Laboratoř /
Trubkové pece a příslušenství

Kompaktní trubkové pece

RD 30/200/11

Omezovač teploty

Trubkové pece řady RD přesvědčí bezkonkurenčním poměrem ceny a výkonu, mimořádně kompaktními rozměry a nízkou hmotností. Tyto všestranné pece jsou vybaveny pracovní trubkou, která současně slouží jako držák topných drátů. Pracovní trubka tvoří tedy součást ohřevu pece a má tu výhodu, že umožňuje velmi rychlé časy ohřevu. Trubkové pece se dodávají pro teploty 1100 °C nebo 1300 °C. Oba modely jsou koncipovány pro vodorovný provoz. Jestliže si zákazník přeje atmosféru ochranného plynu, měla by se do pracovní trubky vkládat zvláštní pracovní trubka včetně zaplynovací sady 1, např. z křemenného skla.

 • Tmax 1100 °C nebo 1300 °C
 • Dvojstěnný plášť ze strukturovaných plechů z ušlechtilé ocele
 • Pouze použití izolačních materiálů, které nejsou klasifikovány jako karcinogenní podle TRGS 905, třída 1 nebo 2.
 • Vnitřní průměr trubky 30 mm, ohřívaná délka 200 mm
 • Pracovní trubka z materiálu C 530 včetně dvou vlákenných zátek jako standard
 • Termočlánek typu K (1100 °C) nebo typu S (1300 °C)
 • Nehlučný provoz ohřevu s polovodičovým relé
 • Topné dráty jsou navinuty přímo kolem pracovní trubky, takže ohřev je velmi rychlý
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze

Doplňkové příslušenství

 • Nastavitelný omezovač teploty s nastavitelnou vypínací teplotou pro teplotní třídu ochrany 2 dle EN 60519-2 coby ochranou před nadměrnou teplotou pro pec a výrobky
 • Zaplynovací sada pro provoz v nehořlavých ochranných nebo reakčních plynech
ModelTmaxVnější rozměry3 v mmØ trubkyVytápěná Délka konstantníPříkonMinutPřipojovacíHmotnost
 °C1ŠHVvnější v mmdélka v mmteplota +/- 5 K v mm1kWdo Tmax2napětí*v kg
RD 30/200/11110035020035030200651,5201fázové12
RD 30/200/13130035020035030200651,5251fázové12
1Údaj mimo trubku. Teplota se od teploty uvnitř trubky liší až o + 50 K *Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 73
2Při připojení k 230 V 1/N/PE nebo 400 V 3/N/PE 3Vnější rozměry se liší u provedení s doplňkovým vybavením. Rozměry na vyžádání.
 

Trubková pec R 170/1000/13 Trubková pec R 50/250/13 se zaplynovací sadou 2

Tyto kompaktní trubkové pece s integrovaným spínacím a regulačním zařízením je možné univerzálně použít u mnoha procesů. Trubkové pece, standardně vybavené pracovní trubkou z materiálu C 530 a dvěma vláknitými ucpávkami, přesvědčí svým bezkonkurenčním poměrem ceny a výkonu.

 • Tmax 1200 °C nebo 1300 °C
 • Jednozónové provedení jako standard
 • Dvojstěnný plášť ze strukturovaných plechů z ušlechtilé ocele
 • Pouze použití izolačních materiálů, které nejsou klasifikovány jako karcinogenní podle TRGS 905, třída 1 nebo 2.
 • Vnější průměr trubky od 50 mm do 170 mm, vytápěné délky od 250 mm do 1000 mm
 • Pracovní trubka z materiálu C 530 včetně dvou vláknitých ucpávek jako standard
 • Tmax 1200 °C: termočlánek typu N
 • Tmax 1300 °C: termočlánek typu S
 • Nehlučný provoz vytápění s polovodičovým relé
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
 • NTLog Basic pro regulátor Nabertherm: záznam procesních dat na USB flash disk

Dodatečné vybavení

 • Omezovač teploty s nastavitelnými vypínacími teplotami pro teplotní třídu ochrany 2 dle EN 60519-2 na ochranu výrobků a pece před nadměrnou teplotou
 • Regulace šarže s měřením teploty v pracovní trubce a v prostoru pece mimo trubku
 • Třízonové provedeni (od 500 mm vytápěné délky)
 • Zaplynovací pakety pro provoz v ochranné plynové atmosféře a ve vakuu
 • Řízení procesů a dokumentování prostřednictvím sady softwaru VCD pro kontrolu, dokumentování a řízení
ModelTmaxVnější rozměry4 v mmØ trubkyVytápěná Délka konstantníDélka trubkyPříkonPřipojovacíHmotnost
     vnějšídélkateplota +/- 5 K v mm1    
 °C1Š2HVv mmv mmjednozónovétřízónovév mmkWnapětí*v kg
R 50/250/1212004343405085025080-4501,61fázové22
R 50/500/121200670340508505001702507002,331fázové34
R 120/500/1212006704105781205001702507006,53fázové44
R 170/750/121200920460628170750250375107010,03fázové74
R 170/1000/12120011704606281701000330500140011,53fázové89
             
