Termoprocesní technika

Popouštění, cementování, přirozené stárnutí, žíhání, kalení, nitrace, letování v ochranné atmosféře, temperování, sušení, zušlechťování – to jsou jen některá použití, která lze realizovat s naším rozsáhlým programem pecí a zařízení. Od kompaktních kalicích pecí až po plně automatické zařízení s dopravní technikou a dokumentací procesů, pro nejrůznější procesy tepelného zpracování, které naleznou uplatnění v aditivní výrobě, pro vás určitě najdeme řešení vhodné pro vaše použití.

Mnoho kovů vyžaduje tepelné zpracování v ochranné atmosféře, reakčních plynech nebo ve vakuu. Tepelné zpracování hliníku, procesy sušení nebo předehřívání jsou zpravidla procesy, které probíhají na vzduchu. 

Termoprocesní technika I

Tento katalog popisuje pece a zařízení, která se používají pro procesy tepelného zpracování na vzduchu, jako např. popuštění, stárnutí, vytvrzování, žíhání, kalení, žíhání v roztoku, kování, sušení, zušlechťování, předehřívání.

Videa výrobků

Termoprocesní technika II

Katalog Termoprocesní technika II přehledně představuje různé koncepce pecí a dostupné příslušenství, které se může používat pro různé procesy probíhající v hořlavých nebo nehořlavých reakčních plynech, v solné lázni nebo ve vakuu.

Videa výrobků