožňuje provádět procesy tepelného opracování v atmosféře ochranného plynu a reakčního plynu nebo ve vakuu podle specifikace pece až 10-5 mbar. Základní pec je vhodná pro provoz s nehořlavými ochrannými nebo reakčními plyny nebo s vakuem. Provedení H2 umožňuje provoz s vodíkem nebo jinými hořlavými plyny. Jádrem tohoto provedení je certifikovaný bezpečnostní paket, který zajišťuje, aby proces byl vždy bezpečný, a v případě poruchy spustí odpovídající nouzový program.

Alternativní specifikace ohřevu

Dodávají se následující základní modelové varianty pro různé požadavky procesů:

VHT ../..-GR s grafitovou izolací a ohřevem

 • Lze použít pro procesy, s ochrannými a reakčními plyny nebo ve vakuu
 • Tmax 1800  °C, 2200 °C nebo 2400  °C (VHT 40/.. - VHT 100/..)
 • Max. vakuum je podle použitého typu vývěvy až 10-4 mbar
 • Izolace grafitovou plstí

VHT ../..-MO nebo VHT ../..-W s molybdenovým nebo wolframovým ohřevem

 • Lze použít pro procesy s vysokou čistotou, s ochrannými a reakčními plyny nebo ve vysokém vakuu
 • Tmax 1200  °C, 1600  °C nebo 1800  °C (viz tabulku)
 • Max. vakuum je podle použitého typu vývěvy až 10-5 mbar
 • Izolace z molybdenových, resp. wolframových sálavých plechů

VHT ../..-KE s vláknovou izolací a ohřevem pomocí topných prvků z molybdendisilicidu

 • Lze použít pro procesy s ochrannými a reakčními plyny nebo ve vzduchu či vakuu
 • Tmax 1800  °C
 • Max. vakuum je podle použitého typu vývěvy až 10-2 mbar (až 1300  °C)
 • Izolace z velmi čistých vláken z oxidu hlinitého
 • Pouze použití izolačních materiálů, které nejsou klasifikovány jako karcinogenní podle TRGS 905, třída 1 nebo 2.
 

Schématické znázornění retortové pece (studená stěna retorty) s doplňkovým vybavením 1 Retorta 2 Topení 3 Izolace 4 Systém řízení plynu 5 Vakuové čerpadlo 6 Rozvod chladicí vody 7 Kontrolér 8 Integrovaný rozvaděč 9 Trafo topení 10 Podstavec na vsázku v procesní nádobě Retortová pec VHT 8/16‑MO s automatický paket

Retortová pec VHT 100/16‑MO s automatický paket

Základní provedení

 • Standardní velikosti 8 - 500 litrů pecního prostoru
 • Vodou chlazená retorta z ušlechtilé oceli
 • Podvozek ze stabilních ocelových profilů, snadný servis díky snadno odnímatelným krycím plechům z ušlechtilé oceli
 • Těleso modelu VHT 8 na kolečkách pro snadné pojíždění s pecí
 • Rozvaděč chladicí vody s ručním uzavíracím kohoutem, automatické sledování průtoku, otevřený systém chladicí vody
 • Nastavitelné okruhy chladicí vody se zobrazením průtoku a teploty a ochranou proti nadměrné teplotě
 • Spínací zařízení a kontrolér jsou integrované do pláště
 • Řízení procesu pomocí kontroléru P470
 • Omezovač teploty s nastavitelnou vypínací teplotou pro teplotní třídu ochrany 2 dle EN 60519-2
 • Manuální obsluha funkcí procesního plynu a vakua
 • Manuální zaplynování pro procesní plyn (N2, Ar nebo nehořlavý formovací plyn) s nastavitelným průtokem
 • Obtok s ručním ventilem k rychlému naplnění nebo zaplavení prostoru pece
 • Manuální výstup plynu s přepouštěcím ventilem pro provoz pece v přetlaku (20 mbar)
 • Jednostupňové rotační čerpadlo s kulovým kohoutem k předvakuování a pro tepelné zpracování v hrubém vakuu do 5 mbar
 • Manometr k vizuální kontrole tlaku
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
 

Retortová pec VHT 40/22‑GR se zvedacími dvířky na motorový pohon a čelním rámem pro připojení rukavicového boxu

Tepelné opracování měděných tyčí ve vodíku v retortové peci VHT 8/16-MO

Termočlánek, typ S s automatickým vytahovacím zařízením pro velmi dobré výsledky regulace ve spodním rozsahu teplot