R 50/250/1313004343405085025080-4501,61fázové22
R 50/500/131300670340508505001702507002,331fázové34
R 120/500/1313006704105781205001702507006,53fázové44
R 170/750/131300920460628170750250375107010,03fázové74
R 170/1000/13130011704606281701000330500140011,53fázové89
1Údaj mimo trubku. Teplota se od teploty uvnitř trubky liší až o + 50 K *Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 73
2Bez trubky 4Vnější rozměry se liší u provedení s doplňkovým vybavením. Rozměry na vyžádání.
3Hodnoty platí jen pro 1zónové provedení
 

Trubkové pece se stativem pro horizontální a vertikální provoz

Trubková pec RT 50-250/11 Trubková pec RT 50-250/13

Tyto kompaktní trubkové pece se používají tam, kde je potřeba provádět laboratorní pokusy horizontálně, vertikálně nebo v určitých úhlech. Variabilním nastavením úhlu sklonu a pracovní výšky a kompaktní konstrukcí se tyto trubkové pece hodí také pro integraci do stávajících procesních zařízení.

 • Tmax 1100 °C, 1300 °C nebo 1500 °C
 • Kompaktní konstrukce
 • Pouze použití izolačních materiálů, které nejsou klasifikovány jako karcinogenní podle TRGS 905, třída 1 nebo 2.
 • Volně nastavitelný vertikální nebo horizontální provoz
 • Volně nastavitelná pracovní výška
 • Pracovní trubka z materiálu C 530
 • Termočlánek typu S
 • Lze používat i odděleně od stativu při dodržení bezpečnostních předpisů
 • Spínací zařízení s kontrolérem vestavěné ve spodní části pece
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
 • NTLog Basic pro regulátor Nabertherm: záznam procesních dat na USB flash disk
ModelTmaxVnější rozměry2 v mm Ø trubkyVytápěná Délka konstantníDélka trubkyPříkonPřipojovacíHmotnost
 °CŠ 1HVvnitřní v mmdélka mmteplota +/- 5 K v mm 1v mmkWnapětí*v kg
RT 50-250/11110035038074050250803601,81fázové25
RT 50-250/13130035038074050250803601,81fázové25
RT 30-200/15150044547574030200703601,81fázové45
1Údaj mimo trubku. Teplota se od teploty uvnitř trubky liší až o + 50 K *Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 73
2Vnější rozměry se liší u provedení s doplňkovým vybavením. Rozměry na vyžádání.
 

Vysokoteplotní trubkové pece vytápěné tyčemi z karbidu křemíku plynová atmosféra nebo vakuum

Trubková pec RHTC 80-230/15 s manuálním zaplynovacím systémem Trubková pec RHTC 80-450/15

Vytápění pomocí tyčí z karbidu křemíku

Tyto kompaktní trubkové pece vytápěné tyčemi z karbidu křemíku s integrovaným spínacím zařízením s kontrolérem je možné univerzálně použít u mnoha procesů. Snadno vyměnitelná pracovní trubka a možnost montáže příslušenství u sériové verze umožňují flexibilní použití v širší aplikační oblasti. Kvalitní vláknitá izolace umožňuje krátké doby zahřátí a ochlazení, přičemž topné tyče z karbidu křemíku paralelně uložené k pracovní trubce zaručují výbornou rovnoměrnost teploty. Neporazitelný je poměr ceny a výkonu v tomto teplotním rozsahu.

 • Tmax 1500  °C
 • Dvojstěnný plášť ze strukturovaných plechů z ušlechtilé ocele
 • Pouze použití izolačních materiálů, které nejsou klasifikovány jako karcinogenní podle TRGS 905, třída 1 nebo 2.
 • Aktivní chlazení pláště pro nízké povrchové teploty
 • Termočlánek typu S
 • Nehlučný provoz vytápění s polovodičovým relé
 • Připraveno pro montáž pracovních trubek s vodou chlazenými přírubami
 • Keramická trubka v kvalitě C 799
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
 • NTLog Basic pro regulátor Nabertherm: záznam procesních dat na USB flash disk

Dodatečné vybavení

 • Omezovač teploty s nastavitelnou vypínací teplotou pro teplotní třídu ochrany 2 dle EN 60519-2 na ochranu výrobků a pece před nadměrnou teplotou
 • Regulace šarže s měřením teploty v pracovní trubce a v prostoru pece mimo trubku
 • Vláknité ucpávky
 • Zpětný ventil na výstupu plynu brání vniknutí falešného vzduchu
 • Pracovní trubka pro provoz s vodou chlazenými přírubami
 • Zobrazení teploty v pracovní trubce s přídavným termočlánkem
 • Alternativní zaplynovací pakety pro provoz v ochranné plynové atmosféře a ve vakuu
 • Řízení procesů a dokumentování prostřednictvím sady softwaru VCD pro kontrolu, dokumentování a řízení
ModelTmaxVnější rozměry4 v mm Ø trubkyVytápěná Délka konstantníDélka trubkyPříkonPřipojovacíHmotnost
 °C3ŠHVvnější v mmdélka v mmteplota +/- 5 K v mm3v mmkWnapětí*v kg
RHTC 80-230/15150060044058580230806007,53fázové250
RHTC 80-450/1515008204405858045015083011,33fázové170
RHTC 80-710/151500107544058580710235108013,83fázové190
1Topení jen mezi dvěma fázemi *Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 73
2Topení jen mezi fází 1 a nulovým vodičem 3Údaj mimo trubku. Teplota se od teploty uvnitř trubky liší až o + 50 K
4Vnější rozměry se liší u provedení s doplňkovým vybavením. Rozměry na vyžádání.
 

