Úspěšný veletrh ACHEMA ve Frankfurtu nad Mohanem – představení nového produktového sortimentu

Firma Nabertherm nejen vyvíjí nepřetržitě stávající sortiment, ale také neustále pracuje na nových výrobkových skupinách. V tomto roce byla poprvé představena skupina kompaktních a cenově atraktivních muflových pecí pro maximální teplotu 1400 °C. Známé vysokoteplotní pece s vytápěním SiC byly rozšířeny o větší model s obsahem 16 litrů. Jako další novinka byla představena kompaktní sušicí skříň o objemu 30 litrů, která doplňuje produktovou skupinu TR směrem dolů. Naprostý vrchol představují nové spalovací pece konstrukční řady L..BO. Tyto pece disponují integrovaným dodatečným spalováním, aby se přímo spálily a vyčistily organické zplodiny vznikající při procesu.

Hlavním tématem veletržních konzultací bylo také téma, že firma Nabertherm používá při výrobě pecí pouze izolační materiály, které nejsou podle TRGS 905, třída 1 nebo 2 klasifikovány jako rakovinotvorné. Tato změna sortimentu byla realizována již před dvěma lety. Firma Nabertherm si tím udržujte roli významného výrobce pecí s moderní technologií.

Všechny novinky jsou přehledně znázorněny v novém katalogu Laboratoř