Termoprocesní technika /
Komorové pece

Komorové pece ohřívané plynem

Komorová pec NB 2880/S Komorová pec NB 4330/S

Nepřímé plynové vytápění sálavými trubkami

Kompaktní hořák pro standardní modely do NB 600

Pro určité procesy tepelného opracování jsou zapotřebí komorové pece ohřívané plynem. Rozhodujícím argumentem jsou krátké časy ohřevu a vysoký výkon. Komorové pece vybavené výkonnými atmosférickými hořáky umožňují realizovat mnoho takových procesů.V základním vybavení se hořák jednorázově zapaluje ručně. Pak automatická regulace převezme řízení křivky hoření. Po ukončení programu se hořáky automaticky vypnou. Podle provedení lze pec doplnit plně automatickými sklářskými kahany a dalším smysluplným příslušenstvím.

 • Tmax 1300  °C
 • Výkonné atmosférické hořáky pro provoz s tekutým plynem nebo zemním plynem
 • Speciální umístění plynových hořáků v závislosti na aplikaci s vedením plamene pro optimální rovnoměrnost teploty
 • Plně automatická teplotní regulace
 • Plynové armatury dle DVGW se sledováním plamene a bezpečnostním ventilem
 • Vícevrstvá neredukovatelná izolace s tepelně izolačními cihlami a speciální zadní izolací pro nízkou spotřebu plynu
 • Samonosná a nezničitelná konstrukce stropu, zděná do oblouku nebo jako vláknová izolace
 • Komín na odpadní vzduch
 • Omezovač volby teploty s nastavitelnou vypínací teplotou pro teplotní třídu ochrany 2 dle EN 60519-2 coby ochranou před nadměrnou teplotou pro pec a výrobky
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze

Doplňkové vybavení

 • Sklářské kahany s plně automatickou funkcí
 • Nepřímé plynové vytápění sálavými trubkami pro ochranu vsázky před plameny
 • Potrubí na odpadní vzduch a plyny
 • Termické nebo katalytické systémy čištění odpadních plynů
 • Rekuperační technika pro využití odpadového tepla
 • Řízení procesů a dokumentování prostřednictvím sady softwaru VCD nebo Nabertherm Control-Center NCC pro kontrolu, dokumentování a řízení
 

Komorové pece ohřívané elektricky

Komorová pec N 41/H Komorová pec N 321 se vsázkovým zdvižným vozíkem

Komorová pec N 27/HS ke kování s pneumatickým otevíráním dveří a zástěnou chránící proti sálání

Komorová pec N 7/H

Tyto univerzální komorové pece se sálavým vytápěním jsou koncipovány pro náročné podmínky při tepelném opracování. Jsou optimálně vhodné pro procesy při výrobě nářadí a v kalírně, jako např. žíhání, vytvrzování nebo kování. Díky použití rozmanitého příslušenství lze tyto pece přesně přizpůsobit vašim požadavkům.

 • Kompaktní a robustní konstrukce
 • Třístranný ohřev, tj. ze dvou stran a zespodu
 • Topné prvky na nosných trubkách zajišťují volné vyzařování tepla a dlouhou životnost
 • Topení v podlaze chráněno deskami SiC vodícími teplo
 • Horní prostor dveří je při otevření pece chráněn proti vysokým teplotám plechy z ušlechtilé oceli
 • Součástí dodávky je podstavec, N 7/H - N 17/HR, stolní provedení
 • Otvor odpadního vzduchu ve stěně pece, od komorová pec N 31/H na zadní straně pece
 • Rovnoměrnost teploty dle DIN 17052-1 až +/- 10 °C
 • Nízká spotřeba energie díky vícevrstvé izolaci
 • Pohyb dveří odpružen plynovými tlumiči
 • Zinková ochranná barva odolná horku na rámech a dveřích (od modelu N 81)
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
 • NTLog Basic pro regulátor Nabertherm: záznam procesních dat na USB flash disk
ModelTmaxVnitřní rozměry v mmObjemVnější rozměry v mmTepelnáPřipojovacíHmotnost
 °Cšhvv lŠHVúčinnost v kW3napětí*v kg
N 7/H¹128025025014098006506003,01fázové60
N 11/H¹1280250350140118007506003,51fázové70
N 11/HR11280250350140118007506005,53fázové270
N 17/HR11280250500140178009006006,43fázové290
            
N 31/H12803503502503010401100134015,03fázové210
N 41/H12803505002504010401250134015,03fázové260
N 61/H12803507502506010401500134020,03fázové400
N 87/H128035010002508710401750134025,03fázové480
            
N 8112005007502508011401900179020,03fázové820
N 161120055075040016011801930198030,03fázové910
N 3211200750110040032014002270204047,03fázové1300
N 64112001000130050064016902670224070,03fázové2100
            
N 81/1313005007502508012201960184022,03fázové900
N 161/13130055075040016012601990203035,03fázové1000
N 321/131300750110040032014802330209060,03fázové1500
N 641/1313001000130050064017702730229080,03fázové2500
1Stolní provedení*Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 81
2Topení jen mezi dvěma fázemi 3Příkon v závislosti na provedení vyšší
 

