Termoprocesní technika /
Retortové pece, řešení pro čisté prostory

Retortové pece (horká stěna retorty) do 1100 °C

Retrortová pec NRA 150/09 s automatickým plněním plynem a řízením procesů H3700 Retortová pec NRA 25/06 se zaplynovací sadou

Vnitřní ohřev retortové pece NRA ../06

Bajonetový rychlouzávěr pro retortu, také s elektrickým pohonem jako doplňkové vybavení

Paralelní otočné dveře k otvírání retortové pece v horkém stavu jako doplňkové vybavení

Tyto plynotěsné retortové pece jsou vybaveny přímým nebo nepřímým topením, což závisí na teplotě. Jsou velmi vhodné pro procesy vícenásobného tepelného opracování, pro které je potřeba definovaná ochranná nebo reakční atmosféra. Tyto kompaktní modely lze také instalovat pro tepelné opracování ve vakuu do teploty 600 °C. Prostor pece se skládá z plynotěsné retorty, která je v oblasti dveří opatřena vodním chlazením pro ochranu speciálního těsnění. Retortové pece vybavené příslušnou bezpečnostní technikou se hodí také pro aplikace s reakčními plyny jako např. vodík nebo, v provedení s paketem IDB, pro inertní vázání nebo pro pyrolýzní procesy.

Podle teplotního rozsahu potřebného pro proces lze použít různé modelové varianty pecí:

Modely NRA .../06 s Tmax 650 °C

 • Topné prvky uspořádané v rámci retorty
 • Rovnoměrnost teploty až +/- 5 °C v užitném rozsahu
 • Retorta z 1.4571
 • Oběhový ventilátor v zadní části retorty k optimalizaci rovnoměrnosti teploty

Modely NRA ../09 s Tmax 950 °C

 • Vnější ohřev s topnými prvky kolem retorty
 • Rovnoměrnost teploty až +/- 5 °C v užitném rozsahu
 • Retorta z 1.4841
 • Oběhový ventilátor v zadní části retorty k optimalizaci trovnoměrnosti teploty

Modely NR …/11 s Tmax 1100 °C

 • Vnější ohřev s topnými prvky kolem retorty
 • Rovnoměrnost teploty až +/- 5 °C v užitném rozsahu
 • Retorta z 1.4841
 

Retrortová pec NRA 25/09 Retrortová pec NRA 50/09 H2

Vývěva pro evakuaci retorty zastudena

Řízení procesů H3700 pro automatickou verzi

Základní provedení

 • Kompaktní těleso rámové konstrukce se vsazenými plechy z ušlechtilé oceli
 • Regulace a plnění plynem integrováno v tělese pece
 • Přivařené podpěry vsádek v retortě nebo skříně vedoucí vzduch v peci s cirkulací atmosféry
 • Kyvné dveře nasazené zprava s otevřeným systémem chladicí vody
 • V závislosti na velikosti pece je regulace pro verzi 950 °C a 1100 °C rozdělena na jednu nebo několik tepelných zón
 • Regulace teploty provedena jako regulace pece s měřením teploty mimo retortu
 • Zaplynovací systém pro nehořlavý ochranný nebo reakční plyn s průtokoměrem a ručním ventilem
 • Možnost připojení pro vývěvu pro evakuaci zastudena
 • Lze evakuovat až do 600 °C s volitelnou vývěvou
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
 • NTLog Basic pro regulátor Nabertherm: záznam procesních dat na USB flash disk

Doplňkové vybavení

 • Vybavení pro další nehořlavé plyny
 • Automatické plnění plynem vč. regulátoru průtoku MFC pro proměnlivé objemové průtoky, řízeno řízením procesů H3700, H1700
 • Vývěva pro evakuaci retorty až do 600 °C, dosažitelné vakuum podle vývěvy až 10-5 mbar
 • Chladicí systém pro zkrácení procesních časů
 • Tepelný výměník s uzavřeným oběhem chladicí vody pro chlazení dveří
 • Zařízení k měření obsahu zbytkového kyslíku
 • Ohřev dveří
 • Regulace teploty provedena jako regulace vsázky s měřením teploty uvnitř retorty a mimo ni
 • Magnetický ventil pro přívod plynu, spouštění prostřednictvím regulace
 • Řízení procesů a dokumentování prostřednictvím sady softwaru VCD nebo Nabertherm Control-Center NCC pro kontrolu, dokumentování a řízení
 

Retortová pec NRA 300/09 H2 pro tepelné opracování s vodíkem Vsázka do retortové pece NRA 300/06 pomocí zdvižného vozíku
Provedení H2 pro provoz s hořlavými procesními plyny

Při použití hořlavých procesních plynů jako např. vodíku je retortová pec navíc vybavena a dodávána s potřebnou bezpečnostní technikou. Jako bezpečnostní senzory montujeme pouze osvědčené výrobky s příslušnou certifikací. Pece jsou řízeny řídicím systémem SPS (S7-300F/bezpečné řízení) odolným proti poruchám.

