Termoprocesní technika /
Zařízení pro zušlechťování hliníku a oceli

Pece se shozem vyhřívané elektricky nebo plynem

Plně automatická pec se shozem s pojízdnou vodní kalicí lázní vč. odstavného místa pro zavážení vsázek a vykládacího jeřábu

Pec se shozem se stacionární kalicí lázní

Pece se shozem se používají k žíhání v roztoku a následné rychlé kalení hliníkových slitin. Zejména u tenkostěnných hliníkových součástí musí být realizovány časy zpoždění kalení pouze 5 vteřin od zahájení otevírání dveří až po úplné ponoření do kalicí lázně. Tyto přísné požadavky lze zpravidla splnit pouze s touto koncepcí pece. Pec se shozem je přitom postavena na podstavci, takže kalicí lázeň lze umístit přímo pod pec. Za účelem kalení pak dno odjede horizontálně na stranu a koš se součástmi se prostřednictvím zvedací jednotky, která je integrovaná v peci, spustí do kalicí lázně. Pohybová technika může být řízena automaticky nebo poloautomaticky. Na základě širokého pracovního rozsahu teplot lze pomocí pecních zařízení se shozem realizovat kompletní tepelné zpracování T6, které se skládá z žíhání v roztoku, kalení a umělého stárnutí, pouze v jedné peci.

Varianty pece se shozem

 • Pec se shozem se stacionární kalicí lázní jako cenově výhodná varianta s malou potřebou místa
 • Pec se shozem s pojízdnou kalicí lázní vč. odstavného místa pro zavážení vsázek, volitelně s vykládacím jeřábem
 • Specifická řešení podle požadavků zákazníka s několika pecemi, několika lázněmi a několika odstavnými místy pro plně automatické zpracování několika vsázek

Detaily zařízení

 • Pracovní rozsah teplot v rozmezí 80 °C a 600 °C
 • Pracovní teplotu lze volitelně rozšířit na 650 °C
 • Vyhřívání zpravidla elektrické, alternativně možnost přímého nebo nepřímého plynového vyhřívání
 • Proudění vzduchu horizontální nebo vertikální v závislosti na prostorových podmínkách a geometrii vsázky
 • Dodržování relevantních norem pro letectví a automobilový průmysl, jako AMS 2750, AMS 2770/2771 nebo CQI-9 jako alternativa
 

Plně automatické pecní zařízení se shozem, se dvěma pecemi se shozem, s pojízdnou vodní lázní a několika vkládacími a odebíracími místy

Řízení, vizualizace a dokumentování pomocí Nabertherm Control Center NCC

Kalicí lázně

Vodní nebo polymerové kalicí lázně jsou jednostěnné, jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli a standardně jsou vybaveny cirkulací kalicího média pro efektivní odvádění energie ze součástky. Sleduje se teplota a hladina. Všechny lázně jsou vybaveny přípojkami pro přívod a odtok vody a výměníkem tepla. Na přání zákazníka je kalicí lázeň vybavena regulovaným topením pro předehřívání kalicího média a/nebo výměníkem tepla pro chlazení. Pokud se má kalicí médium nepřetržitě udržovat na vysoké teplotě, doporučuje se izolace nádrže s víkem nebo bez víka.

Zařízení jsou řízena prostřednictvím SPS regulace Siemens. Obsluha se provádí komfortně prostřednictvím počítačového softwaru Nabertherm Control Center. Kromě toho lze pohyby provádět v ručním provozu pomocí zařízení Mobile Panel.

V závislosti na požadavcích zákazníků se vyvíjejí a vyrábějí individuální koncepce zařízení.