Komorové pece, Předehřívací pece pro desky ohřívané elektricky

Komorová pec s elektrohydraulickými zvedacími dveřmi a pojížděcím podvozkem k předehřívání velkých plechových dílů v automobilovém průmyslu

Ohřev dveří jako doplňkové vybavení

Komorová pec N 6080/13S jako předehřívací pec ke kování, s dveřmi ve dveřích

Předehřívací pec pro ohřev beranu v zařízení pro tváření za tepla

Komorová pec N 1491/S ve výrobě

Prostor pece se stropním vytápěním jako doplňkové vybavení při použití jako předehřívací pec pro plechové desky

Tyto velmi robustní komorové pece se sálavým vytápěním jsou koncipovány pro procesy tepelného opracování v trvalém provozu. Optimálně se hodí pro procesy přetváření jako například kování nebo tepelné přetváření plechů. Díky použití rozmanitého příslušenství lze tyto pece přesně přizpůsobit příslušným požadavkům.

 • Tmax 1200  °C
 • Velmi robustní konstrukce
 • Třístranný ohřev, tj. ze dvou stran a zespodu
 • Topné prvky naneseny na keramické nosné trubce, takže sálání tepla nic nebrání
 • Topení v podlaze chráněno deskami SiC vodícími teplo
 • Ruční zvedání dveří pro komorové pece do N 951
 • Zvedání dveří poháněno elektrohydraulicky pro komorové pece od N 1296
 • Provoz topení s velmi trvanlivými polovodičovými relé (pro modely do 60 kW)
 • Rovnoměrnost teploty dle DIN 17052-1 až +/- 10 °C
 • Zavírací podpěry k měření teploty prováděné zákazníkem
 • Měření prodlevy pro vsázky k použití při kování nebo formování plechů: Po vložení vsázky stiskne obsluha tlačítko a začne se odpočítávat prodleva předem definovaná pro výrobek. Po uplynutí této prodlevy se akusticky a opticky signalizuje, že vsázku lze vyjmout.
 • Zinková ochranná barva odolná horku na rámech a dveřích
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
 • NTLog Basic pro regulátor Nabertherm: záznam procesních dat na USB flash disk

Doplňkové vybavení

 • Jiné teploty na vyžádání
 • Ochranné zakrytí bočního ohřevu deskami SiC
 • Zvedání dveří poháněno elektrohydraulicky pro modely do N 951
 • Přívody ochranného plynu v kombinaci se silikonovým těsněním tělesa pece
 • Žíhací bedny k nitridování v prášku nebo žíhání v nehořlavých ochranných a reakčních plynech
 • Pomůcky ke vkládání vsázek
 • Vsázkové rošty pro těžké zátěže
 • Chladicí ventilátor ve spojení s automaticky řízenými klapkami odpadního vzduchu ve stropním prostoru pece
 • Topné prvky také v zadní stěně a ve dveřích pro optimalizaci rovnoměrnosti teploty dle DIN 17052-1 až +/- 5 °C
 • Záběh pece s měřením rovnoměrnosti teploty s 11 měřícími termočlánky vč. protokolu pro výsledky měření
 • Prostor pece se stropním vytápěním jako doplňkové vybavení při použití jako předehřívací pec pro plechové desky
 • Řízení procesů a dokumentování prostřednictvím sady softwaru VCD nebo Nabertherm Control-Center NCC pro kontrolu, dokumentování a řízení
ModelTmaxVnitřní rozměry v mmObjemVnější rozměry v mmTepelnáPřipojovací
 °Cšhvv lŠHVúčinnost v kW1napětí*
N 73112007501300750730180024002890703fázové
N 76112008001900500760174027002650703fázové
N 89112008001400800890174022003450703fázové
N 951120010001900550950206027002780703fázové
N 12961200180012006001296286020003020703fázové
N 149112001660120075014902720200033501103fázové
N 150112001000150010001500206023003845953fázové
N 160112001600200050016002660290029001103fázové
N 176012002200160050017603400250029001103fázové
N 177112001400140090017702460220037451103fázové
N 216112001700170075021602760260033501103fázové
N 2201120010002200100022002060300038451503fázové
N 225112002500150060022503560230030201103fázové
N 240112002500120080024003560200034451103fázové
1Příkon v závislosti na provedení vyšší *Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 81
 

Komorové pece pro tepelné čištění ohřívané plynem s integrovaným dodatečným tepelným spalováním

