Průběžné pece pro tepelné zpracování ve vodíkové atmosféře

Průběžné pece jsou správnou volbou pro průběžně probíhající procesy s pevnými dobami cyklu, jako např. předehřívání, stárnutí, popuštění nebo žíhání. Design pece je závislý na požadovaném výkonu, požadavcích na procesy pro tepelné zpracování jako např. procesní teplotu, na procesní atmosféře a požadované době taktu.

Průběžné pece jsou vhodné pro tepelné zpracování drobných součástí ve velkých počtech kusů v atmosféře s ochranným nebo reakčním plynem, jako např. letování, kalení nebo žíhání.

Díky použití plynotěsné retorty se v peci vytvářejí kontrolované atmosféry s ochranným plynem. Pokud se jako procesní plyn používá vodík nebo štěpný plyn, je pec vybavena příslušnou bezpečnostní technikou.

Při výběru dopravního systému hrají roli faktory jako např. max. pracovní teplota, zatížení, geometrie vsázky. Běžnými dopravními pásy jsou článkové pásy nebo také kovové pásy. Pro žíhání drátů nebo pásů se používají protahovací pece na pásy nebo dráty, u kterých se vsázka před pecí odvine a za pecí opět navine a takto je protažena pecí.

Pro rychlejší ochlazení součástí je přímo na topné zóně namontován vodou chlazený dvojitý plášť, jehož délka se určuje na základě požadavku na teplotu při odběru.

Podívejte se na naše video o výrobku.