Vysokoteplotní trubkové pece pro horizontální provoz a pro vertikální provoz do 1800 °C plynová atmosféra nebo vakuum

Trubková pec RHTH 120/600/17 Trubková pec RHTV 120/480/16 LBS s jednostranně uzavřenou pracovní trubkou, možností inertního plynu a podtlaku a také s elektrickým vřetenovým pohonem zvedacího stolu

Vertikální trubková pec RHTV 50/150/17 se stativem a zaplynovacím paketem 2 jako dodatečné vybavení

Trubková pec RHTH 120/600/18

Vysokoteplotní trubkové pece je možné dodat v horizontálním (typ RHTH) a také vertikálním vybavení (typ RHTV). Kvalitní izolační materiály z vakuově tvarovaných vláknitých desek umožňují energeticky úsporný provoz a vysokou dobu zahřátí díky nízkému akumulovanému teplu a nízké tepelné vodivosti. Při dodatečném vybavení pece různými zaplynovacími sadami lze pracovat v nehořlavých nebo hořlavých ochranných nebo reakčních plynech nebo ve vakuu.

 • Tmax 1600 °C, 1700 °C do 1800 °C
 • Topné prvky MoSi2 v zavěšené poloze a snadno výměnné
 • Izolace z vakuově tvarovaných, keramických vláknitých desek
 • Pouze použití izolačních materiálů, které nejsou klasifikovány jako karcinogenní podle TRGS 905, třída 1 nebo 2.
 • Pravoúhlý vnější plášť pece se štěrbinami pro konvekční chlazení
 • Trubkové pece s RHTV se stojanem pro vertikální provoz
 • Dvojstěnný plášť ze strukturovaných plechů z ušlechtilé ocele
 • Keramická pracovní trubka z materiálu C 799 včetně vláknitých ucpávek k provozu na vzduchu je součástí dodávky
 • Termočlánek typu B
 • Výkonová jednotka s nízkonapěťovým transformátorem a tyristorovým regulátorem
 • Omezovač volby teploty s nastavitelnou vypínací teplotou pro teplotní třídu ochrany 2 dle EN 60519-2 coby ochranou před nadměrnou teplotou pro pec a zboží a s nastavitelnými maximálními teplotními gradienty coby ochranou roury
 • Spínací zařízení s kontrolérem oddělené od pece v samostatně stojící skříni
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
 • NTLog Basic pro regulátor Nabertherm: záznam procesních dat na USB flash disk

Dodatečné vybavení

 • Regulace šarže s měřením teploty v pracovní trubce a v prostoru pece mimo trubku
 • Zobrazení teploty v pracovní trubce s přídavným termočlánkem
 • Plynotěsné příruby pro provoz v ochranné plynové atmosféře nebo ve vakuu
 • Manuální nebo automatický zaplynovací systém
 • Tří zónové provedení k optimalizaci rovnoměrnosti teploty (jen trubkové pece RHTH)
 • Zpětný ventil na výstupu plynu brání vniknutí falešného vzduchu
 • Řízení procesů a dokumentování prostřednictvím sady softwaru VCD nebo Nabertherm Control-Center NCC pro kontrolu, dokumentování a řízení
ModelTmaxVnější rozměry4 v mmMax. Ø trubkyVytápěná Délka konstantníDélka trubkyPříkonPřipojovacíHmotnost
Horizontální provedení
°C3
Š2
H
Vvnější
v mmdélka 
v mmteplota +/- 5 
v mm3
v mm
kW
napětí*
v kg
RHTH 50/150/..1600 oder47048064050150503805,43fázové170
RHTH 80/300/..1700 oder620550640803001005309,03fázové190
RHTH 120/600/..180092055064012060020083014,43fázové1110
ModelTmaxVnější rozměry4 v mmMax. Ø trubkyVytápěná Délka konstantníDélka trubkyPříkonPřipojovacíHmotnost
Vertikální provedení°C3ŠHV2vnější v mmdélka v mmteplota +/- 5 v mm3v mmkWnapětí*v kg
RHTV 50/150/..1600 nebo50065051050150303805,43fázové170
RHTV 80/300/..1700 nebo580650660803008053010,33fázové190
RHTV 120/600/..180058065096012060017083019,03fázové1110
1Topení jen mezi dvěma fázemi *Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 73
2Bez trubky 3Údaj mimo trubku. Teplota se od teploty uvnitř trubky liší až o + 50 K
4Vnější rozměry se liší u provedení s doplňkovým vybavením. Rozměry na vyžádání.
 

