Termoprocesní technika /
Pece pro kontinuální procesy

Pece s otočnou nístějí až 1300 °C s cirkulací vzduchu a bez ní ohřívané elektricky nebo plynem

Pec s otočnou nístějí DH 3020/1480/450/11, s pojezdem na kolejích, pro předehřívání forem pro dva kovací buchary Pece s otočnou nístějí DH 2100/0/750/13S

Pohon ozubeným věncem pod pecí s otočnou nístějí

Otočný stůj s odkládacími deskami z tepelně vysoce odolné oceli pro ochranu izolace

Zvon na odpadní vzduch přes vsázkový otvor

Předehřívání ocelových kruhů ke kování v peci s otočnou nístějí

Tělo pece lze pro účely údržby snížit

Pece s otočnou nístějí řady DH se optimálně hodí pro procesy, při nichž musí být malý prostor neustále tepelně opracováván. Jsou předurčeny pro procesy tepelného opracování, jako např. předehřívání výrobků pro kování. Výrobky lze plnit v jedné pozici a pak je vyjímat – to může dělat pracovník nebo to může probíhat zcela automaticky. Otáčení otočné nístěje probíhá po pevně určených segmentech, které jsou přizpůsobeny podle geometrie výrobku. Rychlost otáčení a intervaly otáčení lze zadávat pomocí regulace nebo definovat ručním přepnutím. Pece s otočnou nístějí jsou navrženy na určitou kapacitu podle přání zákazníka. Rozměry pece se přitom přizpůsobují geometrii dílů. Ohřev je zajištěn elektricky nebo alternativně výkonnými plynovými hořáky. Podle rozsahu teploty pece s otočnou nístějí mají nebo nemají cirkulaci vzduchu.

 • Tmax 1100  °C, 1200  °C nebo 1300  °C bez cirkulace vzduchu
 • Tmax 260  °C, 600  °C nebo 850  °C s cirkulací vzduchu
 • Ohřev stropu pece pomocí drátových topných prvků u pecí do 1200  °C
 • Ohřev topnými tyčemi SiC ve stropu pece do 1300  °C
 • Alternativní plynový ohřev namísto elektrického ohřevu
 • Pece s otočnou nístějí pro 650  °C a 850  °C s výkonnou cirkulací vzduchu pro lepší přenos tepla na výrobek a k optimalizaci rovnoměrnosti teploty
 • Velmi kompaktní konstrukce oproti průběžným pecím
 • Navrženo pro trvalý provoz při jedné pracovní teplotě
 • Průměr stolu do 3000 mm
 • Servomotor pod pecí pro pohyb po definovaných segmentech
 • Pohyb otočné nístěje jen s malými vibracemi
 • Paralelní otočná dvířka
 • Automatický pohon nebo spuštění otáčení nožním spínačem
 • Tělo pece lze pro účely údržby snížit pomocí vidlicového vozíku
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze

Doplňkové vybavení

 • Zvon na odpadní vzduch nad otvorem dveří, k odvádění teplého odpadního vzduchu, když jsou dveře otevřeny
 • Pneumatický pohon paralelních otočných dvířek
 • Pomůcky ke vkládání vsázek, pro vkládání i odběr
 • Vícezónová regulace nastavitelného teplotního profilu během průběhu
 • Připojení pro ochranný plyn
 • Řízení procesů a dokumentování prostřednictvím sady softwaru VCD pro kontrolu, dokumentování a řízení
Příklady velikostiTmaxVnitřní rozměry v mmObjemVnější rozměry v mmTepelnáPřipojovacíHmotnost
Model°CØ vnějšíØ vnitřníhv lŠHVúčinnost v kW1napětí*v kg
DH 1200/-/300/1111001200030034022002200250054,03fázové1000
DH 1500/800/250/111100150080025063024002300245021,03fázové1500
DH 3020/1480/450/11110030201480450250040004000250098,03fázové3500
DH 2100/0/750/13S1300210007502600336433642701650,0ohřívané plynem8300
1Příkon v závislosti na provedení vyšší *Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 81
 

Prubežné pece ohřívané elektricky nebo plynem

Průběžná pec D 1500/3000/300/14 pro tepelné stárnutí s pásem s oky a chladicí stanicí zařazenou za pecí Válecková prubežná pec N 650/45 AS pro tepelné opracování težkých výrobku

Prubežná pec pro sypké materiály v koších

Průběžné zařízení D 1600/3100/1200/55, sestávající z pece pro rozpouštěcí žíhání, chladicí stanice a dopravní techniky

Pohon článkového dopravníku v průběžné peci

Prubežné pece D 700/10000/300/45S s dopravním retezem pro 950 °C, ohřívané plynem

Průběžná pec D 1100/3600/100/50 AS pro žíhání pružin vč. zařízení pro přívod a odvod vzduchu