Turbomolekulární čerpadlo

Doplňkové vybavení pro skříň/topné těleso

 • Stojan volitelně dělitelný pro vložení do malých otvorů dveří (VHT 8)
 • Zdvihací dvířka
 • Individuální koncepce topení

Doplňkové vybavení pro systém řízení plynu

 • Manuální zaplynování pro druhý procesní plyn (N2, Ar nebo nehořlavý formovací plyn) s nastavitelným průtokem a obtokem
 • Regulátor hmotnost-průtok pro měnící se objemové průtoky a vytvoření plynných směsí s druhým procesním plynem (pouze s paketem Automatika)
 • Vnitřní procesní nádoby z molybdenu, wolframu, grafitu nebo CFC, doporučené zejména pro procesy odstraňování pojiva. Nádoba s přímým vstupem a výstupem plynu je nainstalována v prostoru pece a slouží ke zlepšení rovnoměrnosti teploty. Během fáze odstraňování pojiva jsou odpadní plyny obsahující pojivo odváděny přímo z vnitřní nádoby. Při změně způsobu zaplynování po fázi odstranění pojiva se během procesu slínování dosahuje čisté procesní plynové atmosféry.

Doplňkové vybavení pro vakuum

 • Dvoustupňové rotační čerpadlo s kulovým kohoutem k předvakuování a pro tepelné zpracování v jemném vakuu (do 10‑2 mbar) vč. elektronického snímače tlaku
 • Turbomolekulární čerpadlo s uzavíracím šoupátkem pro předvakuování a pro tepelné opracování ve vysokém vakuu (do 10-5 mbar) vč. elektronického snímače tlaku a vstupní vývěvy
 • Další vakuová čerpadla na vyžádání
 • Provoz s parciálním tlakem: Přívod ochranného plynu při regulovaném podtlaku (pouze s paketem Automatika)

Doplňkové vybavení pro chlazení

 • Tepelný výměník s uzavřeným okruhem chladicí vody
 • Přímé chlazení

Doplňkové vybavení pro regulaci a dokumentaci

 • Termočlánek pro měření teploty šarže s indikací
 • Měření teploty u modelů pro 2200  °C prostřednictvím pyrometru v horním teplotním rozsahu a termočlánku typu C s automatickým vytahovacím zařízením pro velmi dobré výsledky regulace ve spodním rozsahu teplot (od verze VHT 40/..-GR)
 • Automatický paket s řízením procesů H3700
  • 12“ grafický dotykový panel
  • Na dotykovém panelu lze vkládat všechna procesní data: teploty, ohřevy, zaplynování a vakua
  • Vizualizace všech procesních dat na vzoru procesu
  • Automatické zaplynování pro procesní plyn (N2, Ar nebo nehořlavý formovací plyn) s nastavitelným průtokem
  • Obtok k zaplavení a naplnění nádoby procesním plynem, řízený programem
  • Automatický přípravný program a dodatečný program včetně testování těsnosti pro bezpečný provoz pece
  • Automatický výstup plynu s vlnovcovým ventilem a přepouštěcím ventilem pro provoz pece v přetlaku (20 mbar)
  • Snímač tlaku pro absolutní a relativní tlak
 • Řízení procesů a dokumentování prostřednictvím sady softwaru VCD nebo Nabertherm Control-Center NCC pro kontrolu, dokumentování a řízení
 

Jednostupňové rotační čerpadlo pro tepelné zpracování v hrubém vakuu do 5 mbar Dvoustupňové rotační čerpadlo pro vakuové tepelné zpracování do 10-2 mbar

Grafitová vsázková nádoba s držákem vsázky

Molybdenová vsázková nádoba se šesti podložkami pod vsázky

Procesní nádoba pro inertní zbytky odstraněného pojiva

Určité procesy vyžadují odstranění pojiva u šarže v nehořlavých ochranných nebo reakčních plynech. Pro tyto procesy zásadně doporučujeme retortovou pec s horkou stěnou (viz modely NR .. nebo SR ..). V těchto retortových pecích lze zajistit co nejlepší eliminaci tvorby usazenin kondenzátu.

Pokud nelze zabránit, aby v peci VHT během procesu unikaly v menších množstvích zbytky odstraněného pojiva, musí být retortová pec podle toho konstruována.

Prostor pece je vybaven přídavnou procesní nádobou, která má přímý vývod k hořáku na odpadní plyn, z něhož lze přímo odvádět odpadní plyn. Tento systém výrazně snižuje znečištění prostoru pece odpadními plyny, které vznikají při odstraňování pojiva.