Vyklápěcí trubkové pece pro horizontální a vertikální provoz do 1300 °C plynová atmosféra nebo vakuum

Trubková pec RSV 170/1000/11 se zaplynovací sadou 2 Trubková pec RSH 80/500/13 s plynotěsnou trubkou a vodou chlazenými přírubami

Trubková pec RS 120/750/13 se zaplynovacím paketem 4, aplikace ve vodíkové atmosféře

Křemenné sklo a příruby pro provoz v ochranné plynové atmosféře jako dodatečné vybavení

Trubková pec RSH 120/1000/11S, třízónová, s oddělováním zón pro dosažení teplotního gradientu

Trubková pec RSH 50/500/13

Tyto trubkové pece lze používat pro horizontální (RSH) nebo vertikální (RSV) provoz. Sklopný design umožňuje jednoduchou výměnu pracovní trubky. Pohodlně se tak mohou vyměňovat různé pracovní trubky (např. pracovní trubky z odlišných materiálů).

Při použití rozmanitého příslušenství lze tyto profesionální trubkové pece optimálně konstruovat přímo pro váš proces. Díky vybavení různými zaplynovacími sadami může pec pracovat v ochranné atmosféře, ve vakuu nebo hořlavých ochranných nebo reakčních plynech. K řízení procesu můžete vedle komfortních standardních regulátorů používat také moderní PLC řízení.

 • Tmax 1100 °C do 1300 °C
 • Dvojstěnný plášť ze strukturovaných plechů z ušlechtilé ocele
 • Pouze použití izolačních materiálů, které nejsou klasifikovány jako karcinogenní podle TRGS 905, třída 1 nebo 2.
 • Tmax 1100 °C: termočlánek typu N
 • Tmax 1300 °C: termočlánek typu S
 • Pro vertikální provoz s přídavným vertikálním stojanem (RSV)
 • Vyklápěcí provedení pro snadné vložení pracovní trubky
 • Pracovní trubka z materiálu C 530 včetně vláknitých ucpávek k provozu na vzduchu je součástí dodávky
 • Topné články volně sálající na nosné trubky
 • RSV: spínací zařízení s kontrolérem oddělené od pece v samostatné nástěnné nebo samostatně stojící skříni
 • RSH: rozvaděč s kontrolérem integrovaný v peci
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
 • NTLog Basic pro regulátor Nabertherm: záznam procesních dat na USB flash disk

Dodatečné vybavení

 • Regulace šarže s měřením teploty v pracovní trubce a v prostoru pece mimo trubku
 • Zobrazení teploty v pracovní trubce s přídavným termočlánkem
 • Různé zaplynovací sady pro nehořlavé nebo hořlavé ochranné nebo reakční plyny a provoz ve vakuu
 • Třízónové provedení k optimalizaci rovnoměrnosti teploty
 • Chladicí systémy pro rychlejší ochlazení pracovní trubky a vsázky
 • Zpětný ventil na výstupu plynu brání vniknutí falešného vzduchu
 • Podstavec s integrovaným spínacím zařízením a kontrolérem
 • Řízení procesů a dokumentování prostřednictvím sady softwaru VCD nebo Nabertherm Control-Center NCC pro kontrolu, dokumentování a řízení
ModelTmaxVnější rozměry5 v mmMax. Ø trubkyVytápěná Délka konstantní Délka trubkyPříkonPřipojovacíHmotnost
     vnějšídélkateplota +/- 5 K v mm1 kW3 v
 °C1Š2HVv mmv mmjednozónovétřízónovév mm1100 °C1300 °Cnapětí*kg
RSH 50/250/.. 4203755105025080-650 1,9 1,91fázové25
RSH 50/500/.. 67037551050500170250850 3,4 3,41fázové436
RSH 80/500/.. 67044558080500170250850 6,6 6,63fázové446
RSH 80/750/..1100920495630807502503751100 10,6 12,03fázové476
RSH 120/500/..nebo670445580120500170250850 6,6 6,63fázové446
RSH 120/750/..13009204956301207502503751100 10,6 12,03fázové476
RSH 120/1000/.. 117049563012010003305001350 13,7 13,73fázové491
RSH 170/750/.. 9204956301707502503751100 10,6 12,03fázové476
RSH 170/1000/.. 117049563017010003305001350 13,7 13,73fázové491
              
RSV 50/250/.. 5455909755025080-650 1,9 1,91fázové25
RSV 50/500/.. 545590122550500170250850 3,4 3,43fázové436
RSV 80/500/.. 615590122580500170250850 6,6 6,63fázové446
RSV 80/750/..11006655901475807502503751100 10,6 12,03fázové476
RSV 120/500/..nebo6155901225120500170250850 6,6 6,63fázové446
RSV 120/750/..130066559014751207502503751100 10,6 12,03fázové476
RSV 120/1000/.. 665590172512010003305001350 13,7 13,73fázové491
RSV 170/750/.. 66559014751707502503751100 10,6 12,03fázové476
RSV 170/1000/.. 665590172517010003305001350 13,7 13,73fázové491
1Údaj mimo trubku. Teplota se od teploty uvnitř trubky liší až o + 50 K 3při 415 voltech
2Bez trubky 4u třízónového provedení je nutný nulový vodič (3/N/PE)
5Vnější rozměry se liší u provedení s doplňkovým vybavením. Rozměry na vyžádání. *Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 73
 

Rotační trubkové pece pro dávkový provoz do 1100 °C

Rotační trubková pec RSRB 80/500/11 jako stolní model pro dávkový provoz Rotační trubková pec RSRB 120/500/11