 • Přívod hořlavého procesního plynu při řízeném relativním přetlaku 50 mbar
 • Certifikovaný bezpečnostní koncept
 • Řízení procesů H3700 s regulací PLC a grafickým dotykovým panelem pro zadávání dat
 • Redundantní přívodní ventily pro plynný vodík
 • Sledované vstupní tlaky procesních plynů
 • Obtok pro bezpečný proplach prostoru pece inertním plynem
 • Hořák pro termické dodatečné spalování odpadních plynů
 • Nouzové zaplavovací nádrže k proplachování pece v případě poruchy
 

Retrortová pec NR 150/11 IDB s termickým dodatečným spalováním
Provedení IDB pro odstranění pojiva v nehořlavých ochranných plynech nebo pro pyrolýzní procesy

Retortové pece řady NR a NRA jsou velmi vhodné pro odstranění pojiva v nehořlavých ochranných plynech nebo pro pyrolýzní procesy. V provedení IDB jsou retrortová pece opatřeny bezpečnostním konceptem, při němž je prostor pece sledován a proplachován ochranným plynem. Odpadní plyny jsou spalovány hořákem na odpadní plyny. Proplach i funkce hořáku jsou sledovány, aby byl zaručen bezpečný provoz.

 • Proces probíhá při sledovaném řízeném relativním přetlaku 50 mbar
 • Řízení procesů H1700 s regulací PLC a grafickým dotykovým panelem pro zadávání dat
 • Sledovaný vstupní tlak procesního plynu
 • Obtok pro bezpečný proplach prostoru pece inertním plynem
 • Hořák pro termické dodatečné spalování odpadních plynů
ModelTmaxModelTmaxRozměry užitného prostoru v mmUžitný objemPřipojovací
 °C °Cšhvv lnapětí*
NRA 17/..650 nebo 950NR 17/111100225350225173fázové
NRA 25/..650 nebo 950NR 25/111100225500225253fázové
NRA 50/..650 nebo 950NR 50/111100325475325503fázové
NRA 75/..650 nebo 950NR 75/111100325700325753fázové
NRA 150/..650 nebo 950NR 150/1111004507504501503fázové
NRA 200/..650 nebo 950NR 200/11110045010004502003fázové
NRA 300/..650 nebo 950NR 300/1111005909005903003fázové
NRA 400/..650 nebo 950NR 400/11110059012505904003fázové
NRA 500/..650 nebo 950NR 500/11110072010007205003fázové
NRA 700/..650 nebo 950NR 700/11110072013507207003fázové
NRA 1000/..650 nebo 950NR 1000/111100870135087010003fázové
*Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 81
 

Retortová pec SRA 300/06 se zavážecím košem Retortová pec SR 170/1000/11 s výměnnou retortou a chladicí stanicí

Čelní strana ze strukturované ušlechtilé oceli

Retortová pec SRA 200/09

Retortové pece SR a SRA (s cirkulací plynu) jsou určeny pro provoz s nehořlavými nebo hořlavými ochrannými nebo reakčními plyny. Pece se plní shora jeřábem nebo jiným zvedacím zařízením zákazníka. Takto lze do prostoru pece vložit i velké zatížení obsádky.