V závislosti na složení odpadního plynu lze vedení odpadního plynu realizovat s různými volitelnými doplňky:

 • Hořák na odpadní plyn pro spalování odpadních plynů
 • Odvod kondenzátu pro odloučení pojiva
 • Dodatečná úprava odpadního plynu v závislosti na daném procesu pomocí pračky
 • Vyhřívaný odvod odpadního plynu pro zabránění usazování kondenzátu ve vedení odpadního plynu
 VHT ../..-GRVHT ../..-MOVHT ../18-WVHT ../18-KE
Tmax1800 °C nebo 2200 °C1200 °C nebo 1600 °C1800 °C1800 °C
Inertní plyn
Vzduch/KYSLÍK---
Vodík3,4331,3
Hrubé a jemné vakuum (>10-3 mbar)42
Vysoké vakuum (<10-3 mbar)2
Materiál topného tělesagrafitmolybdenwolframMoSi2
Materiál izolacegrafitová plstmolybdenwolfram/molybdenkeramická vlákna
1Tmax se snižuje na 1400 °C 3Pouze s bezpečnostní sadou pro hořlavé ochranné a reakční plyny
2Závisí na teplotě 4Do 1800 °C
ModelVnitřní rozměry procesní nádoby v mmObjem
 šhvv l
VHT 8/..1202101503,5
VHT 25/..20035020014,0
VHT 40/..25043025025,0
VHT 70/..32547532550,0
VHT 100/..42550042590,0
VHT 250/..575700575230,0
VHT 500/..725850725445,0
ModelVnitřní rozměry v mmObjemMax. hmotnost vsazeného nákladuVnější rozměry6 v mmTepelná účinnost v kW4
 šhvv ldo pece/kgŠHVgrafitmolybdenwolframkeramická vlákna
VHT 8/..170240200851250 (800)111002700527/27/-219/3435012
VHT 25/..250400250252015002500220070/90/-245/6538525
VHT 40/..3004503004030160026005230083/103/125254/90310030
VHT 70/..375500375705018005330052400105/125/150270/110313055
VHT 100/..450550450100751900350052500131/155/175290/1403na vyžádání85
VHT 250/..6007506002501753000143003100180/210/-2na vyžádánína vyžádánína vyžádání
VHT 500/..7509007505003503200145003300220/260/-2na vyžádánína vyžádánína vyžádání
1Při samostatném spínacím zařízení 4Příkon v závislosti na provedení vyšší
21800 °C/2200 °C/2400 °C 5Rozměr je v závislosti na druhu topení menší
31200 °C/1600 °C6Vnější rozměry se liší u provedení s doplňkovým vybavením. Rozměry na vyžádání.
 

Retortová pec VHT 100/15-KE H2 s vláknitou izolací a doplňkovou sadou pro provoz s vodíkem, 1400 °C Retortová pec VHT 40/16-MO H2 s rozšiřujícím paketem pro vodík a s procesní nádobou

Systém řízení plynu

Provedení H2 pro provoz s vodíkem nebo jinými hořlavými plyny

V provedení H2 lze retortové pece provozovat ve vodíku nebo jiných hořlavých plynech. Pro tyto aplikace jsou tato zařízení vybavena navíc potřebnou bezpečnostní technikou. Jako bezpečnostní senzory montujeme pouze osvědčené výrobky s příslušnou certifikací. Retortové pece jsou řízeny řídicím systémem (S7-300F/bezpečné řízení) odolným proti poruchám.

 • Certifikovaný bezpečnostní koncept
 • Automatický paket
 • Redundantní přívodní ventily pro plynný vodík
 • Sledované vstupní tlaky procesních plynů
 • Obtok pro bezpečný proplach prostoru pece inertním plynem
 • Nádoba k nouzovému zaplavení se sledováním tlaku a automaticky otevíraným elektromagnetickým ventilem
 • Hořák na odpadní plyny (ohřívaný elektricky nebo plynem) pro spalování nadbytečného H2
 • Provoz s atmosférou: zavedení H2 při regulovaném přetlaku (50 mbar relativní) v retortě od pokojové teploty

Doplňkové vybavení

 • Provoz s parciálním tlakem: zavedení H2 při regulovaním podtlaku (parciálním tlaku) v retotě od teploty prostoru pece 750  °C
 • Procesní nádoba v retortě pro odstranění pojiva ve vodíkové atmosféře
 • Řízení procesů a dokumentování prostřednictvím Nabertherm Control-Center NCC pro kontrolu, dokumentování a řízení