Termoprocesní technika /
Pece s teplou lázní pro neutrální soli, ohřívané elektricky

Pece s teplou lázní pro neutrální soli ohřívané elektricky

Teplá lázeň QS 30 s pomůckou pro vsázku

Vytvrzování v horké lázni v praxi

Dvojitá teplá lázeň

Teplé lázně QS 20 - QS 400 se plní neutrální solí a vyznačují se rychlým a intenzivním přenosem tepla na výrobek s velmi dobrou rovnoměrností teploty. S pracovními teplotami mezi 180 °C a 500 °C se tyto teplé lázně hodí optimálně pro ochlazování v teplé lázni s co nejnižším zborcením výrobku, pro opětovné popouštění, mezioperační zušlechťování pro optimální tuhost (označuje se také jako mezioperační vytvrzování), mezioperační žíhání po jiskrovém erodování a modření. Ochlazování v teplé lázni se používá k dosažení rovnoměrné teploty v celém průřezu výrobku před tvorbou martenzitu a k následnému vytvrzení nákladných dílů, aby bylo zamezeno zborcení a tvorbě trhlin. Popouštění v teplé lázni lze přirovnat k procesu popouštění v oběhové peci a používá se k redukci tvrdosti již vytvrzených výrobků na požadovanou tvrdost, zvýšení tuhosti a odstranění pnutí ve výrobku. Mezioperační zušlechťování se nabízí k dosažení vysoké tuhosti a rozměrové stálosti u nízkolegovaných ocelí tvrzených olejem. Mezioperačně zušlechtěné výrobky mají vysokou pevnost v tahu a dobrou pružnost.

  • Tmax 500  °C
  • Optimální rovnoměrností teploty
  • Regulace teploty teplé lázně
  • Omezovač volby teploty s nastavitelnou vypínací teplotou pro teplotní třídu ochrany 2 dle EN 60519-2 coby ochranou před nadměrnou teplotou pro pec a výrobky
  • Ohřev ponornými topnými tělesy
  • Plnicí koš
  • Použití dle určení v rámci návodu k obsluze
  • NTLog Basic pro regulátor Nabertherm: záznam procesních dat na USB flash disk

Doplňkové vybavení

  • Pomůcka pro vsázku namontovaná na boku pece
  • Řízení procesů a dokumentování prostřednictvím sady softwaru VCD pro kontrolu, dokumentování a řízení
ModelTmaxVnitřní rozměry v mmObjemVnější rozměry v mmTepelnáPřipojovacíHmotnost
 °Cšhvv lŠHVúčinnost v kW1napětí*v kg
QS 20500300210460206105809202,61fázové110
QS 30500300210580306105809203,21fázové140
QS 70500400300680707506809807,53fázové240
QS 200500540520880200900900120018,03fázové660
QS 40050073072098040011001100130024,03fázové1150
1Příkon v závislosti na provedení vyšší *Pokyny k připojovacímu napětí viz strana 81
Informace o solích od společostí Petrofer a Durferrit, jejich použití

SůlPoužitíPracovní teplotaPoznámka
  v °C 
AS 135/140Tvrzení v horké lázni, popouštění, meziprocesní zušlechťování180 - 500Nekombinovat s výrobky, které jsou ohřáty přes 950 °C, a se solemi, které obsahují více než 13 % KCN
AS 220/225Popouštění, meziprocesní zušlechťování250 - 500 
AS 200/235Popouštění, meziprocesní zušlechťování280 - 500Ve stavu při dodání bez nitridů
AS 200/235Popouštění340 - 500