Rotační trubková pec nakloněná doprava pro plnění a pro dávkový provoz

Rotační trubková pec nakloněná doleva pro vyprázdnění

Připojovací sada pro provoz ve vakuu

Plynotěsné uzávěry pro trubku z křemenného skla uzavřenou z jedné strany

Kompaktní rotační trubkové pece série RSRB se skvěle hodí pro dávkový provoz. Permanentní rotace pracovní trubky zajišťuje neustálý pohyb šarže. Díky speciálnímu tvaru reaktoru z křemenného skla se zúženými konci trubky je šarže fixována v peci a může se tak podrobit libovolně dlouhému tepelnému zpracování, rovněž je umožněn regulovaný ohřev podle teplotních profilů

 • Tmax 1100 °C
 • Termočlánek typu K
 • Dvojstěnný plášť ze strukturovaných plechů z ušlechtilé ocele
 • Pouze použití izolačních materiálů, které nejsou klasifikovány jako karcinogenní podle TRGS 905, třída 1 nebo 2.
 • Trubková pec je provedena jako stolní model s reaktorem z křemenného skla otevřeným na obou stranách, který se na koncích zužuje
 • Reaktor se pro účely vyprázdnění vyjme z pece. Velmi jednoduché vyjmutí díky bezřemenovému pohonu a výklopné skříni pece (teplota při otevření < 180 °C)
 • Plynule regulovatelný pohon v rozsahu cca 2-45 ot/min
 • Spínací zařízení s kontrolérem oddělené od trubková pece v samostatné nástěnné nebo samostatně stojící skříni
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
 • NTLog Basic pro regulátor Nabertherm: záznam procesních dat na USB flash disk

Dodatečné vybavení

 • Trojzónová regulace pro optimalizaci rovnoměrnosti teploty
 • Indikace teploty v pracovní trubce s měřením pomocí přídavného termočlánku
 • Regulace vsázek pomocí přídavného termočlánku v pracovní trubce
 • Různé zaplynovací systémy s dobrým oplachováním šarže procesním plynem se vstupem na jedné straně a výstupem na druhé straně trubky.
 • Plynotěsná otočná průchodka pro připojení rotačního reaktoru k zaplynovacímu systému
 • Zpětný ventil na výstupu plynu brání vniknutí nechtěného vzduchu
 • Vakuové provedení, podle použité vývěvy do 10-2 mbar
 • Reaktor z křemenného skla, na obou stranách otevřený, s nopky pro lepší promíchání šarže v trubce
 • Paket pro snazší plnění a vyprazdňování pracovní trubky v následujícím provedení:
  • Reaktor z křemenného skla s mechanickým mícháním, s integrovanou lopatkou pro lepší promíchání šarže, na jedné straně uzavřený, na druhé straně velký otvor
  • Mechanismus pro sklápění doleva/doprava. K plnění a pro tepelné opracování se pec sklápí směrem doprava po doraz, aby vsázka byla dopravena do pece. K vyprázdnění se rotační trubková pec sklápí na druhou stranu, aby prášek bylo možné vysypat z reaktoru. Reaktor se již nemusí vyjímat.
  • Rotační trubková pec namontovaná na podstavci s integrovaným rozvaděčem a regulátorem, včetně koleček pro přepravu
 • Řízení procesů a dokumentování prostřednictvím sady softwaru VCD nebo Nabertherm Control-Center NCC pro kontrolu, dokumentování a řízení
ModelTmaxVnější rozměry4 v mmMax. Ø trubkyØ PřipojovacíVytápěnáDélka konstantní DélkaPříkonPřipojovacíHmotnost
  (Pro stolní provoz l)vnějšíkoncedélkateplota +/- 5 K v mm3trubky  v
 °C3ŠHVv mmv mmv mmjednozónovétřízónovév mmkWnapětí*kg
RSRB 80-500/1111001145475390762850017025011403,71fázové100
RSRB 80-750/1111001395475390762875025037513904,93fázové2115
RSRB 120-500/11110011455254401062850017025011405,13fázové2105
RSRB 120-750/11110013955254401062875025037513906,63fázové1120
RSRB 120-1000/111100164552544010628100033050016409,33fázové1125
1Topení jen mezi dvěma fázemi *Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 73
2Ohřev pouze mezi fází 1 a nulovým vodičem 3Údaj mimo trubku. Teplota se od teploty uvnitř trubky liší až o + 50 K
4Vnější rozměry se liší u provedení s doplňkovým vybavením. Rozměry na vyžádání.
 

Rotační trubkové pece pro kontinuální procesy do 1300 °C

Rotační trubková pec RSRC 80/500/11 pro procesy v ochranné atmosféře nebo ve vakuu Rotační trubková pec RSRC 120/750/13

Dopravní šnek s nastavitelnými otáčkami

Přepravní šneky s různým stoupáním k přizpůsobení dopravovaného množství

Vibrační žlab na otočné trubce pro jednoduchý přívod matreiálu

Generátor vibrací na plnicí násypce pro lepší přívod prášku

Rotační trubkové pece série RSRC se hodí zejména pro procesy, při nichž se krátkodobě ohřívá kontinuálně procházející materiál šarže.