Podle rozsahu teploty, v němž by pec měla být použita, se dodávají následující modely:

Modely SR .../11 s Tmax 1100 °C

 • Cirkulační vytápění mimo retortu
 • Rovnoměrnost teploty až +/- 5 °C v užitném rozsahu
 • Retorta z 1.4841
 • Vícezónová regulace ohřevu pece shora dolůn

Modely SRA ../09 s Tmax 950 °C

 • Provedení jako modely SR…/11 s následujícími rozdíly: viz strana 72
  • Cirkulace atmosféry s výkonným ventilátorem v poklopu pece pro rovnoměrnost teploty až do +/- 5 °C v užitném rozsahu

Modely SRA ../06 s Tmax 600 °C

 • Provedení jako modely SRA…/06 s následujícími rozdíly: viz strana 76
  • Topení umístěné v retortě
  • Jednozónová regulace
  • Retorta z 1.4571

Základní provedení (všechny modely)

 • Provedení jako základní provedení modelů NR a NRA s následujícími rozdíly
  • Plnění shora jeřábem nebo jiným zvedacím zařízením zákazníka
  • Výklopné víko s otevíráním do strany
  • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
  • NTLog Basic pro regulátor Nabertherm: záznam procesních dat na USB flash disk
 • Doplňkové vybavení, provedení H2 a provedení IDB viz modely NR a NRA
ModelTmaxVnitřní rozměry žíhací retortyObjemVnější rozměry v mmPřipojovacíHmotnost
 °CØ v mmvýška v mmv lŠHVnapětí*v kg
SR(A) 17/.. 250350171300170018003fázové600
SR(A) 25/.. 250500251300190018003fázové800
SR(A) 50/.. 400450501400200018003fázové1300
SR(A) 100/..600,4008001001400200021003fázové1500
SR(A) 200/..9506007002001600220022003fázové2100
SR(A) 300/..nebo60010003001600220025003fázové2400
SR(A) 500/..110080010005001800240027003fázové2800
SR(A) 600/.. 80012006001800240029003fázové3000
SR(A) 800/.. 100010008002000260028003fázové3100
SR(A) 1000/.. 1000130010002000260031003fázové3300
SR(A) 1500/.. 1200130015002200280033003fázové3500
*Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 81
 

Retortové pece (studená stěna retorty) do 2400 °C

Retortová pec VHT 500/22-GR H2 s procesní nádobou CFC a doplňkovou sadou pro provoz s vodíkem Retortová pec VHT 100/15-KE H2 s vláknitou izolací a doplňkovou sadou pro provoz s vodíkem

Tepelné opracování měděných tyčí ve vodíku v retortové peci VHT 8/16-MO

Kompaktní retortové pece řady VHT jsou koncipovány jako elektricky ohřívané komorové pece s grafitovým, molybdenovým, wolframovým nebo MoSi2ohřevem. Díky variabilním koncepcím ohřevu a díky rozsáhlému příslušenství umožňují tyto retortové pece realizovat i technicky náročné procesy podle požadavků zákazníka.

Vakuotěsná procesní nádoba umožňuje provádět procesy tepelného opracování v atmosféře ochranného plynu a reakčního plynu nebo ve vakuu podle specifikace pece až 10-5 mbar. Základní pec je vhodná pro provoz s nehořlavými ochrannými nebo reakčními plyny nebo s vakuem. Provedení H2 umožňuje provoz s vodíkem nebo jinými hořlavými plyny. Jádrem tohoto provedení je certifikovaný bezpečnostní paket, který zajišťuje, aby proces byl vždy bezpečný, a v případě poruchy spustí odpovídající nouzový program.

Alternativní specifikace ohřevu

Dodávají se následující základní modelové varianty pro různé požadavky procesů:

VHT ../..-GR s grafitovou izolací a ohřevem

 • Lze použít pro procesy, s ochrannými a reakčními plyny nebo ve vakuu
 • Tmax 1800  °C nebo 2200  °C (2400 °C jako přídavné vybavení)
 • Max. vakuum je podle použitého typu vývěvy až 10-4 mbar
 • Izolace grafitovou plstí

VHT ../..-MO nebo VHT ../..-W s molybdenovým nebo wolframovým ohřevem

 • Lze použít pro procesy s vysokou čistotou, s ochrannými a reakčními plyny nebo ve vysokém vakuu
 • Tmax 1200  °C, 1600  °C nebo 1800  °C (viz tabulku)
 • Max. vakuum je podle použitého typu vývěvy až 10-5 mbar
 • Izolace z molybdenových, resp. wolframových sálavých plechů

VHT ../..-KE s vláknovou izolací a ohřevem pomocí topných prvků z molybdendisilicidu

 • Lze použít pro procesy s ochrannými a reakčními plyny nebo ve vzduchu či vakuu
 • Tmax 1800  °C
 • Max. vakuum je podle použitého typu vývěvy až 10-2 mbar (až 1300  °C)
 • Izolace z velmi čistých vláken z oxidu hlinitého
 

