Úspěšné veletrhy: ACHEMA (Frankfurt), Le Bourget (Paříž), GIFA (Düsseldorf) Prezentace nového sortimentu výrobků

ACHEMA

Společnost NABERTHERM na celosvětově největším veletrhu laboratorního vybavení ACHEMA ve Frankfurtu poprvé představila nový sortiment laboratorních pecí. Vedle elegantního designu se různé řady pecí vyznačují také pokrokovými technickými inovacemi.

Jako vrcholná atrakce veletrhu byla širší veřejnosti poprvé představena nová generace regulátorů. Ta zaujme uživatele svou jednoduchou obsluhou, moderními vlastnostmi dokumentace, vícejazyčným displejem a mnoha dalšími skvělými technickými funkcemi.

Další informace najdete v našem katalogu Laboratoř.

 

Le Bourget

Těžištěm veletrhu bylo pro tento rok téma „Výroba aditiv“ jako výrobní metoda pro komponenty leteckého průmyslu vyráběné v malých sériích. Společnost Nabertherm mimo jiné představila moderní možnosti pro žíhání ke snížení pnutí nebo vytvrzování tištěných komponentů z plastu, hliníku, titanu nebo oceli.

Vedle komorových sušiček lze pro určité aplikace provádět jako cenově výhodnou alternativu procesy např. v argonu nebo dusíku v jednoduchých zaplynovacích nádobách místo plynotěsných retortových pecí. Společnost Nabertherm samozřejmě nabízí také technologicky náročná pecní zařízení pro práci v ochranných nebo reakčních plynech, popř. ve vakuu.

Pece lze také, stejně jako řadu dalších pecí ze sortimentu výrobků, vyrobit podle normy pro pyrometrii AMS 2750E, proto je mohou používat také zákazníci v oboru leteckého průmyslu s vysokými požadavky na bezpečné monitorování procesů a dokumentaci.

Další informace najdete v našem katalogu Termoprocesní technika.

 

GIFA

Vedle širokého programu pecí pro tavení, odstraňování jader, tepelné zpracování kovů a sušení představila společnost Nabertherm na tomto veletrhu poprvé modelovou řadu NBCL.

Komorové pece řady NBCL se používají pro tepelné čištění součástí. Jako příklady lze uvést tepelné čištění elektrických motorů, lakovaných povrchů ocelových dílů, trysek strojů pro vstřikování plastů nebo odstraňování jader z odlitků. Pece jsou vytápěny plynem a mají integrované termické dodatečné spalování, které je rovněž vytápěno plynem. Přednastavená atmosféra s malým obsahem kyslíku nebo s redukčním účinkem v peci účinně brání lokálnímu samovznícení na obrobku, a zamezuje tak poškození v důsledku nadměrných teplot. Vznikající odpadní plyny jsou z prostoru pece odváděny do termického dodatečného spalování, kde dodatečně shoří. V závislosti na odpadních plynech může dojít ke shoření bez jakýchkoliv zbytků.

Další informace najdete v našem katalogu Slévárna.