Rotační trubková pec se přitom mírně nakloní a ohřeje na cílovou teplotu. Materiál je poté kontinuálně přiveden na horní konec trubky. Projde vyhřívanou oblastí trubky a na spodním konci vypadne z trubky ven. Doba tepelného zpracování přitom vyplne z úhlu sklonu, rotační rychlosti a délky pracovní trubky a také z tokových vlastností materiálu šarže.

Rotační trubková pec vybavenou volitelným uzavřeným zavážecím systémem na 5 litrů materiálu šarže včetně sběrné nádoby lze používat pro procesy v ochranné plynové nebo vakuové atmosféře.

V závislosti na procesu, šarži a požadované maximální teplotě se používají různé pracovní trubky z křemenného skla, keramiky nebo kovu (viz strana 50). Tento model rotační trubková pece tak lze velmi flexibilně přizpůsobit různým účelům.

 • Tmax 1100 °C
  • Pracovní trubka z křemenného skla otevřená na obou stranách
  • Termočlánek typu K
 • Tmax 1300 °C
  • Oboustranně otevřená pracovní trubka z keramiky C 530
  • Termočlánek typu S
 • Topné články volně sálající na nosné trubky
 • Dvojstěnný plášť ze strukturovaných plechů z ušlechtilé ocele
 • Pouze použití izolačních materiálů, které nejsou klasifikovány jako karcinogenní podle TRGS 905, třída 1 nebo 2.
 • Plynule regulovatelný pohon v rozsahu cca 2-45 ot/min
 • Digitální indikace úhlu náklonu rotační trubková pece
 • Velmi jednoduché vyjmutí díky bezřemenovému pohonu a výklopné skříni pece (teplota při otevření < 180 °C)
 • Kompaktní zařízení, pec namontovaná na podstavci
  • S manuálním vřetenovým pohonem, s klikou pro přednastavení úhlu sklonu
  • Integrovaný regulátor a rozvaděč
  • Kolečka pro snadnou přepravu
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
 • NTLog Basic pro regulátor Nabertherm: záznam procesních dat na USB flash disk

Dodatečné vybavení

 • Trojzónová regulace pro optimalizaci rovnoměrnosti teploty
 • Indikace teploty v pracovní trubce s měřením pomocí přídavného termočlánku
 • Regulace vsázek pomocí přídavného termočlánku v pracovní trubce
 • Různé zaplynovací systémy s dobrým oplachováním vsázky procesním plynem (lze i vodíkem) v protiproudu (jen ve spojení se zavážecím systémem viz níže)
 • Vakuové provedení, podle použité vývěvy do 10-2 mbar
 • Vibrační žlab a prodloužení na otočné trubce pro jednoduchý přívod/odběr matreiálu, vhodné pro procesy v normální atmosféře
 • Zavážecí systém pro kontinuální dopravu materiálu, který se skládá z následujících komponentů:
  • Plnicí trychtýř z nerezové oceli, včetně elektrického generátoru vibrací pro optimalizaci přívodu materiálu do pracovní trubky
  • Elektricky poháněný dopravní šnek na vstupu pracovní trubky se stoupáním 10, 20 nebo 40 mm a nastavitelnou rychlostí mezi 0,28 a 6 ot/min, převod do pomala nebo do rychla pro jiné rozsahy otáček na přání
  • Sběrná nádoba z laboratorního skla na výstupu z pracovní trubky
  • Hodí se pro provoz v plynové atmosféře nebo ve vakuu
 • Pracovní trubky z různých materiálů
 • Dávkové reaktory z křemenného skla, Tmax 1100 °C
 • Na přání lze dodat provedení pro vyšší teploty až do 1500  °C
 • Regulace SPS pro teplotní řízení a ovládání připojených agregátů, jako např. rozvaděče a rychlosti dopravního šneku, otáček pracovní trubky, spínání generátoru vibrací atd.
 • Řízení procesů a dokumentování prostřednictvím sady softwaru VCD nebo Nabertherm Control-Center NCC pro kontrolu, dokumentování a řízení
ModelTmaxVnější rozměry4 v mmMax. Ø trubkyVytápěnáDélka konstantní DélkaPříkonPřipojovacíHmotnost
     vnější/délkateplota +/- 5 K v mm3trubky  v
 °C3ŠHVv mmv mmjednozónovétřízónovév mmkWnapětí*kg
RSRC 80-500/1111002505104516558050017025015403,71fázové555
RSRC 80-750/1111002755104516558075025037517904,93fázové2570
RSRC 120-500/11110025051045171511050017025015405,13fázové2585
RSRC 120-750/11110027551045171511075025037517906,63fázové1600
RSRC 120-1000/111100300510451715110100033050020409,33fázové1605
             
RSRC 80-500/1313002505104516558050017025015406,33fázové1555
RSRC 80-750/1313002755104516558075025037517909,63fázové1570
RSRC 120-500/13130025051045171511050017025015408,13fázové1585
RSRC 120-750/131300275510451715110750250375179012,93fázové1600
RSRC 120-1000/1313003005104517151101000330500204012,93fázové1605
1Topení jen mezi dvěma fázemi *Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 73
2Ohřev pouze mezi fází 1 a nulovým vodičem
3Údaj mimo trubku. Teplota se od teploty uvnitř trubky liší až o + 50 K 4Vnější rozměry se liší u provedení s doplňkovým vybavením. Rozměry na vyžádání.
 