Standardní provedení pro všechny modely

Grafitová topná vložka

Molybdenová topná vložka

Wolframová topná vložka

Izolace z keramických vláken

Základní provedení

 • Standardní velikosti 8 - 500 litrů pecního prostoru
 • Procesní nádoba chlazená vodou ze všech stran, z ušlechtilé oceli, utěsněná teplotně odolnými O-kroužky
 • Podvozek ze stabilních ocelových profilů, snadný servis díky snadno odnímatelným krycím plechům z ušlechtilé oceli
 • Těleso modelu VHT 8 na kolečkách pro snadné pojíždění s pecí
 • Rozvaděč chladicí vody s ručními uzavíracími kohouty v dopředném a zpětném chodu, automatické sledování průtoku, otevřený systém chladicí vody
 • Nastavitelné okruhy chladicí vody se zobrazením průtoku a teploty a zajištěním proti nadměrné teplotě
 • Spínací zařízení a kontrolér jsou integrované do pláště
 • Řízení procesů H700 s přehledným 7“ dotykovým panelem pro zadávání programu a vizualizaci, lze uložit 10 programů po 20 segmentech
 • Omezovač teploty s nastavitelnou vypínací teplotou pro teplotní třídu ochrany 2 dle EN 60519-2
 • Manuální obsluha funkcí procesního plynu a vakua
 • Manuální zaplynování pro procesní plyn (N2, Ar nebo nehořlavý formovací plyn) s nastavitelným průtokem
 • Obtok s ručním ventilem k rychlému naplnění nebo zaplavení prostoru pece
 • Manuální výstup plynu s přepouštěcím ventilem pro provoz pece v přetlaku (20 mbar)
 • Jednostupňové rotační čerpadlo s kulovým kohoutem k předvakuování a pro tepelné zpracování v hrubém vakuu do 5 mbar
 • Manometr k vizuální kontrole tlaku
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
 • NTLog Basic pro regulátor Nabertherm: záznam procesních dat na USB flash disk

Doplňkové vybavení

 • Tmax 2400  °C od verze VHT 40/..GR
 • Stojan volitelně dělitelný pro vložení do malých otvorů dveří (VHT 8)
 • Manuální zaplynování pro druhý procesní plyn (N2, Ar nebo nehořlavý formovací plyn) s nastavitelným průtokem a obtokem
 • Vnitřní procesní nádoby z molybdenu, wolframu, grafitu nebo CFC, doporučené zejména pro procesy odstraňování pojiva. Nádoba s přímým vstupem a výstupem plynu je nainstalována v prostoru pece a slouží ke zlepšení rovnoměrnosti teploty. Během fáze odstraňování pojiva jsou odpadní plyny obsahující pojivo odváděny přímo z vnitřní nádoby. Při změně způsobu zaplynování po fázi odstranění pojiva se během procesu slínování dosahuje čisté procesní plynové atmosféry.
 • Termočlánek pro měření teploty šarže s indikací
 • Měření teploty u modelů pro 2200  °C prostřednictvím pyrometru a termočlánku typu S s automatickým vytahovacím zařízením pro velmi dobré výsledky regulace ve spodním rozsahu teplot (od verze VHT 40/..-GR)
 • Dvoustupňové rotační čerpadlo s kulovým kohoutem k předvakuování a pro tepelné zpracování v jemném vakuu (do 10-2 mbar)
 • Turbomolekulární čerpadlo s uzavíracím šoupátkem pro předvakuování a pro tepelné opracování ve vysokém vakuu (do 10-5 mbar) vč. elektrického snímače tlaku a vstupní vývěvy
 • Další vakuová čerpadla na vyžádání
 • Tepelný výměník s uzavřeným okruhem chladicí vody
 • Automatický paket s řízením procesů H3700
  • 12“ grafický dotykový panel
  • Na dotykovém panelu lze vkládat všechna procesní data: teploty, ohřevy, zaplynování a vakua
  • Vizualizace všech procesních dat na vzoru procesu
  • Automatické zaplynování pro procesní plyn (N2, argon nebo formovací plyn) s nastavitelným průtokem
  • Obtok k zaplavení a naplnění nádoby procesním plynem, řízený programem
  • Automatický přípravný program a dodatečný program včetně testování těsnosti pro bezpečný provoz pece
  • Automatický výstup plynu s vlnovcovým ventilem a přepouštěcím ventilem pro provoz pece v přetlaku (20 mbar)
  • Snímač tlaku pro absolutní a relativní tlak
 • Regulátor hmotnost-průtok pro měnící se objemové průtoky a vytvoření plynných směsí s druhým procesním plynem (pouze s paketem Automatika)
 • Provoz s parciálním tlakem: Přívod ochranného plynu při regulovaném podtlaku (pouze s paketem Automatika)
 • Řízení procesů a dokumentování prostřednictvím sady softwaru VCD nebo Nabertherm Control-Center NCC pro kontrolu, dokumentování a řízení
 