Příklady velikostiTmaxRozměry užitného prostoru v mmObjemVnější rozměry v mmTepelná účinnostPřipojovací
Model°Cšhvv lVv kW1napětí*
FS 2000/60HAS6008001200120020005377**723fázové
FS 2200/60HAS60011001100110022005550**843fázové
FS 5350/60AS60014001400120053507524**1963fázové
FS 5670/60AS60015001500135056706452***1963fázové
1Příkon v závislosti na provedení vyšší *Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 81
**s kalicí lázní na pojízdném vozíku
***s kalicí lázní zapuštěnou ve dnu
 

Zařízení pro zušlechťování oceli

Plně automatické zušlechťovací zařízení se dvěma komorovými pecemi, zchlazovací lázní, dopravní technikou a místy pro odstavení čtyř košů na šarže Žíhací pec s manipulátorem

Zušlechťovací zařízení se zvonovou pecí H 4263/12S a vodní lázní

Vsázka se prostřednictvím manipulátoru vsadí do horké pece, ještě horká se opět vyjme a přemístí do kalicího média

Při zušlechťování oceli se žíhací pec otevírá při pracovních teplotách výrazně nad 1000 °C. Po otevření zdvihacích dvířek přemístí manipulátor vsázku do kalicího média. Následně se vsázka spustí do oběhové komorové pece. Rozhodujícím faktorem je dobrá rovnoměrnost teploty.

Jako kalicí médium se používají lázně s olejem nebo vodou. V závislosti na druhu oceli a potřebné rychlosti ochlazení se vsázka může nuceně chladit, resp. kalit také ve vzduchové kalicí komoře.

Podle požadavků procesu se používají odstupňovaná řešení. Pro menší hmotnosti vsázky se může použít ruční zušlechťovací zařízení, které se skládá ze žíhací pece, kalicí lázně a ručního manipulátoru. Pro těžká břemena a vysokou výkonnost se používají poloautomatická nebo plně automatická zařízení. Vsázka se prostřednictvím manipulátoru vsadí do horké pece, ještě horká se opět vyjme a přemístí do kalicího média.

U zákazníka se doba zpoždění kalení od otevření dveří pece až po kompletní přenos do kalicího média bude specifikovat podle konkrétního procesu. Rychlých dob zpoždění lze dosáhnout pouze pomocí manipulátoru s pohonem. Pokud doba zpoždění kalení není kritická, jako např. u těžkých dílů a dílů se silnými stěnami, mohou se používat také vozové pece. Vůz je elektricky dopraven z pece a součástky lze odebírat a přemisťovat do kalicí lázně pomocí jeřábu, který je k dispozici na místě.

U dlouhých součástek a malých požadavků na dobu zpoždění kalení se nabízejí zvonové pece. Zvon pece se otevírá horký a vsázka se následně vyjme a vloží do kalicí lázně pomocí jeřábu s C-hákem, který je k dispozici u zákazníka.

Designové alternativy žíhacích pecí

 • Komorová pec se sálavým vytápěním a zdvihacími dvířky pro zavážení vsázek prostřednictvím manipulátoru.
 • Vozová pec s poháněným pecním vozíkem pro zavážení vsázek pomocí jeřábu v případě malých požadavků na dobu zpoždění kalení
 • Zvonová pec pro dlouhé součástky, jako např. tyčový materiál pro zavážení vsázek pomocí jeřábu s C-hákem

Designové alternativy kalení

 • Kalicí lázně s vodou, olejem nebo polymerem jako kalicím médiem
 • Chladicí stanice s vysoce výkonným vzduchovým chlazením pro kalení na vzduchu

Alternativy pro přemisťování součástek

 • Manipulátor s ručním pohonem pro ruční zušlechťovací zařízení
 • Manipulátor s elektrickým pohonem pro ruční zušlechťovací zařízení
 • Kolejový manipulátor se 2 nápravami, poloautomatický, pro zavážení vsázky, vyjímání a kalení vsázky v kapalném médiu
 • Kolejový manipulátor se 3 nápravami, poloautomatický nebo plně automatický, pro zavážení vsázky, vyjímání, kalení, popouštění do oběhové pece nebo převážení na odstavné místo