Zaplynovací/provoz ve vakuu pakety pro trubkové pece

Zaplynovací paket 1: Vláknité ucpávky s přípojkou ochranného plynu, vhodné pro mnohá použití v laboratoři

Vodou chlazená vakuová příruba

Zaplynovací systém pro nehořlavý ochranný nebo reakční plyn s uzavíracím ventilem a průtokoměr s regulačním ventilem, volitelně s magnetickým ventilem

Průzor jako dodatečné vybavení pro plynotěsné příruby

Série trubkových pecí lze dovybavit různými pakety pro provoz s nehořlavými a hořlavými plyny nebo ve vakuu.

Zaplynovací sada 1 pro nehořlavé ochranné nebo reakční plyny Není plynotěsná, nelze provozovat ve vakuu

Tato sada představuje základní verzi dostatečnou pro řadu aplikací k provozu s nehořlavými ochrannými nebo reakčními plyny.

 • K dostání pro trubkové pece konstrukční řady RD, R, RT, RSH a RSV
 • Lze použít standardní pracovní trubku
 • 2 ucpávky z porézních, neklasifikovaných keramických vláken s přípojkami ochranného plynu
 • Zaplynovací systém pro nehořlavý ochranný plyn (Ar, N2, formovací plyn*, jiné plyny na poptávku) s uzavíracím kohoutem a průtokoměrem s regulačním ventilem, volitelně s magnetickým ventilem. Zákazník musí zajistit, aby byl k dispozici vstupní tlak plynu 300 mbar.

Dodatečné vybavení

 • Rozšíření zaplynovacího systému o druhý, příp. třetí druh nehořlavého plynu
 • Redukční ventil pro zaplynování z plynových lahví
 • Automatické zapnutí/vypnutí zaplynování pomocí segmentů programu regulátoru, umožněno jen s regulátory/PLC řízením s programovatelnými doplňkovými funkcemi
Zaplynovací sada 2 pro nehořlavé ochranné nebo reakční plyny/provoz ve vakuu

Při zvýšených požadavcích na čistotu atmosféry v pracovní trubce doporučujeme tento zaplynovací paket. Systém je možné dovybavit pro provoz ve vakuu.

 • K dostání pro trubkové pece konstrukční řady R, RSH, RSV, RSRB, RSRC, RHTC, RHTH a RHTV
 • Zaplynovací systém pro nehořlavý ochranný plyn (Ar, N2, formovací plyn*, jiné plyny na poptávku) s uzavíracím kohoutem a průtokoměrem s regulačním ventilem, volitelně s magnetickým ventilem. Zákazník musí zajistit, aby byl k dispozici vstupní tlak plynu 300 mbar.
 • Doplňkové vybavení pro statické trubkové pece:
  • Prodloužená, plynotěsná pracovní trubka z materiálu C 610 pro pece do 1300 °C nebo z C 799 pro teploty nad 1300 °C
  • 2 vakuotěsné, vodou chlazené příruby z nerezové ocele s přírubou KF na straně výstupu (napájení chladicí vodou s hadicovou přípojkou jmen. světlosti 9 musí zajistit zákazník)
  • Držák na peci pro příruby
 • Doplňkové vybavení pro pece RSRC (kontinuální provoz): plnicí systém
 • Doplňkové vybavení pro pece RSRB (dávkový provoz): plynotěsné otočné průchodky u vstupu a výstupu plynu, chladiče plynu a ventilu pro vypuštění plynu

Dodatečné vybavení

 • Rozšíření zaplynovacího systému o druhý, příp. třetí druh nehořlavého plynu
 • Redukční ventil pro zaplynování z plynových lahví
 • Automatické zapnutí/vypnutí zaplynování pomocí segmentů programu regulátoru, umožněno jen s regulátory/PLC řízením s programovatelnými doplňkovými funkcemi
 • Zaplynování prostřednictvím regulátoru toku materiálu ovládaného v závislosti na programu (možné jen s řízením procesu H1700)
 • Pracovní trubky z různých materiálů
 • Rychlouzávěry pro vodou chlazené příruby
 • Chladicí stanice pro uzavřený oběh vody
 • Průzor pro sledování šarže při použití plynotěsných přírub

Provoz ve vakuu

 • Vakuový paket pro vakuování pracovní trubky sestávající z mezikusu pro výstup plynu, kulového kohoutu, manometru, manuálně obsluhovaného vakuového čerpadla s otáčivým šoupátkem připojený prostřednictvím ohebné nerezové hadice k výstupu plynu, max. dosažitelný koncový tlak v pracovní trubce vždy podle typu čerpadla
 • Čerpadla pro max. konečný tlak až 10-5 mbar (modely RSRB/RSRC až 10-2 mbar) na vyžádání
 • Ztráta pevnosti pracovní trubice za vysoké teploty omezí maximální provozní teplotu ve vakuu
 

RHTH 120-600/18 se zaplynovacím paketem 4 pro provoz s dusíkem

Vodou chlazené koncové příruby s rychlospojkami jako dodatečné vybavení

Zaplynovací sada 4 pro použití vodíku, plně automatický provoz bez nutnosti dozoru