Retortová pec VHT 8/16‑MO s automatický paket Retortová pec VHT 40/22‑GR se zvedacími dvířky na motorový pohon a čelním rámem pro připojení rukavicového boxu

Jednostupňové rotační čerpadlo pro tepelné zpracování v hrubém vakuu do 5 mbar

Dvoustupňové rotační čerpadlo pro vakuové tepelné zpracování do 10-2 mbar

Turbomolekulární čerpadlo s předřadným čerpadlem pro vakuové tepelné zpracování do 10-5 mbar

Provedení H2 pro provoz s vodíkem nebo jinými hořlavými plyny

V provedení H2lze retortové pece provozovat ve vodíku nebo jiných hořlavých plynech. Pro tyto aplikace jsou tato zařízení vybavena navíc potřebnou bezpečnostní technikou. Jako bezpečnostní senzory montujeme pouze osvědčené výrobky s příslušnou certifikací. Retortové pece jsou řízeny řídicím systémem (S7-300F/bezpečné řízení) odolným proti poruchám.

 • Certifikovaný bezpečnostní koncept
 • Automatický paket
 • Redundantní přívodní ventily pro plynný vodík
 • Sledované vstupní tlaky procesních plynů
 • Obtok pro bezpečný proplach prostoru pece inertním plynem
 • Nádoba k nouzovému zaplavení se sledováním tlaku a automaticky otevíraným elektromagnetickým ventilem
 • Hořák na odpadní plyny (ohřívaný elektricky nebo plynem) pro spalování nadbytečného H2
 • Provoz v atmosféře: Přivádění H2 při regulovaném přetlaku (50 mbar) v procesní nádobě od teploty okolí

Doplňkové vybavení

 • Provoz s parciálním tlakem: Přivádění H2 při regulovaném podtlaku (parciální tlak) v procesní nádobě od teploty v prostoru pece 750  °C
 • Vnitřní procesní nádoba v procesní nádobě k odstraňování pojiva ve vodíku
 • Řízení procesů a dokumentování prostřednictvím Nabertherm Control-Center NCC pro kontrolu, dokumentování a řízení
 

Retortová pec VHT 40/16-MO H2 s rozšiřujícím paketem pro vodík a s procesní nádobou
Procesní nádoba pro inertní zbytky odstraněného pojiva

Určité procesy vyžadují odstranění pojiva u šarže v nehořlavých ochranných nebo reakčních plynech. Pro tyto procesy zásadně doporučujeme retortovou pec s horkou stěnou (viz modely NR… nebo SR…). V těchto retortových pecích lze zajistit co nejlepší eliminaci tvorby usazenin kondenzátu.

Pokud nelze zabránit, aby v peci VHT během procesu unikaly v menších množstvích zbytky odstraněného pojiva, musí být retortová pec podle toho konstruována.

Prostor pece je vybaven přídavnou procesní nádobou, která má přímý vývod k hořáku na odpadní plyn, z něhož lze přímo odvádět odpadní plyn. Tento systém výrazně snižuje znečištění prostoru pece odpadními plyny, které vznikají při odstraňování pojiva.

V závislosti na složení odpadního plynu lze vedení odpadního plynu realizovat s různými volitelnými doplňky:

