Historie společnosti

Jako tradiční rodinná společnost má firma Nabertherm potřebnou finanční sílu a nezávislost, aby zajistila a upevnila svoji mezinárodně vedoucí pozici ve výrobě pecí na vysoké technické úrovni.


Zakladatel firmy
Conrad Naber

16.09.1947
Conrad Naber zakládá firmu v Brémách  

1954
Podnik se stěhuje do Lilienthalu
Firma má celkem 15 zaměstnanců
Vybudována část budovy pro provoz 1, 350 m²

1967
Název firmy se mění na Naber Industrieofenbau KG

Výstavba budovy provozu 1 na 2 400 m²

1972
Postavena kancelářská budova,  1 200 m²

1973
Název firmy se mění na Naber Industrieofenbau GmbH + Co. KG

1977
Výstavba budovy provozu 1 na 5 700 m²

1979
Podíl exportu vzrůstá na 29 %

 

1980
Postavena budova pro provoz 2, 4 000 m²

 

1983
Postavena budova pro provoz 3, 2 400 m²

1985
Podíl exportu vzrůstá na 43 %

1989
Název firmy se mění na Nabertherm GmbH + Co. KG

1998
Firma získává podíl 50 % ve společnosti HERMES electronic GmbH
Od roku 1997
Zakládány distribuční společnosti:
Nabertherm Inc., USA
Nabertherm Schweiz AG, Switzerland
Nabertherm SARL, France
Nabertherm Shanghai Ltd., China
Nabertherm Ltd., UK
Nabertherm Italia, Italy
Nabertherm Ibérica, Spain

2001
V rámci rozštěpení podniku přebírá operativní funkce společnost Nabertherm GmbH, pod vedením Friedrich Wilhelm Wentrot, předsedou dozorčí rady je Conrad Naber

2005
Firma zavádí vakuové technologie

2006
Postavena expediční hala, 800 m²

2007
Martin Naber se stává předsedou dozorčí rady

2008
Podíl exportu se rozrůstá na více než 60 %

 

2009
Firma rozšiřuje testovací centrum pro zákazníky 

2011
Postavena budova pro provoz 4, 4 000 m²

2012
Rozšíření sortimentu průběžných pecí o pece AMS

2013
Zavedení sortimentu výškových pecí

Vybudování velkoobjemových pecí na kompozitní materiály pro letecký průmysl

2014
Úvod do pecí nepřímo vytápěných plynem pro předehřev plechů pro automobilový průmysl

2015
Zavedení nové generace laboratorních pecí pro 3000 °C

Zavedení nové generace pecí Arts & Crafts

Zavedení nové generace průběžných pecí pro tepelné zpracování pružin

 

2016
Představení nabídky pecí pro Additive Manufacturing

Zavedení nové generace kontrolérů

 

2017
Postavena budova pro provoz 5, 4 400 m²

Zavedení nové generace průběžných pecí s nárazovým prouděním

 

29.01.2018
Úmrtí zakladatele firmy Conrada Nabera ve věku 95 let

2018
Uvedení do provozu přídavného nového laserového zařízení TRUMPF