Komorová pec NB 2300 CL Komorová pec NB 2750/65 CL

Předtím

Potom

Plynový hořák pro vytápění pece a dodatečné tepelné spalování

Komorové pece řady NB .. CL se používají pro tepelné čištění součástí. Optimální rovnoměrnost teploty není při těchto procesech prioritou. Jako příklady lze uvést tepelne čištění elektrických motorů, lakovaných povrchů ocelových dílů nebo trysek strojů pro vstřikování plastů. Pece jsou ohřívané plynem a mají integrované dodatečné tepelné spalování, které je rovněž ohřívané plynem. Přednastavená atmosféra s malým obsahem kyslíku nebo redukující atmosféra v komorové peci účinně brání lokálnímu samovznícení na obrobku, aby tak zamezila poškození v důsledku nadměrných teplot. Pro bezpečný provoz se dveře pece při spuštění programu zablokují a otevřou se teprve tehdy, jestliže teplota po skončení procesu klesla pod 180 °C. V případě závady plamene hořáku nebo při nedostatku plynu se proces přeruší. Regulace je navíc vybavena nastavitelným omezovačem teploty, který si zákazník nastaví na bezpečnou vypínací teplotu, aby se komorová pec při překročení této teploty vypnula. Komorové pece nejsou vhodné pro součásti a nátěry, které obsahují rozpouštědla nebo vysoký podíl vody. Tyto modely se nepoužívají ani pro šarže s nízkým bodem vznícení, jako je např. dřevo, papír nebo vosk.

 • Tmax 500 °C
 • Kryt pece s možností podjetí pro vidlicový zdvižný vozík
 • Velikost prostoru pece dimenzovaná pro standardní gitterboxy
 • Izolace prostoru pece z neklasifikovaného vláknitého materiálu, dno a zadní stěna vyzděné pórovitými ohnivzdornými cihlami
 • Výkonné atmosférické hořáky pro provoz na zkapalněný plyn nebo zemní plyn
 • Automatická regulace teploty
 • Integrované dodatečné tepelné spalování pro čištění odpadních plynů
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
ModelTmaxVnitřní rozměry v mmVnější rozměry v mmVýkon hořáku pro prostor peceVýkon hořáku pro dodatečné tepelné spalování
 °CšhvŠHVv kWv kW
 
NB 1300 CL5001200900100021602310245050100
NB 2300 CL500120012001600216026053050100100
NB 2500 CL500120016001300216030002750100100
NB 2750/65 CL65012001200190021602605315010080
 

Komorové pece pro procesy s vysokými mírami odpařování organických složek nebo pro tepelné čištění spalováním ohřívané elektricky nebo plynem

Komorová pec N 650/14 BO se zapalovacím hořákem

Komorové pece konstrukční řady N .. BO se používají pro procesy s vysokým množstvím organických složek nebo vysokými mírami odpařování. S touto komorovou pecí lze bezpečně provádět také procesy, při nichž se produkt nebo nečistoty spálí prostřednictvím vznícení. Příklady jsou odstranění zbytků vosku z licích forem s následným sintrováním nebo tepelné čištění katalyzátorů oxidů od zbytků sazí nebo paliv. Komorové pece jsou vyhřívané elektricky nebo plynem. Elektricky vyhřívané pece mají z bezpečnostních důvodů integrovaný zapalovací hořák pro zapálení hořlavých složek ve směsích plynu. Tím se zabrání hromadění zápalných složek a zajistí se tak bezpečné opalování.

Tato série pecí je vhodná pro výrobky, které se nemohou poškodit nekontrolovaným nárůstem teploty.

Spalování nežádoucích organických složek může probíhat při teplotách > 500 °C. Následovat může navazující proces do 1000 °C/1400 °C (elektricky vyhřívaný) nebo 1000 °C (vyhřívaný plynem).

Pro bezpečný provoz se dveře pece při spuštění programu zaaretují a dají se opětovně otevřít teprve tehdy, pokud teplota na konci procesu klesla pod definovanou hodnotu. V případě závady plamene hořáku nebo při nedostatku plynu se proces přeruší.

Komorové pece N 100 BO - N 650/14 BO, elektricky vyhřívané a se zapalovacím plamenem s plynovým pohonem

 • Tmax 1000 °C nebo 1400 °C
 • Standardní velikosti do objemu prostoru pece 650 litrů, další velikosti na poptávku
 • Komín pro odvádění spalin
 • Automatická regulace teploty
 • Volitelné dodatečné tepelné spalování (TNV)
 • Zapalovací plamen poháněný zemním plynem nebo kapalným plynem (LPG)
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze

Komorové pece NB 300 BO a NB 650 BO, vyhřívané plynem

 • Tmax 1 000 °C
 • Standardní velikosti do objemu prostoru pece 650 litrů, další velikosti na poptávku
 • Integrované dodatečné tepelné spalování (TNV)
 • Plynový hořák poháněný zemním plynem nebo kapalným plynem (LPG)
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
ModelTmaxVnitřní rozměry v mmVnější rozměry v mmTepelná účinnost
 °CšhvŠHVv kW1
N 100 BO10004005304601200130021009
N 300 BO100055070078013501450220020
N 300/14 BO140055070078013501450220030
N 650/14 BO1400700850110017001900270062
1Příkon v závislosti na provedení vyšší
ModelTmaxVnitřní rozměry v mmVnější rozměry v mmVýkon hořáku
 °CšhvŠHVv kW
 
NB 300 BO1000550700780125016503000100
NB 650 BO10007008501100160021003150200