 • Hořák na odpadní plyn pro spalování odpadních plynů
 • Odvod kondenzátu pro odloučení pojiva
 • Dodatečná úprava odpadního plynu v závislosti na daném procesu pomocí pračky
 • Vyhřívaný odvod odpadního plynu pro zabránění usazování kondenzátu ve vedení odpadního plynu
 VHT .../..-GRVHT .../..-MOVHT .../18-WVHT .../18-KE
Tmax1800 °C nebo 2200 °C1200 °C nebo 1600 °C1800 °C1800 °C
Inertní plyn
Vzduch/KYSLÍK---
Vodík3,4331,3
Hrubé a jemné vakuum (>10-3 mbar)42
Vysoké vakuum (<10-3 mbar)2
Materiál topného tělesagrafitmolybdenwolframMoSi2
Materiál izolacegrafitová plstmolybdenwolfram/molybdenkeramická vlákna
1Tmax se snižuje na 1400 °C 3Pouze s bezpečnostní sadou pro hořlavé ochranné a reakční plyny
2Závisí na Tmax 4Do 1800 °C
ModelVnitřní rozměry procesní nádoby v mmObjem
 šhvv l
VHT 8/..1202101503,5
VHT 40/..25043025025,0
VHT 70/..32547532550,0
VHT 100/..42550042590,0
VHT 250/..575700575230,0
VHT 500/..725850725445,0
ModelVnitřní rozměry v mmObjemMax. hmotnost vsazeného nákladuVnější rozměry v mmTepelná účinnost v kW4
 šhvv ldo pece/kgŠHVgrafitmolybdenwolframkeramická vlákna
VHT 8/..170240200851250 (800)1110020002719/3435012
VHT 40/..300450300403016002100230083/103254/60313030
VHT 70/..3755003757050170025002400105/125270/100315055
VHT 100/..45055045010075190026002500131/155290/1403na vyžádání85
VHT 250/..6007506002501753000143003100180/2102na vyžádánína vyžádánína vyžádání
VHT 500/..7509007505003503200145003300220/2602na vyžádánína vyžádánína vyžádání
1Při samostatném spínacím zařízení 31200 °C/1600 °C
21800 °C/2200 °C 4Příkon v závislosti na provedení vyšší
 

Retortové pece (studená stěna retorty) do 2400 °C nebo do 3000 °C

Retortová pec SVHT 9/24-W s wolframovým ohřevem

Grafitový topný modul

Válcová retorta s wolframovým ohřevem

Rozvod chladicí vody

Retortové pece řady SVHT nabízejí ve srovnání s modely VHT (strana 16 a následující) další nárůst výkonnostních parametrů, pokud jde o dosažitelné vakuum a maximální teplotu. Díky provedení jako šachtové pece s wolframovým ohřevem lze s retortové pece SVHT..-W realizovat procesy až do max. 2400 °C dokonce ve vysokém vakuu. Retortové pece SVHT..-GR s grafitovým ohřevem, rovněž provedené jako šachtové pece, lze v atmosféře inertních plynů provozovat až do max. 3000 °C.

 • Standardní rozměry s prostorem pece 2 nebo 9 litrů
 • Provedení jako šachtové pece, plnění shora
 • Rámová konstrukce s vloženými strukturovanými plechy z ušlechtilé oceli
 • Dvojstěnná nádoba z ušlechtilé oceli, chlazená vodou
 • Ruční obsluha funkcí pro procesní plyn a vakuum
 • Ruční plnění plynem pro nehořlavý procesní plyn
 • Stupátko před retortovou pecí zajišťující ergonomickou výšku při plnění
 • Víko nádoby s plynovými tlumiči
 • Rozvaděč, řídicí systém a plnění plynem jsou integrovány v tělese pece.
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
 • NTLog Basic pro regulátor Nabertherm: záznam procesních dat na USB flash disk
 • Další standardní vlastnosti výrobku naleznete v popisu standardního provedení modelu VHT

Alternativy ohřevu

SVHT..-GR

 • Lze použít pro procesy:
  • V ochranném nebo reakčním plynu nebo ve vakuu při dodržování příslušných horních mezí teploty
  • V inertních plynech (argon) do 3000 °C
 • Max. vakuum podle použitého typu vývěvy až 10-4 mbar
 • Ohřev: Grafitové prvky, uspořádané do válce
 • Izolace: z grafitových vláken
 • Měření teploty optickým pyrometrem

SVHT..-W

 • Lze použít pro procesy v ochranném nebo reakčním plynu nebo ve vakuu do 2400 °C.
 • Max. vakuum podle použitého typu vývěvy až 10-5 mbar
 • Ohřev: válcový wolframový topný modul
 • Izolace: wolframové a molybdenové plechy proti sálání
 • Měření teploty termočlánkem typu C
 • Doplňkové příslušenství, např. automatické řízení procesního plynu nebo provedení pro provoz s hořlavými plyny včetně zabezpečovacího systému viz modely VHT
ModelTmaxRozměry užitného prostoruUžitný objemVnější rozměry v mmTepelnáPřipojovací
 °CØ x v v mmv lŠHVúčinnost v kW1napětí*
SVHT 2/24-W2400150 x 1502,5130025002000553fázové
SVHT 9/24-W2400230 x 2309,5140029002100953fázové
         
