Termoprocesní technika /
Systémy s ochranným plynem a cementační systémy pro procesy žíhání a vytvrzování

Systémy s ochranným plynem a pro cementaci pro žíhací a kalící procesy

Zíhací bedna

Zaplynovací kornout s držákem a vpustí ochranného plynu

Zaplynovací bedna s vpustí a výpustí ochranného plynu

Zaplynovací bedna s vpustí a výpustí ochranného plynu a možností evakuace ve studeném stavu

Použitím různých systémů ochranných plynů a cementačních systémů pro nehořlavé ochranné a reakční plyny lze naše komorové pece modulárně přestavět na kompaktní žíhací a kalicí zařízení a v mnoha případech je lze používat jako levnou alternativu k drahým vakuovým systémům a pecím pro kalení v ochranné atmosféře. V závislosti na oblasti použití doporučujeme různé systémy nebo různé velikosti. Příslušné zkoušky a pokusy s různými materiály lze provést v našem moderním zkušebním středisku.

Zíhací bedna

  • Žíhací bedny s utěsněným víkem lze používat k cementování, neutrálnímu žíhání a kalení, nitridování v prášku a boridování. Bedna se přitom naplní gralnulátem pro cementování nebo neutrálním žíhacím uhlím nebo nitridačním nebo bórovacím práškem a šarží. Atmosféra vznikající v uzavřené nádobě zajišťuje příslušnou povrchovou změnu materiálu. Bednu lze buď vyjmout z pece ještě horkou, otevřít ji a výrobky prudce zchladit v kapalném médiu (např. cementování), nebo ji při žíhacích procesech ponechat v peci až do ochlazení.

Zaplynovací kornout s držákem a vpustí ochranného plynu

  • Tento systém složený ze zaplynovacího trnu s plynovou přípojkou se optimálně hodí pro oceli chlazené vzduchem. Tenkostěnná zaplynovací schránka zajišťuje rychlý přechod tepla. Systém lze předvyplachovat nebo chladit ochranným plynem mimo pec nebo navíc na chladícím stole rychle ochladit pomocí ventilátoru.

Zaplynovací bedna s vpustí a výpustí ochranného plynu

  • Bedny jsou vybaveny víkem, vpustí a výpustí ochranného plynu. Víko je utěsněno těsnícím šálkem s vláknitým materiálem. Pec má odpovídající vybrání, z nichž lze vyvést trubky ochranného plynu ven. Bedna se připojuje na zaplynovací zařízení a lze ji podle toho ohřívat v definované atmosféře. Po ukončení tepelného zpracování se bedna vyjme, víko se sejme a díly se ochladí v kapalném médiu nebo na vzduchu.

Zaplynovací bedna se vpustí a výpustí ochranného plynu a možností evakuace ve studeném stavu

  • Ve vakuovém provedení je bedna postavená tak, aby ji bylo možné napřed ve studeném stavu evakuovat. Pak se vypláchne ochranným plynem. Tento systém se zvláště hodí pro lesklé žíhání sypkého materiálu, ale i pro barevné a ušlechtilé kovy, protože zbytkový kyslík se evakuací podstatně lépe vytlačí z bedny. Další průběh procesu odpovídá bedně popsané shora.

Další příslušenství

  • K výše uvedeným systémům ochranného plynu a cementačním systémům nabízí Nabertherm řadu příslušenství pro tepelné zpracování. Od jednoduché těsnicí pásky pro zaplynovací nádobu až po plně automatický zaplynovací systém nabízíme pro Vaše tepelné zpracování zajímavá řešení. Vyžádejte si, prosím, náš katalog Tepelné zpracování II.