Nová generace laboratorních pecí pro 3000 °C

Baterie a akumulátory získaly v posledních letech díky zvyšování výkonu silně na významu a podařilo se jim proniknout do nových oblastí využití. Současné a budoucí technologie baterií přitom kladou vysoké nároky na použité materiály a jejich čistotu.

Jedním z těchto aktuálních opatření ke zvýšení výkonu je omezení vad krystalů ve vysoce čistém grafitu. Grafit se přitom temperuje s vyloučením kyslíku při vysokých teplotách. V tomto procesu přibývá s rostoucí teplotou podíl uspořádané hexagonální mřížkové struktury – narůstá stupeň grafitizace.

Společnost Nabertherm vyšla tomuto trendu vstříc přepracováním své řady pecí 3000 °C. Zvýšením topného výkonu a zlepšením struktury izolace bylo možné zvýšit rychlost zahřívání a prodloužit trvanlivost. Obě grafitem vytápěné retortové pece se studenými stěnami z řady SVHT …/30-GR nabízejí užitečný prostor 2, resp. 9 litrů a hodí se tedy jak pro výzkum a vývoj, tak pro výrobu malých množství.

Další informace najdete v našem katalogu Laboratoř.