SVHT 2/30-GR3000150 x 1502,5140025002100653fázové
SVHT 9/30-GR3000230 x 2309,51500290021001153fázové
1Příkon v závislosti na provedení vyšší *Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 81
 

Retortové pece s pohyblivým dnem do 2400 °C

Retortová pec LBVHT 250/20-W s wolframovou topnou vložkou Retortová pec LBVHT 600/24-GR

Retortová pec LBVHT s grafitovou topnou vložkou

Retortové pece s pohyblivým dnem konstrukční řady LBVHT jsou vhodné zejména pro procesy ve výrobě, které se musí provádět v ochranných/reakčních plynech nebo ve vakuu. Co se týká základních výkonových parametrů, jsou tyto modely konstruovány stejně jako modely VHT. Jejich velikost a konstrukční tvar s elektrohydraulicky poháněným pohyblivým dnem usnadňuje vsazování šarží ve výrobě. Retortová pece lze dodat v různých velikostech a provedeních. Stejně jako u modelů VHT lze tyto pece vybavit různými modely vytápění.

 • Standardní velikosti od 100 do 600 litrů
 • Provedení jako retortové pece s pohyblivým dnem s elektrohydraulicky poháněným stolem pro jednoduché a přehledné vsazování šarží
 • Připraveno pro umístění vsázky s vysokou hmotností
 • Různé koncepty vytápění pomocí
  • Grafitových topných vložek do Tmax 2400  °C
  • Molybdenových topných vložek do Tmax 1600  °C
  • Wolframových topných vložek do Tmax 2000  °C
 • Rámová konstrukce s vloženými strukturovanými plechy z nerezové oceli
 • Standardní provedení se zaplynováním pro nehořlavý ochranný nebo reakční plyn
 • Automatické zaplynovací systémy pro provoz s vodíkem nebo jinými hořlavými reakčními plyny včetně bezpečnostní sady jako doplňkové vybavení
 • Rozvodné a regulační zařízení a zaplynování integrované do pláště pece
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
 • Další vlastnosti standardní pece a možné doplňkové vybavení viz popis pecí VHT
ModelTmaxModelTmaxModelTmaxVnitřní rozměry v mmObjemPřipojovací
 °C °C °CØvv lnapětí*
LBVHT 100/16-MO1600LBVHT 100/20-W2000LBVHT 100/24-GR24004507001003fázové
LBVHT 250/16-MO1600LBVHT 250/20-W2000LBVHT 250/24-GR24006009002503fázové
LBVHT 600/16-MO1600LBVHT 600/20-W2000LBVHT 600/24-GR240080012006003fázové
*Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 81
 

Retortové pece pro katalytické odstraňování pojiva, také jako kombinované pece pro katalytické nebo termické odstraňování pojiva

Retortová pec NRA 40/02 s přístavnou skříní pro čerpadlo na kyselinu

Čerpadlo na kyselinu dusičnou

Retorta s vnitřním vyhříváním a procesní nádobou

Retortové pece NRA 40/02 CDB a NRA 150/02 CDB byly vyvinuty speciálně pro katalytické odstraňování pojiva z keramických a metalických litých práškovaných konstrukčních dílů. Jsou vybaveny vnitřně vyhřívanou plynotěsnou retortou pro cirkulační provoz. Při katalytickém odstraňování pojiva se pojivo s obsahem polyacetálu (POM) chemicky rozkládá v peci pod vlivem kyseliny dusičné, pomocí plynu vázajícího dusík se odvádí z pece a spaluje se ve spalovací pochodni. Obě retortové pece jsou vybaveny rozsáhlým bezpečnostním balíčkem na ochranu obsluhujícího personálu i okolního prostředí. V kombinovaném provedení CTDB umožňuje retortová pec katalytické i termické odstraňování pojiva a podle potřeby a v závislosti na provedení a vlastnostech produktu je možné ji uzpůsobit ke slinování. Slinované díly mohou být bez problémů vkládány do slinovací pece, a pec tak není znečišťována uvolňovaným zbytkovým pojivem.

