Termoprocesní technika /
Koncepty pro efektivní využití energie

Koncepty pro efektivní využití energie

Výrobní zařízení, složené ze čtyř komorových sušiček pro pohyb výrobků při tepelném opracování včetně třífázového tepelného výměníku pro optimalizaci energetické efektivity

Protiproudý tepelný výměník na oběhové komorové peci N 2560/26 ACLS

Rekuperační hořák na tavicí peci na hliník 16 x TBR 110/12 a 2 x TBR 180/12

Přenos tepla mezi horkou a studenou vsázkou

Rostoucí náklady na energie a výraznější ekologické požadavky vedou stále častěji k tomu, že se neustále zvyšuje energetická efektivita zařízení pro tepelné opracování.

Podle velikosti pece a procesu existuje vždy určitý potenciál na získání energie z uvolňovaného odpadního tepla. Hlavně u velkých pecních zařízení nebo při dlouhých procesních časech lze takto ušetřit mnoho energie, takže případná další investice se amortizuje již za krátkou dobu. Efektivní metodou k úspoře energie je také využití tepelné energie z již tepelně opracovaných vsázek k předehřevu studených vsázek.

Následující příklady ukazují, jak lze v určitých odvětvích pecní výroby opětovně získávat energii:

Tepelný výměník

Principem protiproudého tepelného výměníku je to, že teplo z odpadního vzduchu z pece se využívá k předehřevu studeného přiváděného vzduchu. V mnoha případech již není nutný žádný další ohřev čerstvého vzduchu. Takový systém je vhodný tam, kde je v zájmu procesu nutné neustále vyměňovat vzduch, např. při temperování silikonu nebo při procesech sušení, na které se vztahuje norma EN 1539.

Rekuperační hořáky

Rekuperační hořáky lze použít především u velkých pecí pro tepelné opracování vytápěných plynem. Také rekuperační hořáky využívají horký vzduch k předehřátí spalovacího vzduchu. Podle modelu pece a procesu lze s využitím rekuperačních hořáků dosáhnout významných úspor energie – až 25 %, takže pořizovací náklady takového systému se zakrátko amortizují.

Komory pro přenos tepla

Komory pro přenos tepla, které jsou také označovány jako chladicí/nahřívací komory, mají dvě velké výhody. Zaprvé pomáhají šetřit energii, zadruhé lze při použití komory pro přenos tepla zvýšit produktivitu.

Horké výrobky jsou odebírány z pece a umístěny do komory pro přenos tepla. V komoře je také místo pro novou studenou vsázku. Díky cirkulaci vzduchu se teplá vsázka ochladí a studená vsázka předehřeje před tím, než bude vložena do pece. Takto získaná energie nemusí být tedy získána ohřevem v peci, čímž se zároveň zvyšuje produkce.

Výše uvedené systémy ke zvýšení energetické efektivity jsou pouze příklady možných realizací. Rádi vám poradíme, který modul pro opětovné získání energie by byl smysluplný pro vaši pec nebo vaše zařízení.