Pohon dopravním pásem drátu v průběžné peci D 1100/3600/100/50 AS

Pec s otočnou nístějí pro předehřívání

Prubežné pece jsou správnou volbou pro kontinuální procesy s pevnými časy cyklů, např. sušení, předehřívání, vytvrzování, umělé stárnutí, termofixace, vulkanizace nebo odplynování. Pece lze dodat pro různé teploty maximálně do 1400 °C. Konstrukce pece závisí na požadované průchozí kapacitě, na požadavcích pro proces tepelného opracování a požadovaném taktovacím čase. Dopravní technika je přizpůsobena podle příslušné pracovní teploty, geometrie a hmotnosti obrobků a podle požadavků na potřebu místa a zapojení do řetězce procesů. Rychlost pohonu a počet regulačních zón také závisí na požadavcích procesu.

Koncepty dopravníku

 • Dopravní pás
 • Kovový dopravní pás s prizpusobenou velikostí ok
 • Hnací retez
 • Váleckový pohon
 • Páternoster
 • Prostrčení
 • Otočná nístěj

Druhy vytápení

 • Elektrický ohrev, sálání nebo konvekce
 • Prímé nebo neprímé vytápení plynem
 • Vytápení infracerveným zárením
 • Vytápení externím topným zdrojem

Teplotní cykly

 • Regulace pracovní teploty po celé délce pece, napr. pro sušení nebo predehrívání
 • Automatická regulace procesní krivky s definovanou dobou ohrevu, temperování a ochlazování
 • Tepelné zpracování s následným zchlazením výrobku

Procesní atmosféra

 • Vzduch
 • Pro procesy s organickými plynnými exhalacemi vč. nutné bezpečnostní techniky, např. podle EN 1539 (NFPA 86)
 • V nehořlavých ochranných nebo reakčních plynech, např. dusíku, argonu nebo formovacím plynu
 • V hořlavých ochranných nebo reakčních plynech, např. vodíku včetně potřebné bezpečnostní techniky

Zásadní kritéria pro dimenzování

 • Rychlost dopravníku
 • Rovnoměrnost teploty
 • Pracovní teplota
 • Procesní krivka
 • Šírka užitecného prostoru
 • Hmotnost vsázky
 • Doby taktu nebo kapacita
 • Délka vstupní a výstupní zóny
 • Zohlednení plynných exhalací
 • Požadavky specifické pro branži jako AMS, CQI-9, FDA atd.
 • Ostatní konkrétní požadavky zákazníka
 

Protahovací pece na pásy a dráty

Zařízení průběžné pece na dráty D 390/S

D 250/S ve výrobě

Průběžná pec na dráty, založená na trubkové peci dlouhé 6 metrů

Tyto modely se velmi hodí pro kontinuální tepelné opracování při pracovních teplotách do 1200 °C. Pece jsou konstruovány jako modulární, aby bylo možné bez problémů realizovat různé délky a šířky. Topné prvky jsou v peci umístěny pouze na jedné straně a v plynulém provozu je lze jednotlivě měnit. Optimální rovnoměrnost teploty je zaručena sériovou vícezónovou regulací optimalizovanou pro příslušnou délku pece.

 • Tmax 1200  °C
 • Modulární konstrukce, variabilní celková délka
 • Nízké vnější rozměry díky mikroporézní izolaci
 • Speciální topné prvky, které lze měnit během provozu
 • Ohřev shora
 • Optimální rovnoměrnost teploty díky vícezónové regulaci
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze

Doplňkové vybavení

 • Zaplynovací systémy ve vložených trubkách pro nehořlavé nebo hořlavé ochranné nebo reakční plyny nebo vodík vč. zařízení ke spalování nadbytečného plynu a bezpečnostní techniky
 • Dokumentace procesu a vsázek
 • Systém dvojitých komorových pecí se sousedícími topnými komorami pro paralelní provoz při různých teplotách
 • Řízení procesů a dokumentování prostřednictvím sady softwaru VCD nebo Nabertherm Control-Center NCC pro kontrolu, dokumentování a řízení
ModelTmaxVnitřní rozměry v mmObjemVnější rozměry v mmTepelnáPřipojovací
 °Cšhvv lŠHVúčinnost v kW1napětí*
D 20/S1200400100050209001200135093fázové
D 30/S120060010005030110012001350123fázové
D 50/S12002003600505070040001150153fázové
D 60/S12002005600506070060001350363fázové
D 70/S12003503600507085040001100363fázové
D 110/S120048046005011098050001450363fázové
D 130/S 1200650360050130115040001150603fázové
D 180/S120048076005018098080001350803fázové
D 250/S1200950560050250140060001350803fázové
D 320/S120085076001003201400800013501603fázové
1Příkon v závislosti na provedení vyšší *Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 81