Při vybavení trubkové pece zaplynovacím paketem 4 je možný provoz ve vodíkové atmosféře. Při provozu ve vodíkové atmosféře je v pracovní trubce zajištěn bezpečný přetlak cca 30 mbar. Přebytečný vodík se spaluje ve spalovacím zařízení. Díky použití rozšířené bezpečnostní logiky s integrovaným zásobníkem pro nouzové zaplavení dusíkem lze zařízení použít pro plně automatický nehlídaný provoz. Při vybavení zabezpečovacím řízením SPS probíhají propláchnutí na začátku, přívod vodíku, provoz, hlídání poruch a propláchnutí na konci procesu automaticky. V případě závady je trubka okamžitě zaplavena dusíkem a zařízení se automaticky přepne do bezpečného stavu.

 • K dostání pro trubkové pece konstrukční řady RSH, RSV, RSRC, RHTH a RHTV
 • Bezpečnostní technika pro provoz s hořlavými plyny včetně kontroly funkce fléry a přetlaku
 • Rozšířené bezpečnostní řízení s nouzovým zaplavením trubky v případě poruchy
 • Zásobník pro nouzové zaplavení
 • Řízení pomocí zabezpečovacího SPS s dotykovým panelem pro zadávání dat
 • Hořák pro spalování odpadního plynu
 • Tlakový spínač pro hlídání bezpečného přetlaku
 • Zaplynovací systém pro H2 a N2. Nastavení množství se provádí ručně (zákazník musí zajistit zásobování H2 o tlaku 1 bar, zásobování N2 o tlaku 10 bar, zásobování vzduchem o tlaku 6-8 bar a zásobování propanem o tlaku 300 mbar)

Dodatečné vybavení

 • Rozšíření zaplynovacího systému o další druhy nehořlavých plynů
 • Provoz s jinými hořlavými plyny na vyžádání
 • Redukční ventil pro zaplynování z plynových lahví
 • Chladicí stanice pro uzavřený oběh vody
 • Vakuové pakety (při provozu s dusíkem použitelné jen pro předvakuování)
 • Zaplynování programově řízeným kontrolérem hmotnost-průtok (mass flow controller)
 

Vakuová čerpadla

Stojan vakuového čerpadla pro provoz do 10-5 mbar

Manometr nezávislý na peci pro oblast tlaku 10-3 mbar nebo 10-9 mbar

V závislosti na koncovém tlaku jsou k dispozici různá čerpadla

 • Jednostupňové rotační čerpadlo pro dosažitelný koncový tlak cca 20 mbar.
 • Dvoustupňové rotační čerpadlo pro dosažitelný koncový tlak cca 10-2 mbar.
 • Stojan turbomolekulárního čerpadla (membránové čerpadlo s následným turbomolekulárním čerpadlem) pro dosažitelný koncový tlak do 10-5 mbar.
 • Manometr nezávislý na peci pro oblast tlaku 10-3 mbar nebo 10-9 mbar jako přídavné vybavení
Upozornění:

Pro ochranu vakuového čerpadla je přípustné jen vakuování za studena.

 

Alternativy regulace pro pracovní trubky

Třízónová regulace prostoru pece

Regulace prostoru pece

Regulace šarže

Termočlánek pro regulaci šarže v peci RHTH 120/600/18

Cesta strusky hnané vodíkem v odvalovací peci konstrukční řady RHTH

Třízónová regulace prostoru pece

Teplota se měří pomocí jednoho termočlánku uprostřed a dvou termočlánků po stranách umístěných mimo pracovní trubku. Boční zóny jsou vůči středové zóně regulovány offsetem požadované hodnoty. Tím se dá kompenzovat ztráta tepla na koncích trubky, aby byla dosažena prodloužená zóna konstantní teploty (+/- 5 K).

Regulace prostoru pece 
s měřením teploty v prostoru pece mimo pracovní trubky.

 • Výhody: Termočlánek je chráněný před poškozením a agresivním materiálem, rovnoměrná regulace, cenově výhodné
 • Nevýhoda: Teplotní rozdíl mezi zobrazenou teplotou na kontroléru a uvnitř trubky

Rozšiřující paket pro regulaci prostoru pece

 • s přídavným měřením teploty v pracovní trubce a zobrazením teploty

Regulace šarže 
s měřením teploty jak v prostoru pece mimo pracovní trubky, tak i v trubce nebo u šarže.

 • Výhody: Velmi přesné a rychlé vyrovnání
 • Nevýhoda: Náklady
Porovnání regulace prostoru pece/Regulace šarže

Regulace prostoru pece

Měří a reguluje se pouze teplota v prostoru pece. K zamezení překmitů probíhá regulace pomalu. Jelikož teplota vsázky se neměří a nereguluje, odchyluje se o několik stupňů od teploty v prostoru pece.

Regulace šarže

Při zapnuté regulaci šarže se reguluje jak teplota šarže, tak i teplota v prostoru pece. Pomocí různých parametrů lze individuálně přizpůsobit procesy zahřívání a chladnutí. Tím je dosaženo podstatně přesnější regulace teploty u šarže.