 • Procesní nádoba z ušlechtilé oceli 1.4571 odolné vůči kyselinám a velkými výklopnými dvířky
 • Čtyřstranné vyhřívání uvnitř retorty pomocí trubkovitých topných těles z chromové oceli pro optimální tepelnou rovnováhu
 • Horizontální cirkulace pro rovnoměrné rozdělení procesní atmosféry
 • Čerpadlo na kyselinu a sud na kyselinu podle specifikace zákazníka – zabudované do konstrukce pece
 • Plynem vyhřívaná spalovací pochodeň s kontrolou plamene
 • Rozsáhlý bezpečnostní balíček s redundantně fungujícím bezpečnostním SPS pro bezpečný provoz s kyselinou dusičnou
 • Velké, grafické řízení procesů H 3700 pro zadávání dat a vizualizaci procesu
 • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
 • Nádoba s nouzovým vzduchem pro vypláchnutí pece v případě závady

Provedení NRA 40/02 CDB

 • Tmax 200 °C
 • Automatický systém přívodu plynu pro dusík s měřičem průtoku
 • Nastavitelná množství kyseliny a jim přizpůsobené objemy přiváděného plynu

Provedení NRA .. CTDB

 • K dispozici v provedení 600 °C nebo 900 °C s atmosférickou cirkulací

Dodatečná výbava

 • Váha pro sud s kyselinou dusičnou, připojená k SPS pro kontrolu spotřeby kyseliny a vizualizaci míry naplnění sudu s kyselinou (NRA 150/02 CDB)
 • Zvedací vozík pro jednoduché plnění pece
 • Přístavná skříň pro čerpadlo na kyselinu
 • Řízení procesů a dokumentování prostřednictvím Nabertherm Control-Center NCC pro kontrolu, dokumentování a řízení
 

Řešení pro čisté prostory

KTR 8000 jako výrobní pec v čistém prostoru s filtry pro cirkulaci vzduchu Retortová pec s horkou stěnou NRA 1700/06 s nakládacím stojanem v šedém prostoru s dvířky pro vsazování šarže v čistém prostoru

Vysokoteplotní pec se vsazováním z čistého prostoru; rozvaděč a pec v šedém prostoru

Oběhová komorová pec NAC 250/45 v provedení pro čisté prostory

Aplikace pro čisté prostory kladou zvýšené požadavky na provedení vybrané pece. Pokud umístíte kompletní pec do čistého prostoru, nesmí docházet k významnému znečištění atmosféry čistého prostoru. Musí se zejména zajistit, aby bylo znečištění způsobené částicemi redukováno na minimum.

Příslušné specifické použití určuje výběr potřebné techniky pece. V mnoha případech jsou zapotřebí oběhové pece, které zajistí potřebnou rovnoměrnost teploty při nízkých teplotách. Pro vyšší teploty nabízí Nabertherm také řadu pecí se sálavým vytápěním.

Instalace pece v čistém prostoru

Je-li nutno do čistého prostoru umístit kompletní pec, pak je důležité, aby prostor pece i skříň pece a regulace poskytovaly dobrou ochranu před kontaminací. Povrch se musí snadno čistit. Prostor pece je neprodyšně utěsněn izolací. V případě potřeby lze třídu čistoty ještě zlepšit přídavným vybavením jako např. filtrem pro přívod vzduchu nebo cirkulaci vzduchu v peci. Doporučujeme instalovat rozvaděč a řízení pece mimo čisté prostory.

Instalace pece v šedém prostoru, vsazování šarže do pece z čistého prostoru

Optimální kvalita čistého prostoru je dosažena, pokud je instalace pece provedena v šedém prostoru se vsazováním šarže z čistého prostoru. Nákladné místo pro instalaci v čistém prostoru se tak snižuje na minimum. Čelní strana a vnitřní prostor pece v čistém prostoru jsou přitom provedeny tak, aby se daly snadno čistit. S touto konfigurací dosáhnete nejvyšší třídy čistého prostoru.

Instalace pece mezi šedý prostor a čistý prostor jako pec s otvíráním na obou stranách

Logistiku mezi šedým a čistým prostorem lze v mnoha případech jednoduchým způsobem optimalizovat. Zde se používají pece s otvíráním na obou stranách, tudíž s dvířky v šedém prostoru a druhými v čistém prostoru. Prostor pece a strana směřující do čistého prostoru jsou konstruovány tak, aby bylo znečištění částicemi v co největší míře redukováno.

Kontaktujte nás, prosím, pokud hledáte řešení pro tepelné zpracování v podmínkách čistých prostor. Rádi Vám nabídneme model pece vhodný pro Vaše požadavky.